xx


xx
houden een wake op vrijdag 5 oktober 2012

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
45 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Zoals jullie hopelijk weten zijn onze strijdbare Vrouwen in het Zwart al vanaf het ontstaan aangesloten bij het Netwerk Samenwerken voor Palestina, samen met andere organisaties, die actief de Boycot, Desinvesteren & Sancties [BDS] acties tegen  Israël ondersteunen.

Zojuist is een bredere organisatie opgericht docP geheten (stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina), om de al bestaande boycotbeweging in Nederland te ondersteunen, expertise te bundelen en te versterken. Hiertoe initieert docP zelf campagnes en ondersteunen ze organisaties en/of individuen die campagnes willen starten.
DocP is een stichting met een bestuur, een Raad van Aangeslotenen en vrijwilligers.
Met een startsubsidie heeft docP een coördinator in dienst kunnen nemen, maar is verder geheel afhankelijk van lidmaatschapsgelden en donaties van jullie allemaal (ANBI status, waardoor bijdragen en donaties belastingaftrekbaar zijn). Daarnaast heeft docP vrijwilligers en activisten nodig om de campagnes mogelijk te maken.

Ieder persoon of organisatie, die de Palestijnse boycotoproep steunt kan zich aansluiten bij docP. Je wordt dan deel van docP's Raad van Aangeslotenen (RvA). Als je lid bent van de Raad van Aangeslotenen heb je recht op alle expertise en steun die docP biedt en word je ook op de hoogte gehouden van alle acties en de nieuwste informatie.
Het mes snijdt aan twee kanten: want door lid te worden steun je tegelijk het voortbestaan van docP en dus de boycotbeweging in Nederland.

Wij als Vrouwen in het Zwart hebben ons al aangemeld en van jullie gulle donaties (die we natuurlijk graag blijven ontvangen!) meteen -misschien wel als een van de eersten- een goede gift aan het nieuwe docP overgemaakt. Maar iedereen kan zich ook als persoon aanmelden voor een klein bedrag per jaar.

Op 6 oktober is er een eerste bijeenkomst in Amsterdam. Voor inlichtingen over de plaats en het programma mail naar: doc.p@live.nl en vermeld dat je het in onze VIZ  nieuwsbrief hebt gelezen. Zo steun je de Nederlandse boycotbeweging !
Voor de originele Palestijnse boycotoproep zie:  http://www.bdsmovement.netHoe zat het ook alweer in 2003:
VS minister van BZ Colin L. Powell houdt in de VN Veigheidsraad een buisje meel omhoog, weet zeker dat het antrax is en dus hoog tijd voor oorlog met Irak ...


...Een miljoen doden verder: 2012, weer in de VN, probeert Netanyahu met dezelfde blufpoker voor de zoveelste keer dezelfde truc te herhalen: over 3 jaar, nee volgend jaar, volgende maand nee over 2 weken is het zover: Iran heeft de bom! Dat is ons monopolie: onze 200 of meer atoomkoppen, de enige echte voltreffers!


De werkelijkheid:

Rapport van de voormalige Palestijnse politieke gevangene Abdul-Nasser Farawna

Een voormalige Palestijnse politieke gevangene Abdul-Nasser Farawna, onderzoeker van Palestijnse mensenrechten, heeft een schokkend rapport geschreven naar aanleiding van de 12de verjaardag van de Al-Aqsa Intifada, die 28 september 2000 begon. Zijn conclusies: sinds 2000 zijn meer dan 75.000 Palestijnen gearresteerd, honderden bewoners zijn gedeporteerd, Farawna schrijft dat meer dan 9000 kinderen door het leger gekidnapt zijn evenals gewonde en gehandicapten, 940 vrouwen -waarvan 4 in de gevangenis een kind kregen-, net als dozijnen juristen, wetgevers, ministers en andere gekozen officiële personen.
Israel  gaf meer dan 22.000 zogeheten Administrative Detention orders uit, waardoor duizenden Palestijnen zonder enige wettelijke aanklacht de gevangenis in gingen.

Op het ogenblik zijn er 4500 Palestijnen in de gevangenis, waaronder 198 kinderen, waarover we vorige maand schreven, acht vrouwen, 14 politici, 115 'Administratieve' gevangene en honderden gewonden en invaliden.
Lees dit rapport: http://www.imemc.org/article/64308

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 oktober op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam