xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 september 2016

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
KOMT ALLEN!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

ALLEMAAL NAAR DEN HAAG
6 SEPTEMBER 17 UUR CENTRAAL STATION

PROTESTEER TEGEN TOP CRIMINEEL BIBI N.

Demonstratie Netanyahu NEE

De vacantie is voorbij, lieve lezers; we hopen dat jullie uitgerust zijn en nieuwe energie hebben gekregen, want meteen al op 6 september komt top-crimineel Netanyahu van Zionistisch Israël naar Nederland voor overleg. Overleg?

Zou het gaan over de al bijna 70 jaar durende grootschalige landroof?
Over de honderden kinderen vanaf 12 jaar, die in Israëlische gevangenissen zitten, bedreigd en gemarteld, na nachtelijke razzia’s, of ongewapend op straat doodgeschoten worden, buitengerechtelijke executies dus, of misschien over de administratieve detenties zonder aanklacht; over de slachtingen van 2014 onder zijn leiding in Gaza; over platgewalste huizen van Palestijnen, of de dorpen, die weggevaagd worden om oefenterrein te worden voor het oprukkende Israëlische Apartheidsleger, die en passant de waterbronnen en de honderdjarige olijfbomen vernielen of stelen enz. enz.?

Nee natuurlijk niet: de -al decenia lange- hartelijke bilaterale betrekkingen worden verder aangehaald. Want al spreken Nederland en de EU zich plichtmatig uit tegen de Israëlische bezetting en de schendingen van internationaal recht & mensenrechten, het zijn alleen maar woorden, wanneer je weet dat het piepkleine Israël de 10de grootste wapen exporteur en wereld's grootste drones exporteur en zogeheten urban warfare wapens is. En specialisten uit tientallen landen, waaronder Nederland [http://www.avrm.nl/104-commandotroepencompagnie-traint-in-israel/] kunnen in nagemaakte kartonnen steden weken oefenen met hun eigen ontwerp geweren, die bijv. om de hoek van de straat kunnen schieten op houten Palestijnen, terwijl de bezoekers er altijd van verzekerd zijn, dat 'alle wapens ín de praktijk zijn uitgetest' op Palestijnen van vlees en bloed.

Zie hier: 'Wat we leerden van de (2004) zomer oorlog tegen Gaza'

Dus Nederlandse regering: Stop militaire samenwerking met Israël

De Israëlische staats militaire industrie wordt niet alleen gesteund door aankopen uit Europese landen, ook gaan er grote sommen onderzoeksgeld naar Israëlische wapenproducenten. Israël kan deelnemen aan lucratieve EU onderzoeksprogramma’s door het in 1995 gesloten Associatie verdrag met de EU. Gedurende de looptijd van het Europees innovatiesubsidieprogramma FP7, 2007-2013, heeft Israël meegedaan aan ruim 1500 projecten en ontving daarvoor 780 miljoen euro subsidie. Een deel van dit bedrag belandde bij de Israëlische wapenindustrie. Na druk vanuit maatschappelijke organisaties besloot de EU Commissie dat projecten in het nieuwe Horizon 2020 programma een exclusieve focus moeten hebben op civiele toepassingen. Maar er gaat nog steeds teveel EU innovatiesubsidie naar de wapenindustrie, vooral door de vage grens tussen civiele (‘beveiligings’), dual-use en militaire producten. Europees belastinggeld steunt wapenproducenten Elbit en ISLspace, bedrijven, wier producten een grote rol spelen bij de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de oorlogen en blokkade van Gaza.
Lees hier het uitstekende rapport van 'Stop de Wapenhandel: 'Combat Proven':

Dus regering: Schort het Associatie Verdrag met Israël op waar we al jaren voor pleiten.
We zien elkaar in Den Haag, maar kom eerst naar onze wake vrijdag 2 september op het Spui!

En teken svp hier!

NetanyahuNEE

 

ISRAEL:
Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

EU:
Stop de militaire samenwerking met Israël.
Stel een wapenembargo in:
http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op

 

Uw gift is heel welkom o.a. voor het onderhouden van onze site. Maak uw donatie s.v.p. over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

PMRSDank voor donaties in juli en augustus. Tot nu toe zijn er sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014 slechts 3000 van de 18.000 verwoeste huizen herbouwd, omdat Israël o.a de invoer van cement verbiedt. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliers, de babysterfte is hoger dan vòòr 2014, wat samen met stroomstoringen, vervuild water en overstromingen het leven in Gaza steeds ondraaglijker maakt. We hebben al meer dan 3600 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheids werkers die de door decennia lange Israëlische militaire bezetting verwaarloosde gezondheids infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOs van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps.
Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis].

Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl
website: www.vrouweninhetzwart.nl.