logo

houden een wake op 3 juli 2015
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)


Wake: Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Utrecht

48 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Komt allen!

Nieuwsbrief Juli 2015

 

demionstratie1demonstratie2

demonstratie  18 juni  voor het Amsterdamse stadhuis foto's Anja Meulenbelt

Toch Stedenband met Tel Aviv en Ramallah?

Eerst dit,nooit eerder gebeurd: 19 leden van het Amerikaanse Congres hebben een brief gestuurd aan John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken, waarin ze er zeer krachtig voor pleiten om de mensenrechten van Palestijnse kinderen  tot top prioriteit te maken van de VS  bilaterale relaties met Israël http://mondoweiss.net/2015/06/palestinian-children-behind#sthash.gJgpoZLT.dpuf

Mokum conservatiever dan VS congres?

Helaas, alle feiten, die we hieronder aan het verzamelen waren, gaan voor 2 maanden in de prullenbak.

De gemeenteraad heeft 1 juli voor de omstreden samenwerking met Tel Aviv en Ramallah gestemd. Alleen de SP, GroenLinks en de Partij voor de Ouderen stemden tegen.

De bekende PvdA draaikont tactiek: verander de inhoud niet, maar geef het een andere naam, heeft weer gewerkt en door grote druk is PvdA raadslid Moorman overstag gegaan. Het zou nu slechts gaan om ‘verkennen van een samenwerking'. Het raadslid van de Partij v.d. Dieren, eerst tegen - volgens AT5 geschrokken van de vele persoonlijke bedreigingen - stemde nu ook voor.
 
Maar misschien toch goed onderstaande argumenten te bewaren tot september, wanneer burgemeester v.d. Laan  naar Israël reist en volgens een doekjevoorhetbloedenmotie moet proberen om de contacten tussen de inwoners van Tel Aviv en Ramallah  te stimuleren.

Hoe blind kunnen de burgemeester en te vele raadsleden zijn?
Alsof er geen Internationaal recht, geen Bezette Gebieden, nederzettingen en checkpoints met dagelijkse gevangen of gedode Palestijnse jongeren bestaan,of er ooit een bewoner uit Ramallah Israël in mag, terwijl het ook Israëliers verboden is om Ramallah te bezoeken. Geen onkunde maar totale onwil om de al decennia bestaande gruwelijke realiteit  van de Israëlische Apartheidspolitiek onder ogen te willen zien.
 
Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig staat in het wapen van Amsterdam.
 
Lafhartig, Onverbiddelijk en Meedogenloos is het devies van de racistische Israëlische politiek in de meer dan 60 jaar durende militaire bezetting van Palestijns land, waaraan Tel Aviv trots duizenden steentjes van afgebroken en verwoeste Palestijnse huizen bijdroeg.
 
Sinds B & W van Amsterdam die onzalige Stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv aankondigde, die zich volgens hen alleen met het plaatselijk  beleid zou bezighouden, hebben we actie gevoerd en raadsleden brieven geschreven. Onze gezamenlijke oproepen om 18 juni met heel veel mensen voor het Amsterdamse stadhuis te demonstreren, waren een groot succes en daarna luisterden meer dan honderd betogers binnen in de commissie vergadering naar gloedvolle speeches van actievoerders; lees hier de eloquente Jaap Hamburger: http://www.eajg.nl/node/832

De SP herinnerde zich gelukkig weer hun vorig jaar terecht gestelde vragen aan B&W om het onderzoek te stoppen en Groen Links, PvdA en Partij v. de Dieren bleken onder de indruk van onze argumenten en waren ook tegen. De stedenband leek afgeblazen, maar al snel begonnen landelijke zionistische PvdA politici en journalisten druk op PvdA gemeenteraadslid Marjolein Moorman uit te oefenen. En toverde v.d. Laan een ‘samenwerking’ uit de hoed
 
Een van de SP vragen uit 2014: Wordt bij dat onderzoek ook de kwestie van de Israëlische bezettings politiek met de − volgens het Internationaal Recht – illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied meegenomen?

Het antwoord: 'Uitgangspunt (daarbij) is dat Amsterdam het nationale beleid van Nederland volgt ten aanzien van Israël en het Midden-Oosten Vredesproces, waaronder het Nederlandse ontmoedigingsbeleid ten aanzien van activiteiten in of ten behoeve van nederzettingen in de bezette gebieden. Dat is gisteren opeens helemaal overboord gezet.
 
Ook Tel Aviv volgt altijd met enthousiasme het nationale Israëlische beleid:  "We have to kill all the Palestinians unless they are resigned to live here as slaves."  zei voorzitter Heilbrun van het komitee tot herverkiezing van Generaal Shlomo Lahat, de toenmalige burgemeester van Tel Aviv al in Oktober 1983. Ook de huidige ‘burgervader’ is een generaal, die met 26 jaar in het Israëlische leger o.a. als gevechtspiloot, teveel doden op z'n geweten heeft, om een gezellige stedenband mee aan te gaan. Volgens een raadsmotie, moet  uitgerekend die man hier in Amsterdam gastvrij worden ontvangen. Eytan Schwartz, de buitenlandadviseur van burgemeester Huldai is er trots op dat “ we deel van Israël zijn.”  Hij durft te praten over ’ tolerantie, pluralisme, multiculturalisme, democratie en respect voor minderheden’ en B & W meent, dat ze daar iets van zouden kunnen leren.
 
Wat kan de stad die eeuwen lang vluchtelingen opving en het centrum was in de strijd tegen de Zuid Afrikaanse Apartheidspolitiek, leren van het in 1948 begonnen ‘respect voor minderheden’ ? De voormalige Nederlandse ambassadeur Erik Ader, partijgenoot van de burgemeester, las deze tekst,met trots geplaatst in een museum bij Jaffa, …mortieren van Etzel, -een van de toenmalige Joodse ondergrondse terreurorganisaties- bombarderen meedogenloos het centrum van de stad Jaffa bij Tel Aviv, en bewerkstelligden de massale vlucht van de Arabische bevolking. Twintig ton explosieven regende die dag, 25 april 1948, neer op Jaffa. De 80.000 Palestijnse inwoners vluchtten naar het zuidwesten, naar Gaza’. In strijd met het internationaal recht mocht niemand terugkomen; de oorspronkelijke bewoners zitten tot de dag van vandaag in vluchtelingenkampen. Palestijnse huizen  in Jaffa zijn afgebroken of door Israëliers bewoond.

De raad nam een heel slecht besluit, een afgang, maar er ligt nog niets vast en in september gaan we uitgerust weer verder. [In augustus is er geen wake]

demonstratie3
demonstratie 18 juni zittend: Ibrahim al-Baz voorzitter Palestijnse organisatie al-Awda- [De terugkeer]

Zojuist heeft weer een heel belangrijke Amerikaanse  kerk- United Church of Christ, met bijna een miljoen leden - met een overweldigende 80% meerderheid, besloten de nederzettingen producten te gaan boycotten En het feit dat de New York Times voor het eerst dat uitvoerig bericht en moet erkennen, dat de BDS acties steeds succesvoller zijn en dat er steeds meer joodse Amerikanen daarin actief zijn, wat ze tot nu toe steeds ontkenden, lijkt een omslagpunt.

Er is nog genoeg te doen vriendinnen en vrienden. We zien je graag vrijdag 3 juli op onze wake en wensen je daarna een prettige vakantie. [In deze hittegolf beter geen zwarte kleding!]

Let op: In augustus komt er een benefietlunch voor PMRS (Palestinian Medical Relief Society) met Palestijnse gerechten in Amsterdam. Voor meer informatie zie Facebook pagina 'Support Global Health' of www.supportglobalhealth.nl

 Geen wake in Augustus

Er is nog veel werk te doen vriendinnen en vrienden. We zien je graag vrijdag 4 sept op onze wake [doe s.v.p. iets zwarts aan]

ergotherapeut

Dank voor donaties in juni. Tot nu toe is geen enkel huis herbouwt en geen enkele zak cement doorgelaten, wat samen met stroomstoringen en  overstromingen het leven in Gaza ondraaglijk maakt. We hebben al meer dan 2000 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheids werkers  die de door decennia lange Israëlische militaire bezetting verwaarloosde gezondheids infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOs van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps.
Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094
o.v.v. PMRS

 

ISRAEL: 

  • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied

  • Weg met de annexatie muur - The wall must fall

  • Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza

  • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen

  • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen

  • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

    EU:

  • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training

  •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op


Genoeg te doen, maar kom eerst naar onze wake 3 juli 2015 op het Spui, lieve vriendinnen en vrienden, [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Uw gift is heel welkom o.a. voor het onderhouden van onze site. Maak uw donatie s.v.p. over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094.  t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam. Dank voor de gulle gevers.


Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl 

 

Wie zijn wij? Lees meer >>> 
 
VIZ_spui
 

In 2001 won de Internationale Beweging van Vrouwen in het Zwart de Millennium Vredes Prijs voor Vrouwen van het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM).