logo

houden een wake op 4 dec. 2015
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)


Wake: Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Utrecht

48 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Komt allen!

Nieuwsbrief December 2015

etikettering

Het Verenigd Koninkrijk voerde ze al in 2009 in, Denemarken in 2012 en België vorig jaar, maar Nederland besloot als slechtste jongetje van de klas te wachten op de Europese richtlijnen voor de etikettering van producten uit Israël's illegale nederzettingen. Na drie jaar getreuzel moet er op de producten, in het verleden onjuist en misleidend voor Europese consumenten geëtiketteerd als ‘made in Israël’, nu staan: uit de Westelijke Jordaanoever- Israëlische nederzetting of een Palestijns product. Het geldt ook voor de bezette Golan. De nieuwe richtlijnen zijn geen nieuwe wetgeving, maar geven slechts uitleg van bestaande algemene wetten en regels die consumenten beschermen. Al weet niemand of en hoe deze etikettering zal worden gecontroleerd, het is als kleine stap toch zeker het resultaat van onze jarenlange acties, die de publieke opinie hebben beïnvloed. Opvallend is wel dat Frankrijk het land is dat de grootste voorstander was van etikettering, tegelijk het enige land in Europa is, waar recent het hoogste gerechtshof: het Hof van Cassatie heeft bepaald, dat hun eigen burgers tot gevangenisstraf worden veroordeeld en enorme boetes krijgen, wanneer ze oproepen om Israëlische producten te boycotten; zeker een nieuwe variant  van de zogenaamde wij-zijn-Charlie-vrijheid van meningsuiting?

De Europese lidstaten, waaronder Nederland, moeten erop toezien dat het bedrijfsleven de richtlijnen naleeft. Maar dat gebeurt niet en van de plicht van de overheid om via de Nederlandse Voedsel Waren autoriteit te handhaven, is tot nu toe niets gebleken. De in Nederland verkochte producten uit nederzettingen zijn vooral groenten en fruit (o.a de medjoul dadels, die vaak als komend uit Zuid-Afrika worden verkocht ), verse kruiden, vegetarische producten (Tivall), cosmetica (jarenlange internationale acties tegen bijv. Ahava doen het bedrijf eindelijk overwegen de fabriek uit de Bezette Gebieden weg te halen) en wijnen. Maar al die producten, die op gestolen land, met gestolen waterbronnen worden gemaakt, waardoor de Palestijnen nooit hun eigen economie kunnen ontwikkelen en zelf als onderbetaalde arbeiders daar worden uitgebuit. worden nog steeds verkocht. De mensen rechtengroep Article1 Collective stelt daarom voor om dit label te gebruiken:
gestolen

n het in 2000 gesloten Associatieverdrag tussen de EU en Israël worden producten uit Israël vrijgesteld van invoerrechten, maar niet die uit de Bezette Gebieden. Dus al 15 jaar is er ook sprake van grootschalige fraude- geen afdracht van invoerrechten- door alle goederen als ‘Made in Israël’  in te voeren in Europa. Maar ook met nieuwe etiketten weten de Israëlische bedrijven- jarenlang bedreven in het bedriegen van de douane, zonder dat de EU de klachten controleert, wel weer nieuwe sluipwegen te verzinnen.

In artikel 2 van het Associatie verdrag  staat dat de  ‘betrekkingen tussen de partijen ... gebaseerd zullen zijn op respect voor de mensenrechten en voor democratische beginselen, die de leidraad vormen voor hun interne en internationale beleid en een essentieel onderdeel van dit verdrag vormen.’  Daarom zeggen wij al jaren: verbied de invoer van deze illegale producten en schort het hele verdrag op, tot Israël zich niet meer schuldig maakt aan oorlogsmisdaden volgens internationaal recht.

fair trade

Tenslotte: voor gedeelten van Friesland wordt het Openbaar Vervoer aanbesteed. Eén van de bedrijven die meedingt naar het miljoenen contract is EBS, het Europese dochterbedrijf van het Israëlische Egged. Egged verzorgt busvervoer tussen Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Illegale nederzettingen volgens Internationaal Recht. Egged maakt gebruik van wegen die voor Palestijnen verboden zijn en exploiteert ook gesegregeerde busdiensten, verboden voor Palestijnen. Met een dergelijk bedrijf wil Friesland geen zaken doen! De tijd dringt, Gedeputeerde Staten van Friesland nemen een beslissing op 8 december. Lees en teken de petitie: http://www.docp.nl/zeg-nee-tegen-medeplichtig-ov  Maar deze oproep is natuurlijk niet alleen gericht aan Friezen, maar gaat ons allen aan.
 
Kortom er is nog genoeg te doen vriendinnen en vrienden, maar kom eerst vrijdag 4 december naar onze wake op het Spui.

 

ergo

Ergotherapeut aan het werk in PMRS kliniek.

Dank voor donaties in november. Tot nu toe zijn er sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij vorig jaar nauwelijkshuizen herbouwd,  het water is totaal vervuild, de Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliers, de babysterfte is hoger dan vòòr 2014, wat samen met stroomstoringen en overstromingen het leven in Gaza steeds ondraaglijker maakt. We hebben al meer dan 2800 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheids werkers  die de door decennia lange Israëlische militaire bezetting verwaarloosde gezondheids infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOs van Palestina.
Zie http://www.pmrs.ps.
Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 


Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094
o.v.v. PMRS

 

ISRAEL: 

  • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied

  • Weg met de annexatie muur - The wall must fall

  • Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza

  • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen

  • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen

  • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

    EU:

  • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training

  •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op


Genoeg te doen, maar kom eerst naar onze wake 4 dec 2015 op het Spui, lieve vriendinnen en vrienden, [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Uw gift is heel welkom o.a. voor het onderhouden van onze site. Maak uw donatie s.v.p. over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094.  t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam. Dank voor de gulle gevers.


Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl 

 

Wie zijn wij? Lees meer >>> 
 
VIZ_spui
 

In 2001 won de Internationale Beweging van Vrouwen in het Zwart de Millennium Vredes Prijs voor Vrouwen van het ontwikkelingsfonds van de Verenigde Naties (UNIFEM).