xx


xx

houden een wake op vrijdag 5 sept 2014

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
47 jaar bezetting is meer dan genoeg!

 

Nieuwsbrief Sept.

demonstratie

Wat moeten we nog schrijven?  We zijn sprakeloos na een gruwelijke zomer met 51 dagen oneindige tonnen bommen, die door het barbaarse Israëlische leger op de ongewapende Palestijnse burgerbevolking  van Gaza  zijn gegooid; de slachtpartijen, de verwoesting van de infrastructuur; de cijfers: 2168 Palestijnen gedood, waarvan 521 kinderen, 11.000 mensen gewond, waarvan meer dan 3000 kinderen. Meer dan 100.000 mensen zonder huis, deels gevlucht naar VN scholen, die vervolgens ook opzettelijk gebombardeerd werden, de enige electrische centrale kapot, geen drinkbaar water en ‘militaire doelen’ zoals vissersboten, moskeeën, scholen en ziekenhuizen- kapot schieten en zo er voor te zorgen, dat niemand zich nog ergens veilig voelt.

Ook helemaal verbijsterd door de gigantische propaganda modderstroom, de oorverdovende stilte van alle politieke partijen, lezen we de racistische kwalificaties, die de Nederlandse/Europese/VS pers aan Hamas geeft; je moet als Palestijn je vooral  rustig in je slaap laten vermoorden; verzet heet terrorisme, over decennia bezetting heeft niemand het, terwijl wij juist verbaasd zijn hoe met zelf gemaakte tunnels en veel inventiviteit Hamas het volhield tegen een overweldigende  militaire & technologische overmacht- na 7 jaar eenzame opsluiting, die alle economische ontwikkeling stelselmatig kapot  had gemaakt-;  wetend dat je als onderdruk volk recht hebt om verzet, ook gewapend verzet te plegen. [in WO2 noemden we die mensen verzetsstrijders] .

Nu het even voorbij lijkt, viert men feest en blijkt weer de veerkracht van de Palestijnse bevolking; ondanks de enorme verliezen staan ze achter de Hamas eisen: pas een staakt het vuren, wanneer de blokkade wordt opgeheven, de zee weer open gaat voor de vissers, boeren weer op hun land kunnen werken en tenminste de verwoeste, eens door Nederland  betaalde haven en het vliegveld  zouden kunnen worden herbouwd;  want de keuze kon niet meer zijn: terug gaan naar de langzame uitroeiing van voorheen.  De grensovergangen  moeten open;  lees http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2014/08/gaza-juicht-er-is-een-bestand-en-de.html. Net als destijds in Libanon, heeft Israël ook deze terreuroorlog weer verloren en getuige de geweldige demonstraties in de hele wereld, die Israël met steeds minder succes tot 'antisemitische  evenementen' benoemt,  is het aanzien van de zionistische staat verder ondermijnd. Maar de eerste schaamteloze reactie van de Israëlische regering is er al: de aankondiging van nieuwe, nog grotere annexaties van Palestijns grondgebied op de Westoever. Zie: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/01/israel-claimt-400-hectare-grond-op-de-westelijke-jordaanoever/

Een paar dagen geleden hebben we met honderden mensen afscheid genomen van onze moedige  vriend en Palestina activist, Hajo Meyer 90 jaar, jarenlang trouw deelnemer aan onze Vrouwen in het Zwart wakes. Hij overleefde Auschwitz, maar had daarvoor in het vooroorlogse nazi-Duitsland gewoond. Daar ervoer hij, zoals hij in voordrachten over de hele wereld vertelde, wat de Palestijnen nu doormaken.  Hoe het Hitlerregiem zo een tien jaar vòòr de oorlog begon de joodse Duitsers te ontmenselijken: onafgebroken te vernederen, economisch uit te sluiten en hun bezittingen te vernietigen, zodat de rest van het Duitse volk ze niet meer als medeburgers zag, maar als eng ongedierte,  waarna het gemakkelijker werd de hulp van massa’s Duitse burgers te verkrijgen, om ze ook fysiek te vernietigen. En hoe de Israëlische regeringen al decennia lang hun kinderen vanaf  de kleuterschool met racistische schoolboeken indoctrineren, zodat nu de jarenlang opgebouwde schokkende haat naar buiten komt, die het 'normale' Israëlische burgers mogelijk maakt Palestijnen en in hun kielzog  ‘alle Arabieren' te demoniseren, tot kakkerlakken te bestempelen en vrouwen in Gaza als terroristen baarmoeders  te beschrijven, die geen kinderen zouden mogen krijgen, de ontmenselijking, die tot de volgende stap leidt: onbewogen Israëlische soldaten, die kinderen opsluiten, martelen, doden. Het is deze gecreëerde pogrom sfeer, die ‘gewone’ burgers gezeten op hun meegebrachte bankstellen, op de heuvels bij de grens, doet juichen bij elke raket, die - altijd prijs- op het dichtst bevolkte Gaza valt.  Deze cynische, moorddadige politieke filosofie heeft geen toekomst, behalve de illusie dat nog meer bommen, landroof en uitzettingen dit apartheidsprobleem eens gaan oplossen.

Het moedige verzet, het  grote incasserings en -weerstands vermogen van de Palestijnen,  geven ons de kracht de zwijgende Nederlandse politici wakker te schudden: i.p.v. steun aan illegale bezetting

  • stop de militaire samenwerking met en stel een wapenembargo tegen Israël in; zie: http://www.stopwapenhandel.org/israeltraining;
  • schort het Europese Associatieverdrag met Israël op;
  • steun de Palestijnse eenheidsregering, die onderweg is naar het VN Internationaal Strafhof.
En met meer enthousiasme gaan we door met de steeds succesvollere boycot acties (BDS), tot eens die doorgedraaide zionisten er achter  zullen komen, dat hun racistische staat -alleen-voor-joden, een pariastaat geworden is, waarmee op den duur, niemand meer iets te maken wil hebben.

Genoeg werk te doen, maar kom eerst naar onze wake 5 sept op het Spui, lieve vriendinnen en vrienden, [trek s.v.p. iets zwarts aan]
 


Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam