xx


xx

houden een wake op vrijdag 6 juni 2014

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
47 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

Nieuwsbrief Juni

Vele wegen leiden naar Rome, weten we, maar deze keer ging de weg van Rome naar Jeruzalem. We volgden 2 personen op hun tocht door Palestina en Israël.

pope1

1. Franciscus liet zich als eerste paus ooit in Jeruzalem begeleiden door een imam en een rabbijn en sprak ook met ook leiders van Christelijke geloven. Hij bezocht op de bezette westoever Bethlehem, waar hij misschien de gaten heeft gezien van de 1500 fruitbomen ten zuidwesten van de stad, die onlangs door het Israëlische leger uit de grond zijn gerukt en vernietigd; hij kon zich overtuigen van het ontbreken van Palestijns verkeer op de ‘for Je wish Israelis only’ wegen in Palestijns gebied. Bij het verlaten van de bezette stad, vroeg hij de chauffeur even te stoppen bij de gigantisch hoge muur - voor meer dan 80% gebouwd op geconfisceerd Palestijns land - die duizenden Palestijnse families van elkaar, kinderen van hun school en boeren van hun land en geschiedenis scheidt.
De paus kreeg geen gelegenheid om de huizen van 80.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem en omgeving te bezoeken, waar de mensen al meer dan 60 dagen zonder stromend water zitten. Het permanente afknijpen van de watertoevoer als een van de maatregelen om bewoners te dwingen de regio te verlaten. Jamin Asaadik, bewoner van vluchtelingenkamp Shuafat weet het: ‘het is een onderdeel van Israëls plan om ons het leven zo ondraaglijk te maken, dat ze ons daarna makkelijker uit de kampen kunnen gooien.’

pope 2
Zich goed bewust van de alom aanwezige wereldpers liet de paus zich fotograferen met zijn voorhoofd tegen de apartheidsmuur en in gebed verzonken, vlak bij de door jonge Palestijnen vers geschilderde woorden ‘Palestina vrij’ [deze ‘graffiti’ artiesten riskeren een paar jaar gevangenis]. Iedereen begreep dit pauselijke gebaar van solidariteit met de Palestijnse bevolking: het was een boodschap naar de buitenwereld, die de realiteit toonde, die Israël al decennia lang probeert te verbergen. Het tandenknarsen van de Israëlische bezettings notabelen was dan ook tot in Rome te horen.

Hoe belangrijk deze standvastige en interkerkelijke verzoeningshouding van de paus kan zijn, zal volgende week (14 - 21 juni) blijken, wanneer de machtige en rijke Amerikaanse Presbyteriaanse kerk zijn tweejaarlijkse Algemene Vergadering houdt in Detroit.
Het voorstel om te stoppen met investeren in bedrijven, die profiteren van de Israëlische bezetting komt van de ‘rank and file’ van de kerk, de gewone gelovigen, die zeggen: ‘desinvesteren is een gebaar van niet willen meewerken aan onrecht en niet willen verdienen aan het lijden van anderen’. Samen met hun ‘Missie verantwoordelijk investeren Comité’, dat bepaalt wat de sociale investeringspolitiek is van de kerk, stellen ze:

- ‘Wanneer je tegen de verwoesting bent van Palestijnse huizen en het vernielen van de olijfbomen, desinvesteer dan uit de Amerikaanse firma Catterpillar, die gepantserde bulldozers produceert, geleverd door de VS in het kader van de militaire hulp aan Israël.’ Zie: https://wedivest.org/c/52/caterpillar#.U43EhihpKZQ

- ‘Wanneer je tegen een system bent dat mensen scheidt op basis van nationaliteit en etnische afkomst, desinvesteer dan uit VS firma Hewlett-Packhard, (HP) die de ID kaarten maakt voor deze zionistische segregatie politiek.’ Zie: https://wedivest.org/c/57/hp#.U43EPyhpKZQ

- ‘Wanneer je tegen een bewakingssysteem bent, ontworpen om kolonistennederzettingen te beschermen, desinvesteer dan uit VS bedrijf: Motorola Solution’. Zie: https://wedivest.org/c/54/motorola#.U43D5ShpKZQ

Wil je je mengen in deze discussie, je stem laten horen, als gelovige of ongelovige, iedereen is welkom, klik dan hier: Interfaith Partners In Action -petitie. Het is tijd om te desinvesteren uit decennia lang onrecht.


2. Onze tweede bezoeker minister Hennis-Plasschaert van Defensie kwam met een heel andere missie naar Israël. Ze sprak met haar ambtgenoot minister Moshe Ya’alon over verdere militaire samenwerking en tekende een verklaring n.a.v. afspraken over de status van ingezette militairen.

Anders dan de paus had zij niets te zoeken in Palestina, tenzij het zou gaan om uit de eerste hand de stand van zaken te inspecteren van de Israëlische bezettings producten, zoals daar zijn: ‘electronische terminal met de op afstand bedienbaar checkpoint tourniquets [alles zoveel mogelijk soldatenvrij gemaakt], van efficiënt arrestatiehulpmiddel tot dodelijk, minder dodelijk of zelfs helemaal niet dodelijk wapen ter controle van menigtes en deze week in de aanbieding: gepantserd rel voertuig, puls-waterkanon, onbemand gepantserd voertuig, dito drone, maritiem vehikel, video bewegingsmelder, gebaseerd op radar, seismische, magnetische of electronisch-optische sensoren, met de juiste biometrische en analyse software’ en verder alles, wat eufemistisch Homeland Security business genoemd wordt.  Alles gevonden in de ERROR en trots aangeprezen als ‘proven in many real-life situations’.

Hennis

Ze bezocht een vestiging van Israeli Aerospace Industries en het defensie-elektronicabedrijf Elbit – de grootste exporteurs van onbemande drones. Beide bedrijven zijn onder meer betrokken bij de productie van de F-35. Israël schaft net als Nederland ook F-35 toestellen aan. Maar de centrale rol van gevechtsvliegtuigen wordt nu een beetje overgenomen door drones, zowel in de militaire plannenmakerij als op de wapenmarkt. Israël en de Verenigde Staten zijn de voornaamste leveranciers. "Europa heeft minstens 10 jaar verloren; hoe langer het duurt, hoe dominanter de Amerikanen en Israëli's zullen zijn’ zei Airbus topman Tom Enders hierover. Dus voor VVD defensie power woman Jeanine een unieke kans om onbekommerd in drone-luilekkerland Israël van al die speeltjes te genieten.

Waar Nederland 1,16% van het BNP aan defensie besteedt, is dat voor Israël officieel 7% of € 10 miljard, en heeft deze dwergstaat 800 gevechtsvliegtuigen en 280 helikopters [Nederland: 68 en 85 met dubbel zo veel inwoners en dubbel zo groot]. Maar naast de defensie begroting moeten daar miljarden bij opgeteld worden, want het hele land drijft op de oorlogseconomie. Ervaringsdeskundige Israël is ‘frontrunner’: alleen bij ons is alles op levend materiaal uitgetest.

Al jaren steunt de EU de drones industrie financieel. Wapenproductie subsidies vanuit Brussel liggen politiek natuurlijk gevoelig. Maar door het initiëren van onderzoeks projecten voor dual use producten, dus zowel voor militair als civiel gebruik, kan de wapenindustrie toch Europees geld ontvangen. Voor de steun aan dual use items, zoals drones, heeft de EU de komende zeven jaar € 3,8 miljard gereserveerd in het Horizon 2020 onderzoeksprogramma, onder het hoofdstuk “Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens.”  Is er een cynischer titel denkbaar?

Op basis van het EU-Israëlisch Associatieverdrag - dat weldenkende mensen al jaren willen laten bevriezen - mogen ook Israëlische bedrijven van dit programma gebruik maken. Recent was er even een probleempje, omdat de EU, tot verontwaardiging van Israël, bedrijven uit de bezette gebieden van deelname wilde uitsluiten. De vestiging van deze bedrijven is immers in strijd met het internationaal recht. Dat hobbeltje is inmiddels ook genomen door een vage appendix aan de afspraken toe te voegen. Zowel Israël als de EU hebben immens belang bij de samenwerking binnen Horizon 2020. Israël omdat het geld krijgt, de EU omdat het in de technische kennis van de Israëlische wapenindustrie kan delen.
Zo zit ‘t dus eigenlijk: onder de ruimhartige Brusselse paraplu, een inkijkje in de defensiekeuken van VVD-minister Jeanine Hennis.
Interessante achtergrond info over drones: http://www.youtube.com/watch?v=4Iu-a-irAiA. 
la

Tenslotte willen we jullie attent maken op de door Netanyahu aangekondigde wet om gedwongen voeding toe te staan als wapen tegen de moedige en massale hongerstakingen van de 290 Palestijnse gevangenen, waarvan zeker 65 al in het ziekenhuis zijn opgenomen sinds het begin van de staking op 24 april.
Ze protesteren tegen de schandalige Administrative Detention, administratieve gevangenis straf, zonder aanklacht of rechtszaak, waardoor mensen maanden maar ook jaren gevangen kunnen zitten en die het Israëlische Militaire Commando naar believen kan verlengen. De hongerstakings leiders werden meteen geïsoleerd, anderen geslagen, gewond, of zonder medische behandeling naar andere gevangenissen overgebracht.

Palestijnse vrouwen in Nablus protesteren en eisen met foto's van hun gevangen familieleden de vrijlating van de
hongerstakers in de Israëliscge gevangenissen. (foto: Alaa Badarneh)

The Public Committee against Torture in Israel [PCATI] beschouwt geforceerde voeding als marteling, een praktijk, die in het verleden verschillende gevangenen al fataal werd. PCATI’s pogingen om met de grootste Israëlische Medische Organisatie (IMA) samen te werken mislukten tot nu toe altijd. Voor het eerst komen nu ook de doctoren in verzet en sprak IMA woordvoerster Ziva Miral zich uit: "Force-feeding is torture, and we can't have doctors participating in torture."
Dat is een opmerkelijke uitspraak en nieuws, want er zijn vele voorbeelden van Israëlische artsen, die de autoriteiten hielpen met adviezen, hoe te martelen zonder sporen na te laten.
Lees de brief van 17 Palestijnse en Israëlische non-govermental-organisations (NGO’s), waaronder Al Haq, The Public Committee against Torture in Israël, Addameer Prisoners Support, Defence for Children International Pal. Section, Palestinian Prisoners  Society, Badil Center for Palestinian Residency and Refugee Rights aan Catherine Ashton, de EU hoge vertegenwoordiger voor Buitenslandse Zaken en Veiligheidsbeleid, tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie: http://www.addameer.org/etemplate.php?id=690 

Ze eisen dat de EU onmiddellijk Israël onder druk zet om de in 2012 gesloten overeenkomst voor verbetering van de gevangenis omstandigheden eindelijk in werking te stellen, openlijk haar afschuw uit spreekt over de Administratieve Detentie en duidelijk maakt dat hongerstaking een legitieme vorm van verzet is.

 

Genoeg te doen, maar kom eerst naar onze wake 6 juni op het Spui, lieve vriendinnen en vrienden, [trek s.v.p. iets zwarts aan].Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam