xx


xx
houden een wake op vrijdag 3 februari 2012

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
44 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

‘Vrouwen in het Zwart’ wenst al onze lezers
een gelukkig en strijdbaar Nieuwjaar 2012 toe!

tahirplein_1 tahirplein_2

Een van onze vrouwen in het Zwart is net terug van een indrukwekkende Oud en Nieuw viering op het revolutionaire Tahrir [Bevrijdingsplein] plein in Cairo met tienduizend zingende en juichende Egyptenaren, die - na hun eerste grote succes: de val van Mubarak [de enige dictator, die echt achter slot en grendel zit] - met spreekkoren de militairen opriepen plaats te maken voor een burgerregering.
Hoewel duizenden op dat plein zeker werkloos zijn door het wegblijven van de ten onrechte bang gemaakte toeristen, is die geweldige energie [voor het eerst vrijgekomen na 30 jaar militaire dictatuur] ook voor ons heel inspirerend en een voorbeeld voor alle onderdrukte volken. En door deze omwenteling in Egypte, zeker ook inspirerend voor de Palestijnen, al meer dan 40 jaar (1967)… nee, al meer dan 60 jaar (1948) lijdend onder de Israëlische bezetting, onderdrukking en langzame genocide [zoals in Gaza].
Net als tijdens de strijd tegen Zuid-Afrika door de wereldwijde anti- Apartheidsbeweging, wordt Israël door de zich uitbreidende gezamenlijke B D S acties [boycot van Israëlische Apartheidsproducten, desinvesteren en sancties] steeds meer geïsoleerd en zal het een pariastaat blijven, totdat het land de mensenrechten en het internationaal recht gaat erkennen en de vele VN- resoluties gaat uitvoeren.

Onze Nederlandse bijdragen aan de BDS- acties worden georganiseerd door ‘Samenwerken voor Palestina’, ons netwerk van meer dan 25 organisaties.

Hier enkele acties in het nieuwe jaar:
- onze campagne “Koop geen Israëlische apartheid” tegen Albert Heijn:
na aanbieding van onze 10.000 actie kaarten aan Albert Heijn, stuurden we brieven naar AH directies met het verzoek om een dialoog. Ons doel in het belang van de consumentenvoorlichting is de herkomstaanduiding van nederzettingenproducten op de labels van deze producten te krijgen. Uiteraard gaat dit overleg met AH heel moeizaam; dit gaat dus nog even duren, maar de acties voor de supermarkten gaan gewoon door!

- 11 - 15 januari: actie in verband met de Vakantiebeurs in Utrecht waar ieder jaar toeristische organisaties allerlei tripjes naar Israël aan het promoten zijn. Het is de bedoeling om de beursbezoekers aan te zetten tot boycot [bijv. met vragen als “de Golan hoogvlakte ligt toch niet in Israël” etc.] en de vertegenwoordigers van de reisorganisaties aan het twijfelen brengen over hun product. Info: Sonja Zimmermann: s.zimmermann@planet.nl

En er zijn ook nog andere activiteiten in de maak, zoals:
- een initiatief om ook in ons land een culturele boycot te beginnen, die in andere landen al heel succesvol is [zie: jaaroverzicht van de internationale culturele boycot met de cijfers over de groeiende groep artiesten, die weigeren op te treden in Israël of proberen onder hun contract uit te komen, of - als dat niet lukt - hun hele gage aan de BDS beweging willen schenken]

- acties tegen de Israëlische vervoersmaatschappij Egged - hier EBS geheten -, die sinds kort met bussen tussen Amsterdam en Waterland blijkt te mogen rijden, in het kader van de ellendige privatiseringen met die overbodige openbare aanbestedingen, die de laatste nog bestaande gemeentelijke vervoersbedrijven om zeep helpen brengen.
Egged is in Palestijns gebied medeplichtig aan apartheid en schending van de Conventie van Genève. Egged rijdt op de Westelijke Jordaanoever op routes waar joodse Israëliërs de bus in mogen maar geen Palestijnen. Egged verzorgt buslijnen die West Jeruzalem verbinden met illegale nederzettingen.

Nieuw is ook www.palestinelink.nl, gemaakt door Nederlandse Palestijnen.
Palestine Link heeft de publieksprijs van de ASN bank Wereldprijs gewonnen. Meer dan 25 duizend bezoekers van de ASN website: ‘Voor de Wereld van Morgen’ brachten vanaf eind september hun stem uit op een van de veertig projecten voor de publieksprijs van € 10.000, -. Met meer dan 4000 stemmen brachten zij Palestine Link naar de eerste plaats.
Bekijk eens hun prachtige site. Wat willen ze?

O.a.: ‘Een andere politieke agenda:
De Palestijnse kwestie is een van de meest besproken politieke onderwerpen. In Nederland in het bijzonder is de discussie erg gepolariseerd, zowel in de politieke arena als in het publieke debat. Het Nederlandse buitenlandbeleid uit zich in onvoorwaardelijke steun aan Israël, zonder inachtneming van het internationale recht en mensenrechtenverdragen. Deze kortzichtige politiek, die neerkomt op medeplichtigheid aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden, moet aan de kaak worden gesteld […] Veranderende verhoudingen zullen ongetwijfeld invloed hebben op de positie en de houding van Israël in de regio. De kracht ‘van de straat’ die in omringende Arabische landen effectief is gebleken, sterkt de Palestijnen in hun vreedzame strijd voor rechten en politieke zelfbeschikking.
De Palestijnen realiseren zich het belang van het bestrijden van mythes, stereotypen en van de dehumanisering van Palestijnen als volk en als natie. Het belang van het terugveroveren van de geschiedenis van Palestina, en het land en zijn bewoners tonen zoals ze zijn, ook buiten de context van de bezetting: culturele en religieuze diversiteit, handelsgeest, gastvrijheid en de adembenemend mooie natuur.
Palestine Link verdedigt Palestijnse nationale- en mensenrechten, en bevordert Palestijnse belangen. Het wil de Palestijnse kwestie op een positieve manier op de agenda zetten door mythes en stereotypen te bestrijden en bruggen te slaan tussen individuen en organisaties in Nederland en Palestina.’


We vinden het als ‘Vrouwen in het Zwart’ belangrijk, dat er naast alle Nederlandse Palestina organisaties en actiegroepen, nu een door Palestijnse Nederlanders gemaakte site bestaat [is er ook in het Engels] met nieuws van eigen culturele en politieke organisaties, dat wij nu makkelijk kunnen vinden en aanhalen. En deze nieuwe bron van informatie brengt ons op het volgende:

Al bijna 20 jaar zijn wij Vrouwen in het Zwart’’ actief met onze wakes, eerst in Amsterdam en nu al in zes steden in Nederland. En we gaan daar mee door tot dit gevaarlijkste conflict in het Midden Oosten, veroorzaakt door zionistisch Israël met grootscheepse militaire steun van de VS, opgelost is.
Al 11 jaar hebben we jullie 11 maal per jaar een nieuwsbrief gestuurd, waarvoor we zelf op zoek gingen naar objectieve berichten – afkomstig van steeds meer Palestijnse, alsook Britse, Belgische, Canadese, Israëlische en Amerikaanse bronnen. Iedere maand lazen we tientallen artikelen, werkten ons door een enorme rijstebrij aan online informatie, voornamelijk in het Engels, omdat de Nederlandse media het al jaren bedroevend laten afweten.
Op onze geheel ongesubsidieerde, zelfgemaakte website www.vrouweninhetzwart.nl kunnen jullie al die nieuwsbrieven nalezen, veel actienieuws vinden, alsmede historische achtergrond informatie.

Voor het eerst wil ik iets persoonlijks zeggen, al heb ik - omdat ik me onderdeel van de beweging voel - nooit mijn persoonlijke signatuur onder de nieuwsbrieven willen zetten. Hierdoor ontstond misschien de indruk, dat een hele ploeg activisten die stukken voorbereidden en schreven. Maar het was eigenlijk één persoon, die daardoor al die jaren haar eigen beroep - documentaire films maken - niet heeft kunnen uitoefenen, maar dat heel nodig weer wil gaan doen. Al valt het me zwaar: aan alles komt eens een eind.
Al die jaren heb ik met veel enthousiasme jullie zoveel mogelijk achtergrondinformatie willen geven over het Palestijns- Israëlische conflict, over onze acties en de grote wereldwijde solidariteit met de Palestijnen, die tot de dag van vandaag nog steeds niet in de Nederlandse dag- en weekbladen te vinden is.
Al een paar jaar probeer ik een opvolger te vinden, die het liefst ook nog net zo virtuoos is op de computer als trouwe assistente Nicole, die al lange tijd het versturen van de honderden mails via de Smart Serial- maillijst op zich had genomen en tot in de vroege ochtend bijna steeds de meest onvoorstelbare technische problemen wist op te lossen. Helaas is die ene vrouw/man (of die twee personen) nog niet gevonden.

Wie weet voelt iemand, die dit leest zich geroepen! Zij-hij meldde zich subito op info@vrouweninhetzwart.nl!

Zal tot die tijd in onze maandelijks wake oproep, de links naar informatie van anderen doorgeven, en/of artikelen aanhalen van alle bij ons Netwerk aangesloten clubs, alsmede belangrijke informatie van bijv. Electronic Intifada en talloze andere uitstekende sites.
Hartelijk dank voor jullie vele reacties, waaruit blijkt dat de nieuwsbrieven door jullie met interesse gelezen werden.

Lily van den Bergh

Daarom lieve vriendinnen en vrienden, kom eerst naar onze wake op 6 Januari op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Kortom, lieve vriendinnen en vrienden, de leuzen, die Vrouwen in het Zwart al jaren uitdragen! De internationale solidariteit met de Palestijnen wordt steeds groter - wij merken dat steeds meer tijdens onze wakes op het Spui - terwijl Israël meer en meer geïsoleerd raakt.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam