xx


xx
houden een wake op vrijdag 6 april 2012
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

- OPGELET! VANAVOND KAMERDEBAT -

Waarin de regering van een klein land klein kan zijn:

Door Nederland geblokkeerd EU – Rapport over Israëlische kolonisten geweld vandaag openbaar gemaakt

The Rights Forum brengt vandaag een intern EU-rapport over het geweld van Israëlische kolonisten naar buiten. Als enig EU-land heeft Nederland dat rapport onlangs met een “algemeen voorbehoud” geblokkeerd. Daarvoor moet minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zich vanavond in een Kamerdebat verantwoorden.
(Dit “algemeen overleg” zal vanavond van 18.30 – 20.30 uur plaatsvinden en is live via internet te volgen.)
Openbaarmaking van het rapport dient een open en grondige publieke discussie over de gevolgen van het Nederlandse Midden-Oosten beleid, die dringend gewenst is.
Het door Nederland geblokkeerde rapport dateert van februari 2012 en is een update van een rapport over kolonistengeweld dat EU-diplomaten in april 2011 hebben opgesteld. Rapport en update schetsen een onthutsend beeld van de toename en ernst van het geweld van kolonisten tegen Palestijnse burgers en hun bezittingen. Zo meldt de update over 2011 dat zich 411 incidenten van kolonistengeweld voordeden, een sterke stijging ten opzichte van 2010, dat kolonisten bijna tienduizend bomen hebben vernield en dat de Israëlische autoriteiten tot dusver nalaten om de Palestijnse bevolking te beschermen.
(lees hier verder >>>)

Gevaarlijke uitspraak van Het Internationaal Strafhof laat slachtoffers Gaza oorlog in de kou staan

De aanklager van Het Internationaal Strafhof [ICC] in Den Haag heeft een gevaarlijke uitspraak gedaan door te stellen dat ze geen beschuldigingen kunnen overwegen van misdaden, die gepleegd zijn tijdens de 2008-9 Gaza oorlog, tenzij de relevante VN instituten of de deelnemers aan het Strafhof besluiten dat de Palestijnse Autoriteit een staat is. Hierdoor staan zowel de Palestijnse als Israëlische slachtoffers van deze oorlog in de kou. Deze beslissing doet geen recht aan de onafhankelijkheid van het Strafhof, doet vermoeden dat er sprake is van politieke vooringenomenheid en is ook in strijd met het Statuut van Rome uit 1998 dat duidelijk stelt dat het aan de rechters is om te bepalen wie er aangeklaagd wordt.
Lees hieronder het hele bericht.

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE
3 April 2012

ICC Prosecutor statement: Fears over justice for Gaza victims

A “dangerous” statement by the office of International Criminal Court (ICC) prosecutor that it cannot consider allegations of crimes committed during the 2008-9 Gaza conflict means Palestinian and Israeli victims seem likely to be denied justice, Amnesty International said.
The Office of the Prosecutor today said that it cannot consider allegations of crimes committed during the conflict unless the relevant UN bodies or ICC states parties determine that the Palestinian Authority is a state.
“This dangerous decision opens the ICC to accusations of political bias and is inconsistent with the independence of the ICC. It also breaches the Rome Statute which clearly states that such matters should be considered by the institution’s judges,” said Marek Marczynski, Head of Amnesty International’s International Justice campaign.
“For the past three years, the prosecutor has been considering the question of whether the Palestinian Authority is a “state” that comes under the jurisdiction of the ICC and whether the ICC can investigate crimes committed during the 2008-9 conflict in Gaza and southern Israel.”
“Now, despite Amnesty International’s calls and a very clear requirement in the ICC’s statute that the judges should decide on such matters, the Prosecutor has erroneously dodged the question, passing it to other political bodies.”
“Amnesty International once again calls on the Prosecutor to follow the procedures established by the Rome Statute by passing the matter to the judges, rather than frustrating efforts to bring justice to Palestinian and Israeli victims of the Gaza conflict.”
Amnesty International

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld.
Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame Triodos bank

nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam