xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 september 2011

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
43 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

Vriendinnen en vrienden, de vacantie is voorbij en we gaan weer met nieuwe energie de eerste wake tegemoet.

Het belangrijkste punt van discussie op het moment is de vraag naar erkenning voor een onafhankelijke Palestijnse staat, die de Arabische Liga en de Palestijnse Autoriteit gezamenlijk gaan stellen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
De [ex] Palestijnse president Abbas wil het verzoek om erkenning persoonlijk aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon presenteren. De eerste optie is erkenning door de Veiligheidsraad, maar nu Amerika al heeft gezegd, dat ze met een veto zullen komen, is de volgende stap naar de Algemene Vergadering, waar ze nu ‘waarnemer’ zijn en verzekerd zullen zijn van een meerderheid voor de status van niet-lid staat.

Dat gaat gebeuren bij de opening van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN op 20 september. Velen spreken van een "historisch initiatief". Zo ook de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Minister Al Malki, die zegt, dat de Palestijnen de datum hebben gekozen vanwege het feit dat Libanon dan voorzitter is van de VN-Veiligheidsraad. De voorzitter heeft "speciale voorrechten" en dat is volgens Al Malki "cruciaal".

Ook de charismatische Fatah leider en potentiële presidentskandidaat Marvan Barghouti, die - vele malen levenslang - al jaren in een Israëlische gevangenis zit, heeft zich uitgesproken. Vanuit zijn cel roept hij Palestijnen op - in de Bezette Gebieden zowel als in de diaspora - gedurende de week van de VN- stemming in september met miljoenen geweldloos de straat op te gaan en te pleiten voor onafhankelijkheid.

Maar evenzovelen vinden het een ‘historische vergissing’, maar om andere redenen dan de diverse regeringen in het westen.

Vooral Israël, de VS en natuurlijk onze minister van BZ, Dappere Dodo Rosenthal zijn fel gekant tegen de eenzijdige onafhankelijkheid van de Palestijnen. De laatste tijd horen we de grijs gespeelde grammofoonplaat weer: ‘alleen directe vredesbesprekingen tussen beide partijen kunnen tot een onafhankelijke Palestijnse staat leiden’. Maar er zijn geen vredesbesprekingen meer; ze worden al sinds 2008 geboycot door Israël en Amerika, terwijl het bouwen van de nederzettingen dag en nacht door gaat, Palestijnse huizen in Jeruzalem onteigend worden en Gaza nog steeds achter slot en grendel zit.

Wat is de achtergrond van de protagonisten van de ‘eenzijdige onafhankelijk’? Uit de WikiLeaks onthullingen en de ‘Palestine Papers’, [zie ook onze juni nieuwsbrief] komt een beeld naar voren van een smekende Abbas, die samen met zijn hele Palestijnse autoriteit op de knieën liggend, steeds meer concessies doen voor die nooit opkomende vredeszon. Allerlei saillante details, maar wàt ze ook voorstellen:de buiging is nooit diep genoeg voor de koloniale Israëlische onderdrukker.

We schreven in juni al: Waarom won Hamas de verkiezingen in 2006? Dat was vooral gebaseerd op hun verzet tegen de Israëlische bezetting, de corruptie van de Palestijnse Autoriteit [PA] en hun collaboratie met de Israëlische bezettingsmacht.

De ‘Palestine Papers' onthullen ook, dat die samenwerking met de bezetter sindsdien steeds inniger is geworden, waarbij de PA Israël zelfs vroeg de blokkade van Gaza te versterken, de vrijlating van Palestijnse gevangenen te blokkeren. terwijl PA toponderhandelaar Saeb Erekat trots de Amerikanen toevertrouwde, dat ‘we voor het veiligheidswerk voor Israël zelfs onze eigen mensen moeten doden’.

Niets wijst er op, dat de PA- Israëlische samenwerking beëindigd is - waarvoor de VS en de EU al jaren bakken met geld aan de PA geven - of dat Abbas aan Hamas beloofd heeft op te houden met collaboratie. Wel gaf de vermoeide Abbas toe, dat hij heerst over een Palestijnse Autoriteit zonder autoriteit en dat het bestaan van zijn PA er aan bijdraagt dat Israël de ‘goedkoopste bezetting ooit’ heeft. Zoals ook de meeste Palestijnen vinden dat de PA het vuile werk doet en meehelpt aan een blijvende bezetting, zonder dat Israël zich hoeft te verantwoorden.

kaart

De vraag is of zo’n erkenning van een Palestijnse staat - met 22% van zijn territorium - de positie van de Palestijnen tegenover Israël versterkt. Duizenden Palestijnse Amerikanen en experts in internationaal recht vinden van niet. Zij gaan ook de straat op in september, want ze zijn heel bang dat dit ‘staatsvoorstel’ de Palestijnen wel eens hun rechten zou kunnen ontnemen, wanneer een denkbeeldige staat zonder vaststaande grenzen, zeggenschap over grondstoffen, handel, buitenlandse politiek, waterbronnen, rechtspraak en leger, de bestaande Palestijnse Bevrijdingsbeweging [PLO] zou vervangen als houder van de VN zetel.

Lange tijd is de PLO als de enige legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk erkend, maar sinds de Oslo Akkoorden steeds meer gemarginaliseerd en feitelijk geabsorbeerd door de PA, die met heel beperkte macht in 1994 tot stand kwam .

De PLO organisaties hebben geleidelijk aan hun invloed verloren, zoals de vakbonden, de studenten, vrouwen, arbeiders, leraren, ingenieurs, schrijvers en journalisten bewegingen, die in de 70 en 80-tiger jaren zo een levendige band hadden met het Palestijnse volk in hun strijd voor nationale, democratische en mensen rechten. Ze zijn langzaam aan geërodeerd en de PA heeft er niets voor in de plaats gesteld.

Steeds meer Palestijnen willen de PLO op een democratische en representatieve manieropnieuw opbouwen. Lees hier wat Ali Abunimah van de Electronic Intifada er over schrijft, en ook een memorandum van een bekende hoogleraar Guy Goodwin-Gill aan de universiteit van Oxford, een expert in Internationaal Recht, die zijn mening geeft over het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat, wat hij een slecht doordacht en wanhopig plan vind, op z’n best totaal nutteloos en op zijn slechts heel schadelijk voor de Palestijnen.

Omdat er nogal wat verwarring heerst over dit onderwerp, ook bij sommige Vrouwen in het Zwart, willen we jullie oproepen om op 10 september naar een openbare bijeenkomst te komen, georganiseerd door het Palestina Komitee, waar Ali Abunimah als hoofdgast zal spreken over deze kwestie, over de successen van de BDS campagne en hoe Israël & Co hun offensief tegen de critici van Israël opvoeren.

Dus ga op 10 september naar de SINGELKERK- Singel 452, aanvang 14.00 uur - lees vooraf <nogmaals> het interessante artikel: Bantustans and the unilateral declaration of statehood van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Virginia Tilley.

Kortom, lieve vriendinnen en vrienden, de leuzen, die Vrouwen in het Zwart al jaren uitdragen! De internationale solidariteit met de Palestijnen wordt steeds groter - wij merken dat steeds meer tijdens onze wakes op het Spui - terwijl Israël meer en meer geïsoleerd raakt.
Er is dus nog veel werk te doen, maar kom eerst naar onze wake op 2 september op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan]
.

 

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam