xx


xx
houden een wake op vrijdag 7 oktober 2011

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
44 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

Al sinds jaar en dag zijn Israëlische regeringsleiders meester in list en bedrog en de westerse regeringen werken daar van harte aan mee. Zo heeft de vroegere Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni zojuist weer kans gezien het Verenigd Koninkrijk binnen te sluipen, ondanks een verzoek om haar te arresteren voor haar bijdragen aan oorlogsmisdaden gedurende de Gaza oorlog van 2008/9. In 2009 vaardigde een Britse rechter op verzoek van pro-Palestijnse activisten nog een arrestatiebevel tegen Livni uit. De activisten maakten gebruik van een wet die Britse rechtbanken toestond buitenlanders te vervolgen die verdacht worden van misdaden tegen de mensheid. Het verzoek was voorzien van een heel dossier aan bewijzen, maar het Hooggerechtshof heeft nu het bezoek simpelweg tot een ’speciale missie’ benoemd, waarna het Britse Ministerie van BZ zei dat ze welkom was 5 en 6 oktober. Zo gaat dat. Internationaal recht, wetten, resoluties en internationale verdragen zijn er alleen om samen met slimme juristen omzeild te worden, menen ze.

Eerste minister Netanyahu is de absolute meester in misleiding en valse beloften. Obama kan er over meepraten en heeft er zelf ook geen moeite mee. Netayahu’s oude vader, een eerlijk man, moeten we aannemen, gaf al in 2009 met medeweten van zijn zoon een interview op het Israëlische Channel 2 TV kanaal, waarin hij zeker wist dat zijn zoon nooit een Palestijnse staat zou toestaan:"wat hij wil is onacceptabel voor de Palestijnen. Zij zullen nooit die voorwaarden kunnen accepteren, niet één ervan". Dat had de oude baas hem zelf horen zeggen. Hoewel de PLO al in 1993 Israël als staat had erkend met het recht om in vrede en veiligheid te leven, als onderdeel van de Oslo Akkoorden, gaat het in Netanyahu’s voorwaarden natuurlijk om de onmogelijke eis, - de kern van de racistische zionistische ideologie - dat de Palestijnse Israëli’s (20 % van de bewoners) Israël als ‘Joodse staat‘ zouden moeten erkennen om ze zo officieel - wat al jaren de praktijk is - tot tweederangsburgers te maken: niet- joodse burgers van een Joodse staat met alle gevolgen van dien als huis- en landonteigening, en nooit meer het recht op terugkeer van buiten het land levende Palestijnse expats. Goed om hier af en toe aan te denken wanneer we Netanyahu horen roepen, dat hij de eerste is, die vredesonderhandelingen wil om een Palestijnse staat te erkennen.
Als solidariteitsorganisaties hebben we helaas weinig inbreng in deze diplomatieke zaken, maar wat al jaren onze kracht is, naast informatie en voorlichting, is ACTIE. En meer en meer zijn dat boycot acties tegen Israëlische producten en diensten, die onder valse vlag - alsof ze uit Israël komen - in werkelijkheid uit de Bezette Gebieden naar Europa worden geëxporteerd.

Eén zo een enorm Israëlisch landbouwexportbedrijf heet Agrexco, is gedeeltelijk staatseigendom en verantwoordelijk voor de uitvoer van een groot deel van agrarische producten uit de Bezette Gebieden, symbool voor Israëls koloniale Apartheidspolitiek van Palestijnse onderdrukking. Jullie kennen de Carmel, Coral. Eco- Fresh en Biotop e.a. producten wel, die groeien op gestolen land, met gestolen water worden begoten en geproduceerd door uitbuiting van Palestijnse arbeid - inclusief kinderarbeid - en vervolgens frauduleus verkeerd gelabeld werden, om hen als Israëlische producten de voordelen te geven van het Europees Israëlische Associatie verdrag, n.l. dat ze geen invoerrechten hoefden te betalen. Jarenlang waren er conferenties in heel Europa om te wijzen op de medeplichtigheid van dit conglomeraat en voeren we acties met flyers met de namen van de bedrijven en producten, terwijl we ook al geruime tijd opvallend en indringend bij supermarkten staan. (bekijk http://www.youtube.com/watch?v=N2nrNn7-B2g BDS filmpje)

Het grote nieuws is - en we citeren uit het persbericht van 15 september j.l van het Netwerk Samenwerken voor Palestina, waarvan Vrouwen in het Zwart al enige tijd deel van uitmaakt:

‘ISRAELISCHE LANDBOUWEXPORTEUR AGREXCO FAILLIET,
BOYCOTCAMPAGNE BOEKT WINST’

Agrexco, een grote, toonaangevende en door de Israëlische regering gesteunde exporteur van land- en tuinbouwproducten als avocado’s en tomaten, is failliet. Dit is een gevolg van slecht bedrijfsbeleid, waarbij aan producenten meer betaald werd, dan met de verkoop van de producten kon worden verdiend. Niets bijzonders, komt vaker voor.
Maar er is nog een factor die de ondergang van Agrexco heeft bewerkstelligd: het bedrijf was in en buiten Europa een geliefkoosd doelwit van boycots, blokkades en demonstraties van activisten die in Europa met veel inzet opkomen voor de nationale en individuele rechten van Palestijnen, die leven onder het juk van de Israëlische bezetting. Agrexco profiteerde namelijk al jaren op valse wijze van die bezetting, door producten die in de bezette Palestijnse gebieden werden verbouwd als ‘made in Israel’ op onder andere Europese markten te brengen, waardoor Europese invoerheffingen werden ontdoken. Fraude dus, waardoor Europa zeer aanzienlijke inkomsten misliep. En nog erger: misbruik van Palestijnse grond voor eigen gewin.
Het zijn de onvermoeibare activisten voor Palestina en niet, zoals je zou verwachten de schade lijdende Europese regeringen, die hier een morele en materiële daad hebben gesteld, door jarenlang aandacht te vragen voor het bedrog van Agrexco. In Nederland gebeurde dit vooral bij winkels van Albert Heijn, maar ook het AH-hoofdkantoor in Zaandam heeft bezoek gehad van een delegatie, die indringend heeft gewezen op de praktijken van Agrexco, onder de slogan: koop geen Israëlische apartheid.

En nu is Agrexco dus failliet verklaard. Het zal worden opgesplitst. Een gebeurtenis die laat zien wat gericht actievoeren voor Palestina vermag, als een bedrijf al zwakheden heeft. De actievoerders hebben zich laten inspireren door de Palestijnse campagne voor boycot, desinvestering en sancties, kortweg BDS. BDS is er op gericht organisaties en bedrijven die de bezetting misbruiken voor eigen profijt, het vuur publiekelijk na aan de schenen te leggen.
Pas als Israël de bezetting van Palestina beëindigt en de mensenrechten en het internationale recht tegenover Palestijnen nauwgezet in acht neemt, kan de BDS-campagne worden gestaakt, en eerder niet.


Voorlopig zijn er dus nog bergen werk te verzetten voor de activisten, die uit de ondergang van Agrexco energie en inspiratie opdoen om met hun campagne door te gaan. Het uitdelen van folders [zoals ook Vrouwen in het Zwart al jaren doen] op regenachtige dagen en wakes, het verzamelen van handtekeningen, het voeren van onbevredigende gesprekken met onwillige bedrijfsleiders van supermarkten, opeens kreeg dit nederige werk grote gevolgen: het bankroet van een ooit oppermachtige Israëlische exporteur, die niet had begrepen dat het tij is gekeerd. Een waarschuwing voor alle bedrijven ‘Agrexco-style’: BDS komt bij u langs! ‘
Inlichtingen: 06 109 365 05 www.bdsnederland.nl

Nou dat kunnen wij Vrouwen in het Zwart ook op ons conto schrijven. Jullie lezen het goed: ‘nog bergen werk te verzetten’.


Daarom lieve vriendinnen en vrienden, kom eerst naar onze wake op 7 oktober op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

Tenslotte het commentaar van Omar Barghouti, een van de oprichters van de BDS campagne, een Palestijns mensenrechtenactivist en commentator, die wijst op de nieuwe Israëlische wetten, die met zware sancties dreigen, wanneer mensen oproepen tot legale geweldloze boycots. Deze wetten, vindt hij, zijn het bewijs van het succes van de snel groeiende wereldwijde BDS beweging en doet tegelijkertijd de Israëlische politieke elites beseffen, dat ze nèt zo op weg zijn een pariastaat te worden als destijds Zuid Afrika was.

Kortom, lieve vriendinnen en vrienden, de leuzen, die Vrouwen in het Zwart al jaren uitdragen! De internationale solidariteit met de Palestijnen wordt steeds groter - wij merken dat steeds meer tijdens onze wakes op het Spui - terwijl Israël meer en meer geïsoleerd raakt.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam