xx


xx

houden een wake op vrijdag 2 mei 2014

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
46 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

Nieuwsbrief Mei

‘Als een twee-staten oplossing nu niet snel tot stand komt, riskeert Israël een ‘Apartheidsstaat’ te worden’, zei John Kerry VS minister van Buitenlandse Zaken vorige week tijdens een uitgelekte bijeenkomst van de ‘Trilaterale Commissie’. Bij deze geheimzinnige private organisatie - in 1973 opgericht door David Rockefeller - waren belangrijke politieke en zakelijke vertegenwoordigers uit Amerika, Europa, Rusland en Japan bijeen.         

Het is de eerste keer, dat deze totaal gefrustreerde Amerikaanse minister het - door ons al jaren gebruikte – ‘A’-woord uitspreekt. Israël reageerde, zoals gebruikelijk, onmiddellijk furieus met tientallen al in de kast klaarliggende statements en artikelen, waarin woede, ontzetting en teleurstelling om voorrang streden. En ook weer helemaal volgens het boekje, zei de onder druk gezette Kerry even later dat hij beter een ander woord gebruikt zou kunnen hebben.
Kerry´s woordvoerster probeerde nog wat plooien glad te strijken door te zeggen dat in de uitgelekte tape de Amerikaanse minister alleen maar zijn mening gaf, die door velen wordt gedeeld, ook door Israëlische leiders als Barak, Olmert en Tzipi Livni, die ook over Apartheid spraken ‘als er geen twee staten oplossing zou komen.’ Of zoals Kerry zegt: ‘Het is de enige manier voor Israël om als joodse staat te overleven, in vrede levend met de Palestijnen.´

Twee dagen geleden was de termijn om van het negen maanden durende fake ‘vredesoverleg’ - waarvan de uitkomst al van te voren vaststond. Na deze zoveelste mislukking zijn er geen nieuwe gesprekken gepland. 


arafat1arafat2olmert

condolisanetnet2

 Zoals zo langzamerhand iedereen weet, kunnen de decennia doormodderende ‘peacetalks’ nooit een oplossing brengen, zolang de meest basale rechten van de Palestijnen niet worden erkend. Gideon Levy, de bekende Israëlische journalist van Ha’ aretz, schreef onlangs over de VS: ‘De absolute bondgenoot van één partij kan nooit een eerlijk bemiddelaar zijn.’  

Sinds het begin van de ‘onderhandelingen’ vorig jaar heeft de Isr. regering de bouw van meer dan 12.000 huizen voor circa 60.000 nieuwe kolonisten in de nederzettingen gepland of goedgekeurd en worden iedere maand nieuwe huizen gewoon opgeleverd. (!! Zie de zeer overzichtelijke tijdlijn van The Rights Forum: http://www.rightsforum.org/achtergronden/tijdlijn-onderhandelingen !!)
In het zogeheten ‘kader document’ van het VS vredes initiatief, zou het overgrote deel van de 550.000 kolonisten kunnen blijven wonen in de nederzettingen. De Palestijnen zouden grote vruchtbare delen van hun land en vitale waterbronnen verliezen, waardoor de Westoever een nog grotere gatenkaas wordt. Geen steun voor Oost Jeruzalem als hoofdstad; geen eigen soevereiniteit; geen recht op terugkeer en dan ook nog eens iedere dag in de rij met z´n allen verplicht moeten roepen: ‘wij erkennen Israël als joodse staat´. 

Het begrip ‘joodse staat’ werd nooit gebruikt, toen de buurlanden Egypte en Jordanië Israël erkenden. Ook in de ongelukkige Oslo akkoorden in 1993 erkende de PLO - de officiële vertegenwoordiger van de Palestijnen - de staat Israël zonder de zionistisch-joodse appendix.
De eisen worden steeds opgeschroefd en de uitkomsten worden in vergelijking met de afspraken van b.v. VS president Clinton met  de voormalige Isr. Premiers Rabin (2000), Barak (2001) en Olmert (2008) met Bush steeds beroerder.

De Palestijnen werden in Oslo totaal bedrogen en kregen voor hun erkenning helemaal niets terug, behalve de toen in het leven geroepen wassen neus ‘de Palestijnse Autoriteit’, met president Mahmud Abbas, wiens termijn al in 2009 voorbij was, maar die maar blijft zitten, terwijl de PA steeds corrupter werd en te vaak de taak krijgt het vuile werk voor Israël op te knappen in de Bezette Gebieden.

Het zojuist aangekondigde begin van samenwerking van Fatah en Hamas, die nooit betrokken was bij en altijd tegen de Oslo Akkoorden geweest was, is een positief teken. De twee organisaties zijn jarenlang tegen elkaar uitgespeeld, maar niemand weet of dat echt goed gaat komen. En boeman Israël heeft al weer gedreigd dat ze Palestijnse gelden gaan inhouden en ze nooit met ‘Hamas terroristen´ zullen onderhandelen.
...‘In vrede levend met de Palestijnen’.  Kerry weet wel beter - hij sprak in die meeting nl. ook zijn vrees uit voor een nieuwe Intifada. "De mensen raken zo gefrustreerd met hun ongelukkige levenslot, dat ze andere keuzes gaan maken, die hen naar duistere plekken leiden uit vroeger tijden, met gewelddadige confrontaties”.


Bij ‘duistere plekken’ denken wij in de eerste plaats aan de sombere Israëlische gevangenissen, waar onder militair recht duizenden Palestijnen , vaak gemarteld en zonder medische zorg wegkwijnen.
 Sinds het begin van de Israelische bezetting van Palestijns grondgebied in 1967  zijn meer dan 800.000 Palestijnen vastgezet  in de Bezette Gebieden, dat is grofweg 20 % van de totale bevolking en 40% van de hele mannelijke Palestijnse bevolking, naast zo´n 10.000 gevangen genomen vrouwen, sinds ´67 en 8.000 Palestijnse kinderen, die sinds 2000 gearresteerd zijn.  
Lees ‘Palestijnse kinderen en militaire detentie´ (http://www.gate48.org/wp-content/uploads/2013/06/rapport-palestijnse-kinderen-en-militaire-detentie.pdf) een uitstekend rapport dat zojuist is verschenen.
Op verzoek van gate48 – Platform voor Kritische Israëli’s in Nederland en Palestine Link heeft een Nederlandse multidisciplinaire expertgroep van 23 nov. tot 1 dec. 2013 een bezoek gebracht aan Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Het doel was om, mede naar aanleiding van zorgwekkende rapporten van Israëlische, Palestijnse en internationale organisaties, zoals UNICEF, een actueel beeld te krijgen van de praktijken van detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever. Het rapport wil de Minister ertoe aan zetten om, in zijn betrekkingen met de Isr. en Palestijnse autoriteiten, en waar mogelijk in Europese Unie verband, te bevorderen dat arrestatie, verhoor, detentie en berechting van Palestijnse kinderen door de Israëlische militaire autoriteiten uitsluitend plaatsvinden in overeenstemming met de internationaal erkende rechten van het kind en de daarbij behorende standaarden.

De Palestijnse mensenrechten organisatie ‘Al Haq’ (http://www.alhaq.org/) dringt er bij de PA op aan naar het Internationale Strafhof in Den Haag te gaan om daar Israël aan te klagen voor oorlogsmisdaden, die nu al decennia onbestraft blijven. Door de nieuwe status van de Palestijnse Autoriteit bij de VN is dat mogelijk, maar de PA aarzelt. In Trouw van 1 mei zegt de Palestijnse ambassadeur Abuznaid in Den Haag dat ze liever wachten. Waarop eigenlijk? ‘Israël en Palestina zijn met elkaar getrouwd’ zegt hij. ‘Als we naar de rechter stappen, zou dat een scheiding zijn. Zoiets doe je alleen in uiterste instantie en zover zijn we nog niet.’
Hoelang moet de Palestijnse ‘echtgenote’ nog mishandeld worden, haar kinderen - het liefst s’ nachts in hun slaap - gearresteerd en opgesloten worden, haar broer ongelimiteerd zonder proces vastgehouden worden, hun huizen vernield, het water afgesneden en de terugkeer van familieleden verhinderd  worden, voor ‘het zover is’?

De echte reden is dat de VS fel tegen toetreding van de Palestijnen tot het Strafhof is en al heeft gedreigd hulpgeld voor de Palestijnse bevolking af te pakken en betalingen stop de zetten aan VN organisaties, die de PA als lid toelaten. Dat overkwam de UNESCO al.
Toen de Palestijnen in 2011 lid werden hebben de VS en Israël geen cent meer overgemaakt, een gevoelige klap voor deze belangrijke culturele VN-organisatie. Ook zou de PA bevreesd zijn dat het Strafhof hen aansprakelijk zal stellen voor raketten van Islamisten uit de Gaza streek op Israël of de kleine kans dat de toetreding geweigerd wordt. Zo blijft Abbas en de PA een speelbal van de Amerikaanse en Israëlische politiek en wordt het belang verminderd van het vorig jaar zo toegejuichte besluit om een betere VN status te verkrijgen.


Maar al deze onfrisse zaken weerhouden ons er niet van door te gaan met onze Boycot Divestment and Sanctions (BDS) activiteiten.
Ook wijzen we jullie op de jaarlijkse Nakbabijeenkomst, ditmaal op zaterdag 3 mei in de Balie te Amsterdam vanaf 14.00 uur (klik hier voor meer informatie) en acties, zoals vrijdag 9 mei tussen 12 en 15 uur voor juwelier Siebel in de Kalverstraat in Amsterdam. De nieuwe eigenaar van Siebel (Lev Leviev) is betrokken bij de bouw van illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied (zie http://www.docp.nl/).

 

 

Genoeg te doen, maar kom eerst naar onze wake 2 mei op het Spui, lieve vriendinnen en vrienden, [trek s.v.p. iets zwarts aan].Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam