xx


xx

houden een wake op vrijdag 6 oktober 2013

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
46 jaar bezetting is meer dan genoeg!

netanyahuEn opeens is het Netanyahu sprookje uit. Jarenlang schreeuwen over die Iraanse schurken, die tien, vijf, twee jaar geleden, nee gisteren, vandaag en anders wel morgen het kleine weerloze Israël gaan aanvallen met atoomwapens ... maar het gebeurde nooit. Jarenlang de Amerikaanse presidenten de les lezen over die antisemitische schurkenstaat: bombarderen die handel, net zoals ze in 1981 volgens eigen zeggen zo ‘meesterlijk de Irakese nucleaire installaties kapot hadden gebombardeerd’, een huzarenstukje, dat net als die aanval op een Syrische nucleaire installatie in aanbouw in 2007 onbestraft bleef. Israël komt er steeds mee weg.
Bush kreeg in 2003 dringende adviezen van Israël om vooral de rampzalige Irakoorlog te beginnen: en nu 10 jaar, een miljoen doden en 4 miljoen vluchtelingen later nog steeds een levensgevaarlijk land in burgeroorlog met duizenden doden per jaar.
De Israëlische regering had alles op een rijtje; na Libië was Syrië, de laatste bondgenoot van Iran, aan de beurt en dan als slotstuk op zijn Bushiaans: ‘de as van het kwaad’ moest Iran gebombardeed worden.
Netanyahu was nu net weer op bezoek in de VS en wees de zwakke, steeds dieper buigende president Obama er op dat hij VN-resolutie 242 - terugtrekking van alle Israëlische troepen uit Bezet Palestijns Gebied - wel kon vergeten. Vòòr de nieuwe Iraanse president Rouhani zelfs maar één woord had kunnen zeggen kwam de Isr. premier al met de bekende clichés: 'een wolf in schaapsvacht, laat je niets wijs maken door de leugenachtige woorden van de Iraanse president' en ‘The Iranians are spinning in the media, so that the centrifuges can keep on spinning’ etc.

Kortom zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten: Al die leugens, de 60 jarige gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen, bedreigingen en oorlogspropaganda, die Israël zelf al een paar decennia over ons uitstrooit worden in de schoenen geschoven van de nieuwe Iraanse president.
Anders dan zijn verwarde voorganger en voor het eerst na 34 jaar volledige non-communicatie met het westen, houdt deze Rouhani in de VN een speech, waarin hij een brug(getje) probeert te slaan en duidelijk bezig is een betere verhouding met het westen op te bouwen, vrede zegt na te streven en een einde wil maken aan de nucleaire verdachtmakingen. Maar net als tientallen landen in de wereld, wil Iran het recht op nucleaire energie behouden voor vreedzaam gebruik, zoals isotopen in ziekenhuizen en electriciteit. Alle landen luisterden aandachtig naar zijn verhaal, Israël loopt kwaad de zaal uit. ‘Een stom gebaar’ zegt de Israëlische journalist Uri Avnery, ‘zoals de woedeaanval van een kind, van wie zijn favoriete speeltje is afgenomen; de spel bederver, nu er juist weer enig optimisme begint te komen over wat er in Syrië en Iran gaat gebeuren en o zo dom, omdat nu echt duidelijk wordt, hoe geïsoleerd Israël er voor staat'.

Na jarenlange stagnatie, begint nu veel te bewegen en te veranderen: de Amerikaanse bevolking wil niet weer een oorlog, het Engelse parlement weigert mee te doen; de onbezonnen, heel gevaarlijke, voorgenomen inval van de VS en Frankrijk in Syrië gaat niet door, vooral dankzij de betere schaker president Vladimir Putin, die voor het eerst een ingezonden stuk schrijft in de New York Times, waarbij hij zich - Obama helemaal negerend - rechtsreeks tot de Amerikaanse bevolking richt en het heeft over de grote gevaren van een westerse inval in Syrië in het MO kruitvat - waar het steeds aannemelijker wordt, dat de ‘rebellen’ chemische wapens hebben gebruikt als provocatie om een inval te forceren.
En nu ligt er zowaar opeens een VN-resolutie, die Syrië opdraagt zijn chemische wapens te vernietigen, waaraan de Syrische regering bereid is mee te werken. Een klein begin om hopelijk die vreselijke alles verwoestende oorlog te kunnen beëindigen.

Dit alles is een nachtmerrie voor de oorlogzuchtige Netanyahu: zijn twee oorlogen gaan niet door. De Israëlische regering kondigt aan als hors d’oeuvre van de zogeheten ‘vredes besprekingen’, meteen weer grote aantallen nederzettingen te gaan bouwen in Palestijns gebied.

Na een kort bezoek van de Israëlische president Peres - deze vredesduif had in 1948 een leidende rol bij de ethnische zuivering van Palestina - aan Nederland met een staatsdiner op kosten van de belastingbetalers, komen een paar top settlers van de 'regionale raad van Samaria', een samenwerkingsverband van Israëlische nederzettingen in het noorden van de Westoever binnenkort naar ons land.

De altijd goede speurder/journalist Abu Pessoptimist met zijn blog heeft het uitgezocht:
‘Nauwelijks is Peres weer weg, of er komt een andere Israëlische delegatie naar Nederland die wél invloedrijk is... hun vertegenwoordigers zitten namelijk in de Israëlische regering. Het zijn Gershon Mesika en Yossi Dagan, resp. hoofd en adjuncthoofd van de 'regionale raad van Samaria', een samenwerkingsverband van Israëlische nederzettingen.
Mesika en Dagan spreken met onze Kamerleden op 10 oktober op instigatie van de Staatskundig Gereformde Partij

 

veolia

Verder spreken zij in een kerk in Amersfoort en bij de orthodox joodse gemeente in Den Haag. Mesika en Dagan worden vergezeld van twee heren, Shay Attias en Eliëzer Braun, van de organisatie Shuva Israel, een Israëlische organisatie die zich uitsluitend richt op het bedrijven van propaganda onder christenfundamentalisten en christen-zionisten, zoals Christenen voor Israël of de Amerikaanse Evangelical Christians, met het doel de nederzettingenpolitiek van Israël te verkopen. De propagandatournee van Mesika en Dagan, die door Shuva Israel wordt betaald, bracht hen eerder naar de VS, waar zij onder meer spraken met Congresleden. Na Nederland staat Noorwegen op het programma en daarna weer de VS.’ Lees verder:
http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2013/09/verwacht-bezoek-uit-israel-shimon-peres.html

Tenslotte een grote boycot [BDS] overwinning: de multinational Veolia, waar jarenlang internationaal actie tegen is gevoerd, omdat ze buslijnen exploitereerden in Bezet Gebied, heeft al zijn buslijnen in Israël/ Palestina verkocht: www.endtheoccupation.org/article.php?id=3688

 

 

 

Er is nog veel te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 6 okt op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

 

Genoeg te doen lieve vriendinnen en vrienden; maar kom eerst naar onze wake op 1 oktober op het Spui in Amsterdam;  in sept. verkochten we voor het eerst met veel succes Palestijnse dadels. Trek s.v.p. iets zwarts aan.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam