xx


xx
houden een wake op vrijdag 3 december 2010

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
42 jaar bezetting is meer dan genoeg!

- zie onderaan: schrijf brieven aan Europarlementariers! -

Heel belangrijk nieuws en weer een bewijs van het groeiende succes van [ook de Nederlandse] Boycot, Divesteren en Sancties acties [BDS]:
Het grote Nederlandse Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) - verantwoordelijk voor het pensioen van ruim 2 miljoen (oud-)werknemers, met investeringen van totaal 97 miljard euro - heeft bijna alle Israëlische bedrijven in haar portefeuille afgestoten.

PGGM, de manager van dit één na grootste pensioenfonds in Nederland, heeft een nieuwe richtlijn aangenomen voor maatschappelijk verantwoord beleggen in bedrijven, die actief zijn in conflictgebieden.
Dit is het begin en hopelijk wordt het een kwestie van tijd dat ook grote internationale bedrijven, die profiteren van de Israëlische bezetting, uit de portefeuille van het pensionfonds worden gezet.

Daarnaast is PFZW in gesprek gegaan met Motorola, Veolia en Alstom om zijn bezorgdheid kenbaar te maken over de mensenrechten. Deze bedrijven hebben actief de Israëlische bezetting van de West Bank, Jeruzalem en Gaza ondersteund [zie artikel Electronic Intifada van 12/11].

Electronic Intifada [EI] onderhoudt al lange tijd een uitstekende website met onderzoeksjournalistieke artikelen, met goede betrouwbare informatie, waarin zowel Palestijnse als - niet Zionistische - joodse schrijvers publiceren.

Zoals te verwachten - nu het menens wordt en het over miljoenen/miljarden euro’s gaat - wordt Electronic Intifada, de boodschapper van bovengenoemd goed nieuws, onmiddellijk onder vuur genomen.

De extreem rechtse NGO Monitor - een groep die nauwe connecties onderhoudt met de Israëlische regering, West Bank settlers en anti-islam organisaties in de VS – hebben al geëist dat de regering de subsidie, die de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking [ICCO] aan EI geeft, intrekt. De kersverse rechtse VVD minister van BZ Rosenthal zal een ‘pittig’ gesprek met ICCO hebben, omdat volgens hem er geen subsidie mag gaan naar organisaties, die afwijken van het regeringsstandpunt.

Kunnen we de publieke omroep ook wel opdoeken. En hoe zat het ook alweer met de door de VVD voorgestane verruiming van meningsuiting? Wordt vervolgd!


Bekend patroon:
‘Israël komt belofte niet na. Israëlische maatregelen om de illegale blokkade van Gaza te ‘versoepelen’, heeft na zes maanden nauwelijks iets opgeleverd voor de burgers van Gaza’.
Een internationale coalitie van 23 ontwikkelings-, mensenrechten- en vredesorganisaties schrijft dit in het zojuist verschenen rapport: ‘Terneergeslagen hoop: blokkade van Gaza houdt aan
De organisaties waaronder Amnesty en United Civilians for Peace [samenwerkingsinitiatief van Oxfam Novib, Cordaid, ICCO en IKV Pax Christi], pleiten voor hernieuwde internationale actie om de onmiddellijke, onvoorwaardelijke en volledige opheffing van de blokkade te bewerkstelligen. Het rapport signaleert dat de internationale gemeenschap de druk op Israël vermindert, terwijl er “te weinig wordt gedaan om de beperkingen op te heffen, die Israël als gevolg van de blokkade heeft opgelegd aan de 1,5 miljoen inwoners van Gaza.”

Slechts een fractie van het nodige bouwmateriaal bereikte de Gazastrook:
Israël had toegezegd de invoer van bouwmateriaal voor de Verenigde Naties (VN), scholen, gezondheidscentra, huizen en riool verwerkingsinstallaties te verruimen. Slechts 25 bouwprojecten voor scholen en hospitalen van UNRWA zijn goedgekeurd. Dit is minder dan 7% van de totale omvang, uitgedrukt in dollars, van het geplande VN reconstructieplan in Gaza. Invoer van bouwmateriaal bedraagt slechts 11 % van het niveau in 2007, vóór de blokkade. 40.000 kinderen kunnen daarom niet naar de scholen van de VN.
Volgens het rapport schatten de VN dat er alleen al 670.000 trucks bouwmateriaal nodig zijn voor huizen in Gaza. Sinds de aankondiging van de ‘versoepeling’, werden maandelijks minder dan 1000 trucks toegelaten. In dit tempo duurt het tientallen jaren om de huizen te herbouwen.
De export van goederen uit Gaza blijft verboden. [lees hier verder...]


Tenslotte: In verband met de ook in ons land steeds beter lopende BDS acties nemen we graag deze urgente oproep over van Sonja Zimmerman van het Palestina Komitee.  Denk aan deadline: 6 december!

Graag wijs ik jullie op de Schriftelijke Verklaring van drie Europese Parlementariërs over de etikettering van goederen uit de Bezette Palestijnse Gebieden.
Het is van belang dat tenminste 50% van de Europarlementariërs zich hierachter schaart, omdat er dan follow up aan moet worden gegeven. Zie ook de oproep van EAPPI hieronder, alsmede de oproep op de website van PSC http://www.palestinecampaign.org/index7b.asp?m_id=1&l1_id=4&l2_id=24&Content_ID=1586.
Ik wil jullie vragen naar de Nederlandse Europarlementariërs te schrijven of bellen, en hen te vragen deze verklaring te tekenen. De verklaring behelst niet meer dan correcte en voor consumenten duidelijke etikettering. De Nederlandse Europarlementariërs zijn te vinden op http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=NL&language=NL. Schrijf hen zo mogelijk één voor één aan, en adresseer hen persoonlijk.

Hieronder een voorbeeld brief, maar als het in je eigen bewoordingen kan is dat natuurlijk nog beter.

Geachte mevrouw/heer...........
Hierbij wil ik u attenderen op de Schriftelijke Verklaring 0064/2010 over de etikettering van goederen uit de bezette Palestijnse Gebieden. Mijn organisatie hecht groot belang aan correcte en duidelijke etikettering, en zet zich hiervoor al geruime tijd in. Dit is van groot belang voor het groeiende aantal consumenten dat gewetensbezwaren heeft tegen het kopen van goederen die afkomstig zijn uit Israëls illegale nederzettingen in Palestijns Bezet Gebied.
Om te bevorderen dat er duidelijke voorschriften komen voor etikettering verzoek ik u vóór 6 december deze schriftelijke verklaring te ondertekenen. Graag ontvang ik van u een reactie op dit verzoek.

Dus nog genoeg te doen in het nieuwe seizoen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op vrijdag 3 december op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam