xx


xx
houden een wake op vrijdag 7 juni 2013

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
45 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Deze keer eens een quiz om ieders geheugen op te frissen. Weet je alle vragen juist te beantwoorden, dan krijg je een vacantie in Palestina om bijv. te gaan helpen met de olijven pluk. Heb je geen enkele vraag goed beantwoord, dan moet je op vacantie in Israël, om alles zelf eens grondig ter plekke te gaan onderzoeken. Dimaal helaas geen mooie foto's en informatieve links, want -al jaren attente- technische assistente, die ons hiermee helpt, is in het buitenland

 

Feiten, alleen maar feiten, hoe verontrustend ze voor jou ook mogen zijn.  Feiten dus en geen propaganda.

 

Vraag: Welk land heeft als enige in het Midden-Oosten kernwapens?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft pas kort geleden een massavernietigingswapen gebruikt, een zg. smart bomb = slimme bom,  die midden in een dichtbevolkt gebied gegooid is en burgers heeft gedood, waaronder kinderen?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten is door Amnesty International ervan beschuldigd meer dan 4000 huizen van onschuldige Palestijnen te hebben verwoest als methode van ethnische  zuivering?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land op deze aarde heeft de tweede sterkste lobby in de VS, volgens een recent onderzoek van Fortune magazine, gehouden onder Washington insiders ?

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten krijgt gratis wapens van de Verenigde Staten, en verkoopt vervolgens de technologie aan China, zelfs ondanks het feit dat de VS daar ernstig bezwaar tegen maakt?

Antwoord: Israël.


 Vraag: Welk land in het Midden-Oosten schendt regelmatig de Conventie van Genève door aan hele steden, dorpen en kampen collectieve straffen op te leggen voor daden van enkelingen, en gaat zelfs zo ver dat hele dorpen met de grond gelijk worden gemaakt, terwijl de mensen nog in hun huizen zitten?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten doodt regelmatig jonge Palestijnse kinderen voor geen andere reden, dan dat ze stenen gooien naar pantserwagens, bulldozers of tanks?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten weigert het NPT ( Non Proliferatie Verdrag) Verdrag tot niet -verspreiden van kernwapens te ondertekenen en staat geen internationale inspecties toe?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft zich met militair geweld meester gemaakt van soeverein gebied van andere staten en blijft dit bezet houden in strijd met resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten schendt stelselmatig de internationale grenzen van  andere soevereine staten met oorlogsvliegtuigen , artillerie en geweervuur?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten heeft jarenlang moordenaars naar andere landen gestuurd om zijn politieke tegenstanders te doden (een praktijk die soms wordt betiteld als export van terrorisme)?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: In welk land in het Midden-Oosten hebben hooggeplaatste militaire officieren in het openbaar toegegeven, dat ongewapende krijgsgevangenen zijn geëxecuteerd?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten weigert zijn soldaten, die hebben erkend krijgsgevangenen te hebben geëxecuteerd, voor de rechter te brengen?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft miljoenen mensen tot vluchteling gemaakt en weigert hen  toestemming te geven, terug te keren naar hun huizen, boerderijen en ondernemingen?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten weigert een vergoeding te betalen aan mensen die ze hun land, banktegoed en en bedrijfven hebben afgenomen?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: In welk land in het Midden-Oosten is een hooggeplaatste diplomaat van de VN vermoord?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: In welk land in het Midden-Oosten is de man ,die opdracht gaf een hooggeplaatste VN-diplomaat te vermoorden, Minister-President geworden?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft een Amerikaanse diplomatieke post opgeblazen en een Amerikaans schip, de USS Liberty, in internationale wateren aangevallen, waardoor 34 Amerikaanse zeelieden werden gedood en 171 gewond?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten gebruikte een spion, Jonathan Pollard, om geheime documenten van de VS te stelen en gaf vervolgens een deel daarvan door aan de (toen) Sovjet Unie?

Antwoord: Israël.

 

Vraag: Welk land heeft eerst iedere officiële band met Pollard ontkend, hem daarna tot  Israëlisch staatsburger gemaakt en  heeft bij voortduring geëist dat de Amerikaanse president hem algehele gratie zou verlenen?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten staat toe dat joodse Amerikaanse moordenaars naar dat land vluchten om bestraffing in de VS te ontlopen en weigert hen uit te leveren als ze eenmaal onder de hoede van dat land zijn?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten predikt tegen haat, maar richt toch een schrijn op en bouwt een gedenkteken voor een moordenaar die 29 Palestijnen heeft gedood, toen zij in hun moskee aan het bidden waren?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft opzettelijk een VN-vluchtelingenkamp voor burgers in Qana in Libanon, tot doelwit gemaakt en 103 onschuldige mannen, vrouwen en vooral kinderen gedood?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten handelt in strijd met 69 resoluties van de VN Veiligheidsraad en wordt nog steeds behoed voor nog eens 29  andere resoluties, door veto’s van de VS?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten ontvangt meer dan een derde deel van alle hulp, die de VS aan de hele wereld schenkt, maar is het 16e op de lijst van rijkste landen ter wereld?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft zijn minister-president tot zijn staf laten zeggen, zich niet ongerust te maken over wat de VS zegt want  “Wij zijn de baas over Amerika”?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft de 'Akkoorden van Oslo 'getekend met de belofte geen enkele nieuwe joodse nederzetting meer  te bouwen, maar heeft daarentegen meer dan 207 nieuwe nederzettingen gebouwd, sinds die ondertekening?

Antwoord: Israël.


Vraag: Welk land in het Midden-Oosten heeft meer dan 100 politieke hoogwaardigheidsbekleders van zijn tegenstander vermoord in de afgelopen 2 jaar , en daarbij als 'collatoral damage'  honderden burgers gedood, onder wie tientallen kinderen?

Antwoord: Israël.                                                                                                                                                                        [vertaling: Marian v. Ophuysen]

 

Tenslotte opgelet; zie link: globalmarch naar Jeruzalem

http://www.stopdebezetting.com/wereldpers/berawi-the-global-march-to-j-lem-is-a-warning-message-to-the-israeli-regime.html

 

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 7 juni op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam