xx


xx

houden een wake op vrijdag 9 sept 2013

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
46 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Nu iedereen terug is van vacantie, willen we jullie eerst het goede nieuws geven, als dat al niet bekend is: voor het eerst werd het Britse parlement gevraagd zich uit te spreken over het voornemen van de regering Cameron om Syrie aan te vallen. Engeland had al een ontwerp resolutie ingediend bij de Veiligheidsraad om een legitimatie te krijgen om Syrie aan te vallen, maar dat had de meerderheid van de parlementsleden niet overtuigd. Het ‘Dodgy Dossier’ over de Irak oorlog van 2003 heeft gelukkig een diep trauma veroorzaakt bij de Engelsen en wij zien het als een verlate compensatie voor de wereldwijde gigantische demonstraties, protesten en vergeefse smeekbeden om Irak niet binnen te vallen, toen miljoenen mensen in de hele wereld de straat op gingen tegen de Bush-regering.

demonstratie 2013
Hier de enorme, laatste grote demonstratie in Amsterdam tegen de oorlog in Irak in 2003.

Het vervolg kennen we; Irak nu: honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen, vernietigde infrastuctuur en hoewel de VS in 2011 vertrokken, worden er tot de dag van vandaag mensen opgeblazen door autobommen, zeg maar een burgeroorlog.

Nu blijkt dat zelfs een oorlogszuchtige conservatieve Britse regering iets kan leren. Cameron zegt zich te zullen houden aan de wens van het parlement. Moeten we nog zien. Al hebben de aangevoerde argumenten weinig te maken met de altijd gebruikte slogan: het zou een humanitaire oorlog zijn om de arme Syrische bevolking te redden. Honderduizend doden en nu al 2 miljoen vluchtelingen en niemand weet wanneer die vreselijke slachtpartij ten einde is.

Behalve wapens uit Saoedie Arabie,Turkije, Quatar en NAVO landen + logistieke hulp van Israël aan de rebellen, terwijl Syrie wapens krijgt van Rusland en Iran,horen we niets over hulpgoederen; behalve de moedige Artsen zonder Grenzen zijn er nog nergens grootscheepse medische hulpacties gestart, ook omdat niemand weet hoe dat conflict nu precies in elkaar steekt en waar het terecht komt.

Er hoeft maar ‘een klein tikje’ uitgedeeld te worden, om de credibility van Amerika te redden, was de boodschap eerst. Nee, 'het gaat om de geloofwaardigheid van de hele wereld, zegt Obama nu op TV, maar 'eigenlijk weten we, dat de ‘rebellen’ nooit kunnen winnen', zoals de VS opper-generaal Dempsey zich onlangs liet ontvallen. So why bother? Inderdaad arm Syrisch volk.

Die enorme frustraties van miljoenen mensen, die wisten dat ze bedrogen werden: Colin Powell, zwaaiend met wat wit waspoeder in de Veiligheidsraad: Antrax -het bewijs dat Saddam Weapons of Mass Destruction[WMD] had-, terwijl ieder die kon lezen en z’n verstand gebruiken kon weten, dat die grote hoeveelheden chemische wapens, die Saddam eerder wel had gebruikt-[met medeweten trouwens van de VS in de eerste Golfoorlog en tegen de Koerden en Iran]- door de wapen inspecteurs van de VN waren vernietigd in het begin van de 90tiger jaren.

De bekende VN-inspecteur Hans Blix kon honderd maal vertellen, dat er geen WMD waren gevonden, dat er goede vooruitgang was over de ontwapening, waaraan Irak[zeker zonder enthousiasme] toch aan meewerkte, zoals Veiligheidsraad resolutie 1441 gebood en volgens Blix zou het nog ‘een paar maanden’ duren voor de resterende ontwapeningstaken opgelost zouden worden. Zelfs als er nog chemische resten gevonden zouden worden, was hun effect na al die jaren hetzelfde als het waspoeder van Powell in de VN: niets nada.

VS president Bush probeerde tevergeefs een nieuwe resolutie door te drukken, die gebruik van geweld tegen Irak toestond en viel vervolgens Irak binnen met een in 2002 door het Congres aangenomen resolutie; de Britse minister president Blair deed enthousiast mee, terwijl ons laffe landje en 31 andere, vaak omgekochte staten, zich aansloten bij de Coalition of the Willing. Rusland, Duitsland en Frankrijk waren tegen. K o mt b o v e n s t a a n d s c e n a r i o jullie al een beetje bekend voor? Weer wordt er niet gewacht op de uitkomst van de VN experts, die 11 juni door de Syrische regering zijn uitgenodigd om onderzoek te doen en stomen de hightec oorlogsfregatten op; weer is iedereen bang in het Midden Oosten, en nu ook in het westen, wat er kan gaan gebeuren na een zogenaamde ‘beperkte ’aanval, die vreselijke consequenties kan hebben voor het hele gebied. Gelukkig willen alle politieke partijen in Nederland eerst meer informatie en steunen ze de VS vooralsnog niet.

Sinds Irak hebben we nog een heel boeket van door het westen geinitiëgerde oorlogen moeten verwerken; landen zoals het vroegere Yougoslavie, dat een koers volgde, die onafhankelijk was van Oost en West; we hebben Kosovo en Afghanistan achter de rug; er kwam nog Libïe bij en beperkte interventies in Somalie, Oeganda en Mali. In al die landen blijft er nog jaren economische chaos en rechteloosheid achter, wanneer de legers van de vroegere koloniale landen- Frankrijk en Great Britain, met de VS vertrekken en hun verliezen als overwinningen vieren in de thuislanden.

Zocht onze nieuwsbrief uit 2003 weer even op, met daarin: Onder de kop: 'Israel zegt dat de oorlog in Irak goed zal zijn voor de hele regio' (New York Times 27.2.03. Mofaz (toen Israels minister van Defensie) zei dat Amerika politieke, economische en diplomatieke druk op Iran moet gaan uitoefenen. en "We hebben groot belang bij het regelen van het Midden Oosten, de dag na de oorlog.". En met dat regelen is Israël al jaren bezig. Irak zagen ze niet als een echte bedreiging. Syrie en Iran wel en dat horen we al lange tijd: ‘Amerika moet Iran aanvallen- de grootste bedreiging voor de vrede: regime change’ en ‘We moeten de installaties in Iran bombarderen’, maar is Israël niet het enige Midden Oosten land met atoombommen?

Ook schreven we toen dat de plannen voor de Irak oorlog al gesmeed waren in 1996, lang voor Bush president werd, door een groep Neocon Amerikanen, waarin allerlei zionisten en Christen zionisten, die een rapport opstelden ‘A clean Break’ o.l.v. Richard Perle, de latere adviseur van Bush, niet voor de Amerikaanse regering, maar voor de Israëlische Netanyahu, die toen minister president werd.
In dat rapport: http://www.israeleconomy.org/strat1.htm wordt regime change voor Israels veiligheid aanbevolen in alle omringende landen, speciaal in het gevreesde Syrie, dat altijd tegen de Irak oorlog was en daarvoor gestraft moest worden. Het lijkt of de geest van dit rapport ook in de VS is blijven te circuleren, nu Obama weer de oorlogstrom roert. Want het is zo onlogisch en tegen het belang van Syrie om, waar ze, volgens de BBC correspondent Frank Gardner, nu juist terrein winnen, uitgerekend wanneer de VN delegatie in het land aankomt op18 augustus, een grote chemische aanval te beginnen op 21 augustus. Een expert in onconventionele wapens
Gwyn Windield
gaat verder in een interview met het Italiaanse Republica; zij vindt dat de aanval van 22 augustus alle kenmerken heeft van een nieuw Tonkin incident, (de VS torpedojager Maddox zou zijn bestookt door Vietnamese boten), een excuus voor Amerika om Vietnam in 1964 aan te vallen. Later bleek volgens de VS geheime dienst, dat de Vietnamezen nooit een Amerikaanse boot hadden aangevallen. Expert Windield vermoedt dat een van de diverse facties van het Vrije Syrische leger [waarin allerlei Salafisten en El Qaida fanaten] het gedaan heeft.
Carla del Ponte
, de vroegere chef van het International Gerechtshof voor ex- Joegoslavie, zei in mei j.l. bewijzen te hebben voor het gebruik van Sarin gas door de Syrische rebellen op 19 maart in de buurt van Allepo.

De vreselijke aanval in Ghouta, voorstad van Damascus en de al 2 jaar durende oorlog ‘vraagt om een antwoord’, zegt Amerika, maar weten nooit het gooede. En weer stomen de oorlogsschepen op van de VS en nu ook van Rusland, dat een aanval op Syrie niet onbeantwoord zal laten.
Vòòr deze oorlog leefden er zo’n 150.000 Palestijnen in Syrie, die onlangs voor de 2de maal moesten vluchten voor oorlogsgeweld, toen de Syrische luchtmacht in december 2012 de wijk Yarmoek, waar Syriers en Palestijnen door elkaar heen woonden, ging bombarderen.Reden: strubbelingen met Palestijnse splintergroepen.Terwijl de Palestijnen Syrische gevluchte burgers probeerden te helpen, worden nu alle partijen in een strijd betrokken, die de hunne niet is. Wie zijn je vrienden? Waar kunnen ze heen? Zonder Jordaans paspoort mogen ze niet naar dat land en de meeste van de tienduizenden Palestijnen in Libanon zijn illegaal en vogelvrij.


Wij zeggen: geen oorlog tegen Syrie; alle partijen naar de onderhandelingstafel en onder toezicht van de VN onderhandelen.

http://en.wikipedia.org/wiki/A_Clean_Break:_A_New_Strategy_for_Securing_the_Realm

Al in november 2003 vroeg het Amerikaanse blad The Nation zich af: ‘Is Syria next?’

http://www.thenation.com/article/syria-next#axzz2e3knqHfS

Klik hier voor John Stewarts geestige kijk op Obama's Syrie politiek (YouTube)

 

 

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 9 sept op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Genoeg te doen lieve vriendinnen en vrienden; maar kom eerst naar onze wake op 1 oktober op het Spui in Amsterdam;  in sept. verkochten we voor het eerst met veel succes Palestijnse dadels. Trek s.v.p. iets zwarts aan.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam