xx


xx
houden een wake op vrijdag 5 juli 2013

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
45 jaar bezetting is meer dan genoeg!

tahir

Weer zaten we ademloos te kijken - net als 2 jaar geleden een onvergetelijke gebeurtenis - naar de miljoenen mensen in Egypte, die dagen lang vreedzaam de straat op gaan om zich uit te spreken tegen de regering Morsi, met een groot gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor het gezamenlijk gedragen doel. De eerste democratisch gekozen president van Egypte - na 4000 jaar autocratisch bewind zeggen sommigen -, is er blijkbaar niet in geslaagd om president van alle Egyptenaren te worden en vervolgens weer in adembenemend tempo afgezet.tahir2
Weer neemt het nog steeds heel machtige Egyptische leger de touwtjes in handen, nu omringd door een bonte verzameling van vrijwel alle religieuze en seculaire politieke leiders, om aan te geven dat het leger namens alle lagen en organisaties van de bevolking spreekt, waar de Moslim Brotherhood ook bij aan had kunnen schuiven, maar die zeiden: ‘Nee, wij zijn de eerste wettig gekozen regering en president en wat jullie doen is niet democratisch.’

Wat ons als Vrouwen in het Zwart wel meteen ook opviel: weer is er geen enkele vrouw te bekennen in dit wel heel bijzondere gezelschap, dat zich om de Egyptische generaal had geschaard. Maar die tijd komt ook nog, want op het Tahrir plein zagen we duizenden enthousiaste vrouwen dagenlang demonstreren!

Meteen beginnen al de eindeloze exegeses, zeker in het westen: ‘mag je het nu wel of geen coup noemen, of misschien een coup met een suikerlaagje? Onze kamerleden hebben al het hoogste woord: ‘Nou, een coup, een coup is te snel gezegd, zo zou ik het niet willen noemen’ ‘Ja horten en stoten, weet u wel; het is nu eenmaal vallen en opstaan.’ …’En de Arabische lente zal toch wel eens een Arabische zomer worden….’ 

Obama vermeed in ieder geval het c-woord, want dan zou bijv. de VS formeel problemen kunnen krijgen met de miljarden dollars militaire hulp, hoewel die vroeger toch ook al naar het Egyptische leger stroomden, toen die andere couppleger - hoe heet die ook al weer van vorig jaar - daar het land decennia effectief onder de duim hield.
Wij kunnen er nu geen zinnig woord over zeggen; het kan alle kanten uitgaan en we hopen vurig naar de goede, democratische richting. Zeker is dat er al honderden Morsi aanhangers gevangen zijn genomen, hun media kanalen gesloten zijn en de grondwet buiten werking is gesteld.
Lees dit artikel: Call it people power. Call it a coup. Call it a coup by acclamation. http://www.thedailybeast.com/articles/2013/07/04/coup-by-acclamation.htmlHadden ze in Egypte een petitie met 22 miljoen handtekeningen verzameld, die ex-president Morsi achteloos wegwuifde, in ons klein kikkerland is er enige tijd geleden door burgers een heel bijzonder initiatief genomen. Lange tijd zijn op initiatief van ‘Sloop de muur’ honderden activisten bezig geweest met het ophalen en verzamelen van handtekeningen - ook bij onze Vrouwen in het Zwart waken in het hele land - om via een zogeheten burgerinitiatief een debat af te dwingen in het Parlement.
Nadat het Presidium de datum te vaak voor zich uit geschoven had, was het dan woensdag 12 juni 2013  zover. Op de agenda van de Tweede Kamer was te lezen: Burgerinitiatief "Sloop de Muur, sancties tegen Israël".

imageEindelijk heeft er in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over de onrechtmatigheid van de scheidingsmuur in Israël, [wij noemen hem de Apartheidsmuur] die op te vele plaatsen op Palestijns grondgebied staat. Daarvoor zijn tenminste 40.000 handtekeningen vereist, maar ditmaal kon ex-premier Dries van Agt circa 65.000 handtekeningen voor het Burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’ aanbieden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven. Dit is heel bijzonder, zeker in het kader van het van oudsher pro- Israël buitenlands beleid van al onze naoorlogse regeringen. Het debat in de Tweede Kamer, in aanwezigheid van de Palestijnse ambassadeur, ging bij ons weten voor het eerst over maatregelen tegen de Nederlandse diplomatieke en economische betrokkenheid bij de bezettingseconomie van Israël.

Hierbij een deel van de toespraak van voormalig minister-president Dries van Agt:
“... Het burgerinitiatief "Sloop de muur" heeft een geheel ander karakter. Het gaat over dwingend internationaal recht. En het gaat over onze Grondwet, waarop alle leden van het parlement en alle bewindslieden de eed of gelofte van trouw hebben afgelegd. In artikel 90 schrijft die Grondwet van ons gebiedend: "De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde." De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Palestina nog niet als lid maar als staat erkend en toegelaten tot de VN. Duidelijker dan ooit tevoren staat nu vast dat de Israëlische muur grotendeels is gebouwd op het grondgebied van een staat, Palestina. Dat maakt de argumentatie van ons burgerinitiatief nog klemmender.
Het ten deze toepasselijke, dwingend internationaal recht is uiteengezet in de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004. Wat daarbij vooral opvalt, is de herhaaldelijk terugkerende benadrukking van "Israel is under an obligation". Het staat er telkens weer: "Israel is under an obligation". Verplicht namelijk de muur af te breken en de getroffenen schadeloos te stellen. Maar ook wordt gezegd dat andere landen verplichtingen hebben en vooral staten die zijn aangesloten bij de Vierde Geneefse Conventie van 1949. Welnu, Nederland is daarbij aangesloten, Israël trouwens ook. Die aangesloten staten moeten ervoor zorgen dat Israël zich aan die conventie houdt, zo staat in vierkante bewoordingen in de uitspraak van 2004.
Het internationaal recht gebiedt ons dus actie te nemen tegen de vergrijpen die Israël pleegt en blijft plegen, tegen die conventie. Het bouwen van de muur is één van die vergrijpen. Het veronachtzamen van ernstige schendingen van de internationale rechtsorde, terwijl optreden mogelijk zou zijn, is ontrouw aan onze Grondwet. Geen andere conclusie valt hier te trekken: ontrouw aan onze Grondwet. Dus kan, nu negen jaren na de uitspraak van het Hof in 2004 de uitvoering van dit wederrechtelijke project almaar doorgaat, de conclusie niet worden ontkomen dat de staat Israël moet worden genoodzaakt zich te schikken naar het internationaal recht. Een ruim repertoire aan sanctiemiddelen staat daartoe ter beschikking. Aangezien Israël zijn verplichtingen uit het handvest van de VN niet bereid is na te komen, dient de positie van dit land in de VN aan de orde te worden gesteld.
Een optie is ook de invoering van een visumplicht voor personen met de Israëlische nationaliteit. Hierbij kunnen dan inwoners van nederzettingen in Palestina, waartoe ook Oost-Jeruzalem behoort, van visumverlening worden uitgesloten. Er zijn velerlei sancties beschikbaar. Militaire samenwerking kan worden beëindigd. En van een verdere intensivering van bilaterale betrekkingen met Israël kan al helemaal geen sprake meer zijn.
U hebt dezer dagen een uitgebreide toelichting gekregen, uitgebreider dan ik nu geven kan. Daarin zijn ook alle gangbare argumenten tegen het opleggen van sancties geïnventariseerd en allemaal onhoudbaar gebleken en bevonden.
Het Internationaal Gerechtshof spreekt ook Nederland aan: "you are under an obligation". Er is geen andere optie ter voldoening aan die "obligation" dan het instellen van sancties. Die dienen van kracht te blijven -- dit is mijn laatste zin -- totdat Israël aan alle voorwaarden van het Internationaal Gerechtshof heeft voldaan.”

11 sprekers van 9 politieke partijen, inclusief minister Timmermans van Buitenlandse zaken voerden het woord, moties werden ingediend en verworpen; er zijn geen concrete maatregelen genomen, maar het debat op zich was al heel bijzonder, net als de stemverhoudingen; we zien het als een eerste stap, een positief en heel noodzakelijk debat, want zoals van Agt zegt: ‘Het veronachtzamen van ernstige schendingen van de internationale rechtsorde, terwijl optreden mogelijk zou zijn, is ontrouw aan onze Grondwet.’
En zo is het maar net. We hoeven echt niet naar ondemocratische toestanden te wijzen in Egypte, wanneer wij hier in Nederland jarenlang bezig zijn onze eigen Grondwet te schenden!
Wie het hele debat nog eens wil volgen: http://publitiek.nl/debat/burgerinitiatief_israel_12-06-2013

Zie ook aardig filmpje over de muur van Michiel Vaanhold i.o.v. United Civilians for Peace http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JeM8c42kgYoNieuws van DocP

Fietsende activisten starten de Ramadan campagne in Amsterdam West tegen de verkoop van Israëlische dadels.
Op zaterdag 29 juni hielden activisten van de boycotbeweging tegen Israëlische apartheid een demonstratieve fietstocht naar een aantal winkelbuurten en markten in Amsterdam West, zoals Plein 40/45, Bos en Lommerplein en het Mercatorplein waar ze met honderden mensen spraken. Ze riepen consumenten op om Israëlische dadels te boycotten: ‘draag niet bij aan de bezettingspolitiek van Israël’.
Aanleiding is de komende vastenmaand Ramadan. Moslims in de hele wereld bereiden zich op Ramadan voor door grote hoeveelheden dadels in te slaan, die na zonsondergang, wanneer het vasten voorbij is, gegeten worden.

affiche


De Medjoul dadels worden met name in deze tijd veel verkocht. Amsterdamse marktbezoekers werden door het actieteam er op gewezen dat deze dadels uit de bezette Westelijke Jordaan-oever afkomstig zijn m.n. de Jordaanvallei, waar ze worden verbouwd op grond die gestolen is van Palestijnen. De meeste van de voormalige Palestijnse dadelplantages worden tegenwoordig gerund door settlers vanuit illegale Israëlische nederzettingen. Palestijnen, die voorheen eigenaren waren van deze plantages, worden nu door kolonisten op hun eigen land voor hongerlonen en onder slechte arbeidsomstandigheden aan het werk gezet.

Veel zelfstandige winkeliers beseffen niet altijd dat door het verkopen van Medjoul dadels, ze samen met hun klanten Israël helpen, de bezetting voort te zetten.
Ook medeplichtige Israëlische bedrijven als Hadiklaim, Jordan Plains, Jordan Valley, King Soloman, Mehadrin en Agrexco maken winst met de handel in illegaal geproduceerde vruchten over de ruggen van de Palestijnen.
Dus winkeliers en groothandels: verkoop die Israëlische dadels niet; er zijn genoeg heerlijke dadels uit andere landen, o.a. uit Marokko. En consumenten en moskeeën: koop ze niet. In Rotterdam zit de stichting info@israa.nl die probeert Palestijnse dadels te bemachtigen en te verkopen.

Heeft u al de petitie boycot producten uit illegale nederzettingen ondertekend? Doe het nu online!  http://petities.nl/petitie/boycot-producten-illegale-israelische-nederzettingen

Genoeg stof dus om na onze wake morgen tot september over na te denken, want in augustus is er geen wake.

 

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 juli op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam