xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 november 2011

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
44 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

Maandag 31 oktober vond in Parijs een ongewoon dramatische sessie plaats van UNESCO, de VN organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De Palestijnen werden volwaardig lid met ongebruikelijk applaus en boegeroep tijdens de stemming. Van de 173 aanwezige leden stemden 107 voor [tot ieders verrassing o.a. Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en de Arabische staten] 52 onthielden zich [waaronder Amerikaanse bondgenoten: Engeland, Italië, Japan, Nieuw Zeeland] en 14 waren tegen, met natuurlijk de usual suspects: VS, Israël, schuldgevoel- Duitsland en verklaard zionist Rosenthal voor -onswordtnietsgevraagd- Nederland.

Meestal horen we niets aan het Nederlandse front, maar dit keer heeft Roger van Boxtel, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer kritische vragen gesteld over de Nederlandse tegenstem. Hij wil met instemming van de aanwezige senatoren van minister Rosenthal uitleg krijgen. ‘D66 ziet de opname van de Palestijnse gebieden tot UNESCO als een belangrijke stap op weg naar een gefaseerde twee-staten oplossing in het conflict in het Midden-Oosten’, aldus van Boxtel.

Deze stemming en toetreding is een grote symbolische overwinning voor de Palestijnen. Een duidelijke graadmeter voor de sympathie, die er in de wereld bestaat voor hun 60 jarige strijd tegen de Israëlische bezetting en hun onafhankelijkheidsstreven.
Dit is iets anders dan de nog te behandelen aanvraag van de Palestijnse Autoriteit voor toetreding tot de VN als volwaardig lid, met de pretentie van onafhankelijke staat. Hierover zijn de meningen sterk verdeeld en zijn er volgens velen meer na- dan voordelen [zie onze kritische september nieuwsbrief op www.vrouweninhetzwart.nl].

vlag


Maar de vreugde was van korte duur: de VS verklaarde onmiddellijk dat het een premature beslissing was, die directe onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen in de weg stond. Hoe wetenschap, onderwijs en cultuur de al jaren door het westen geboycotte, niet bestaande, vredesonderhandelingen in de weg kunnen staan, zal door de wetenschap nog eens uitgezocht moeten worden.
Veel erger is dat net als Canada, de VS met onmiddellijke ingang de resterende contributie van 60 miljoen dollar voor dit jaar niet gaan betalen. De totale VS bijdrage is 80 miljoen dollar - 22 % van het totale budget - die ook in de toekomst niet meer betaald gaat worden. Ze vonden het jammer, maar een Amerikaanse wet verbiedt de VS contributie te betalen aan “de VN of onderdelen daarvan als er een organisatie of groep is, die niet de internationaal erkende kernmerken van een staat heeft en als volwaardig lidstaat wordt toegelaten”.
Het lijkt uitgesloten dat Obama in een verkiezingsjaar zich niet aan die wet gaat houden. Terwijl Hillary Clinton het UNESCO hoofdkwartier eerder dit jaar bezocht en verklaarde trots te zijn dat ze de eerste VS minister van Buitenlandse Zaken was, die ooit UNESCO had bezocht en dat ze kwam “omdat ik zo sterk geloof in uw missie”.

Ook Israël, in navolging van grote broer Amerika, verklaarde zijn schamele bijdrage van 2 miljoen dollar te bevriezen. En zoals al eerder dit jaar gebeurde, schort de Israëlische regering weer eens de uitbetalingen op van de Palestijnse douane inkomsten, waardoor de Palestijnse Autoriteit grote problemen krijgt met het betalen van de salarissen. Dat Netanyahu ook opriep n.a.v. de VN- stemming, versneld 2000 nieuwe huizen op de West Bank en Oostelijk Palestijns Jeruzalem te bouwen, was al oud - maar daarom niet minder slecht nieuws.

Maar het zijn de Verenigde Staten, die zich het meest blameren en vooral Obama, die vroeger zulke mooie speeches hield in Turkije en Egypte over openingen naar de Moslim wereld, waar hij werk van zou maken en nog in 2010 in de Algemene Vergadering van de VN voor een Palestijnse staat had gepleit. Tevens is het een reuze opkikker voor de meest rechtse Republikeinen, die al decennia lang zeker weten, dat de VN uitsluitend door communisten en terroristen wordt bevolkt, waar je geen dollar aan moet spenderen.

Niks betalen dus, geen poen meer. Deze vorm van afpersing is vaker gebruikt door de VS. President Reagan verliet de organisatie om wat hij noemde: “UNESCO' s anti-Amerikaanse politiek en extravagant budgettair mismanagement”.
Door de VN Wereld Conferentie tegen Racisme in 2001 in Durban, gehouden onder auspiciën van UNESCO, waar zionisme gelijk gesteld werd aan racisme, duurde het bijna 20 jaar vòòr Amerika in 2003 onder president Bush weer terug kwam.
De UNESCO overleefde toen met moeite de aanval van de Yankee cultuurbarbaren.

In vergelijking met de astronomische bedragen, die miljarden, triljoenen aan belasting geld, die de laatste jaren aan ‘noodlijdende banken’ worden geschonken, is het hele budget van Unesco trouwens een schijntje voor het geweldige werk dat ze doen: het beschermen van het historisch erfgoed, bestrijding van het analfabetisme, het bevorderen van het naar schoolgaan van meisjes en onderling cultureel begrip.
Een van de eerste concrete resultaten van het Palestijnse lidmaatschap zou kunnen zijn, dat de Church of the Nativity [de Geboorte Kerk] in Bethlehem op de wereld erfgoed lijst zou kunnen komen. De Palestijnen hebben al een aanvraag klaarliggen voor de kerk in deze traditionele geboorteplaats van Jezus. Belangrijker nog: de UNESCO erkenning van Palestijnse culturele monumenten als wereld erfgoed, zou misschien de langzame, maar gestage diefstal van Palestijns grondgebied in en om Jeruzalem en op de West Bank helpen vertragen of beter nog verhinderen.

Maar VN secretaris generaal Ban Ki-moon vond de Palestijnse pogingen om lid te worden van verschillende VN organisaties naast de culturele tak “niet bevorderlijk voor Palestina noch voor iemand anders”.
Hij ziet de bui al hangen en buigt bij voorbaat voor de chantage: “Miljoenen mensen zouden worden getroffen”, zei hij zojuist in de coulissen van de G-20 top in Cannes, wanneer als resultaat van de Palestijnse aanvragen ook andere VN organisaties hun geld zouden kwijtraken. Zien we binnenkort soms de Amerikanen ook weglopen uit de IAEA, de VN Atoom Energie organisatie, wanneer de Palestijnen er lid van zouden worden, waardoor de onafgebroken druk op Iran zou verminderen?
En wanneer we deze enorme heisa even vergelijken met het gemak, waarmee een groep rebellen in Libië - van hun achtergrond weet niemand iets af - na een paar maanden vechten met ondersteuning van NAVO bombardementen, op een achter-namiddag volwaardig VN lid wordt?
Wat al dit wanhopige diplomatieke gekonkel en gekronkel wel duidelijk maakt, is dat de invloed van de Verenigde Staten in de wereld langzaam aan afneemt en het land zich net als Israël verder isoleert. Niet alleen stemden de opkomende Bric landen: Brazilië, Rusland, India en China voor de Palestijnse toetreding, ook Latijns Amerika, Afrika en Azië deden dat. Behalve de VS en Israël zelf, blijken er nog maar 12 pro-zionistische landen in de wereld te zijn en dat is een hele vooruitgang.
Dat Nederland daar bij hoort is een schande en daar blijven we ons tegen verzetten.

Daarom lieve vriendinnen en vrienden, kom eerst naar onze wake op 2 November op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Kortom, lieve vriendinnen en vrienden, de leuzen, die Vrouwen in het Zwart al jaren uitdragen! De internationale solidariteit met de Palestijnen wordt steeds groter - wij merken dat steeds meer tijdens onze wakes op het Spui - terwijl Israël meer en meer geïsoleerd raakt.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam