xx


xx
houden een wake op vrijdag 3 mei 2013

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
45 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Net als in 1980 hebben duizenden mensen nog steeds geen woning, maar kregen ze wel een kroning! Dat kan niemand ontgaan zijn. Terwijl we deze nieuwsbrief schrijven heeft de Nieuwe Kerk in Amsterdam woensdag en donderdag de hele dag de deuren geopend voor het publiek. Zeker 15.000 mensen kochten een kaartje van 5 euro- ja, dat wel - want de Koopman-Koning moet al die prachtige aankleding toch ergens van betalen- en rijen en rijen mensen stonden graag 2 uur te wachten om in de kerk het versierde interieur voor de inhuldiging te mogen bekijken. ’De bezoekers verdrongen zich vooral voor de tronen waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima op zaten. Vier infanteristen bewaken de troonzetels, die uit de nalatenschap komen van koningin Wilhelmina,’ meldde een woordvoerder.

maxima

En bij zo een grootste, vreugdevolle gebeurtenis horen natuurlijk ook cadeaux. Naast een gevoelig lied van de gezamenlijke Nederlandse burgertekstschrijvers, is het Joods Nationaal Fonds Nederland, met waardering denkend aan Koning WA’s grote betrokkenheid bij water, een actie begonnen om geld in te zamelen voor een waterproject in het zuiden van Israël: Mitspe Ramon 50 km van de stad Beersheva in de Negev woestijn. Een project ter ere van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander; hij zou toestemming hebben gegeven om zijn naam hieraan te verbinden.

Want aldus het JNF: ‘Met het Koning Willem-Alexander Waterproject kan JNF Nederland de droom van de inwoners van Mitspe Ramon laten uitkomen: een groen, vruchtbaar gebied, midden in de woestijn!’

Wat is het JNF, in Israël bekend als Keren Kayemeth LeIsrael? Het Israëlische ‘Jewish National Fund’ werd in 1901 opgericht en het Nederlandse ‘Joods Nationaal Fonds’ in 1902. Het fonds heeft ’als kerntaak het ontwikkelen en leefbaar maken van het land Israël ten behoeve van al zijn bewoners’. In werkelijkheid zorgt de organisatie voor de onteigening van het land van het Palestijnse volk en de verankering van het Israëlische apartheidssysteem. Het JNF-nl statuut vermeldt n.l. dat het Joodse volk de enige begunstigde is van de doelstelling en activiteiten van het JNF. Het sluit de oorspronkelijke Palestijnse bevolking expliciet uit, nog steeds 20 procent van de totale bevolking van het huidige Israël, na hun massale verdrijving in 1947/1948.

Het Belgische  maandblad ‘Joods Actueel’ vroeg in 2009 aan voorzitter en bomenplanter Haber van JNF/ KKL België en Luxemburg te omschrijven wat hun missie was.
J.P. Haber: ‘Het woord ‘kayemeth’ heeft als stam het Hebreeuwse ‘kayam’ en dat betekent ‘het bestaan’, het ‘zijn’ in de meeste pure zin van het woord. Bestaan met de hulp van de bomen, van hun stronken en van hun takken en vruchten. Dat is fundamenteel: het leven bestaat slechts bij de gratie van bossen en water. Dat is zo voor Israël, maar hetzelfde geldt voor de hele wereld.’

Voor de hele wereld, maar daar horen de Palestijnen, volgens deze zionist en miljoenen van zijn ideologische krijgsmakkers, blijkbaar niet bij. Al 65 jaar worden olijfbomen van Palestijnen uit de grond gerukt en vernietigd, of als oorlogsbuit naar Israël verscheept en al het water van Palestijnse bronnen wordt omgeleid en gestolen.

JNF: ‘Om die taak te realiseren ontplooit het JNF sinds jaar en dag milieuactiviteiten waaronder het (her)bebossen van voorheen kaalgeslagen grond, het terugdringen van de woestijn door middel van ontginning en beplanting, alsmede ook het ontwikkelen van water irrigatie-systemen en het bouwen van waterreservoirs.'

jnf

(foto: Issam Rimawi http://www.ldfp.eu/2013/04/11/israeli-settlers-use-six-times-more-water-than-palestinians/)

Omar Barghouti, de Palestijnse mensenrechtenactivist, die deze week in Den Haag was met een zeer inspirerend verhaal voor publiek en activisten van DocP [waar ViZ ook deel van uitmaakt] en een van de oprichters van de beweging voor Boycot, Desinvesteren en Sancties [BDS] zei: “Het JNF heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de verwijdering van de Palestijnen en het koloniseren van hun land. Tot op de dag van vandaag zet het JNF zijn expliciet racistische praktijken tegen Palestijnen voort en verwerpt het elke notie van gelijke rechten voor iedereen. De Palestijnse samenleving waardeert de grote aandacht die aan gelijkheid en non-discriminatie gegeven wordt in de Nederlandse Grondwet en doet op grond daarvan een beroep op Prins Willem-Alexander om het besluit te heroverwegen om zijn naam aan een project van het JNF te verlenen.”

Volgens de Israëlische historicus Ilan Pappe heeft het JNF 13 procent van het land direct in bezit en via zijn invloedrijke positie in de Israëlische Land Autoriteit, heeft het de zeggenschap over meer dan 93 procent van alle grond in Israël. Volgens het JNF statuut en de “Basiswet: Land van Israël” mag het JNF grond alleen uitwisselen met en leasen aan joodse rechtspersonen, aan de staat en aan de door de regering gecontroleerde Ontwikkelingsautoriteit, schrijft Badil, de organisatie voor de rechten van de Palestijnse vluchtelingen.
Zie ook brief van docP aan Willem Alexander http://www.docp.nl/category/palestina/

Harry van Bommel van de SP heeft n.a.v. WA’s besluit in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de Minister-President en Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

1. Bent u bekend met het Koning Willem-Alexander Waterproject van het JNF Nederland in Mitspe Ramon, in het zuiden van Israël?

2. Is het juist dat prins Willem-Alexander toestemming heeft gegeven om zijn naam te verbinden aan dit waterproject? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

3. Bent u bekend met de campagne van Palestina activisten en NGO’s hiertegen? Wat is uw reactie op de kritiek dat het JNF betrokken is bij onteigening van grond van Palestijnen en de niet-Joodse bevolking van Israël discrimineert? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Is het JNF ook betrokken bij projecten in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied? Indien ja, kunt u een indicatie geven op welke schaal dit gebeurt? Kunt u uw antwoord toelichten?

[... lees verder: http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2013/04/23/koninklijk-water-in-israel/]

Met als aanvullende vragen
1. Kunt u aangeven of dit JNF project (mogelijk) nadelige gevolgen heeft voor de Bedoeïenen in de regio? Is er een relatie tussen dit project of andere projecten van het JNF en de plannen die in Israël worden besproken om 30.000 Bedoeïenen uit hun traditionele leefomgeving te verwijderen? Kunt u uw antwoord toelichten?
2. Kunt u aangeven of als gevolg van bebossingsprojecten van het JNF ruïnes van Palestijnse dorpen zijn verdwenen en dat weide- en landbouwgronden voor Palestijnen onbruikbaar zijn geworden? Kunt u uw antwoord toelichten?
3. Deelt u mijn opvatting dat het JNF Nederland een onwenselijke projectpartner voor prins Willen-Alexander is? Indien neen, waarom niet?

Ook Amnesty International heeft twee keer bij de Israëlische regering zijn ernstige bezorgdheid geuit over de voorgestelde ‘Wet voor de regularisering van Bedoeïenen behuizing in de Negev – 2012’ die door de vorige regering is aangenomen. The draft “Law for Regularizing Bedouin Habitation in the Negev - 2012”,  bedreigt tenminste 30,000 Bedoeïenen in de Negev/Naqab woestijn met gedwongen uitzetting, verwoesting van hun huizen en verdrijving uit hun gemeenschappen, die trouwens nooit erkend zijn geweest door de Israëlische regering.

“Het met geweld verdrijven van tienduizenden Bedoeïenen van hun land waar ze generaties lang hebben gewoond, kan niet in de naam van economische ontwikkeling of wat voor reden dan ook worden gerechtvaardigd. De nieuwe regering moet de moed hebben om nieuwe wegen in te slaan, waar vorige regeringen de mensenrechten hebben genegeerd”
zei Ann Harrison, Middle East and North Africa Adjunct directeur van Amnesty International.
Lees meer: http://electronicintifada.net/content/bedouins-await-israels-forcible-relocation-plan/12411?utm_source=EI+readers&utm_campaign=503467703e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

Amnesty dringt er bij de leden van de Knesset [Israëlische parlement] op aan de wet - een regelrechte schending van Internationaal Recht - in de komende weken niet te laten passeren en de rechtspositie van de uitgesloten Bedoeïenen gemeenschappen in de Negev/Naqab veilig te stellen.

Tenslotte nu we het bij uitzondering over het Koningshuis hadden, vinden jullie misschien dat de nieuwe koning wel iets minder mag verdienen in deze crisis tijden. Zie petitie: http://www.hetsalarisvandekoning.nl/tekenen.php

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 3 mei op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam