xx


xx
houden een wake op vrijdag 7 april 2017

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
KOMT ALLEN!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

Demonstratie tegen racisme Dam
18-3-17 Palestina activisten verzamelen op de Dam voor demonstratie van het
samenwerkingsverband Comite 21 maart:“Sta op tegen racisme en discriminatie”VS ambassadeur in VN laat Israël=Apartheid- rapport verwijderen

‘There’s a new sheriff in town’ zei de Amerikaanse nieuwe VN ambassadeur Nikki Haley trots op de jaarlijkse AIPAC conventie (American Israël Public Affairs Committee), de invloedrijke Israëlische lobbygroep. Buiten eisen meer dan duizend joods-Amerikaanse demonstranten een einde aan de 50 jarige bezetting en het verdwijnen van AIPAC. Ze worden aangevallen door de fascistische Jewish Defence League. Binnen roept Nikki dat ze hoge hakken draagt, niet voor de mode, maar om van nu af aan al die Israël haters steeds een trap (na) te kunnen geven.

Demonstratie in JeruzalemSchreven we in december nog hoopvol, dat deze Haley, dochter van Indiase immigranten, Trump bekritiseerde tijdens zijn campagne, omdat hij zich niet uitsprak tegen witte racisten, gevaarlijk was voor de diplomatie. Ze vreesde voor een wereld oorlog. Na haar benoeming werd het: ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’. Nikki leerde snel en probeert Trump nu te overtreffen in oorlogszuchtige, chauvinistische onzin uitspraken.
Staande AIPAC ovaties, wanneer ze vertelt dat de Indiase cultuur zo op die de Israëlische lijkt : ‘sterk gevoel voor werk ethiek, professionalisme, philantropie; we zijn beide agressief, koppig en we gaan een gevecht nooit uit de weg.’ De bijna 70-jaar durende oorlogszuchtige zionistische Israëlische staatsterreur en landroof teruggebracht tot een beetje knokken op het schoolplein.

VN ambassadeur Haley begon haar wild west carrière met het laten verwijderen van het net verschenen VN-rapport van de Sociaal- economische Commissie van Westelijk Azië (ESCWA), dat een gedegen onderzoek heeft uitgevoerd naar de situatie van het Palestijnse volk in Israël en de door Israël bezette gebieden [Oost-Jeruzalem, de Westbank en Gaza]. De moedige directeur van ESCWA Rima Khalaf verkoos daarna ontslag te nemen, omdat ze het haar plicht vond de duidelijke apartheidsmisdaden openbaar te maken.
Het rapport verscheen half maart, geschreven o.l.v. de bekende Richard Falk, hoogleraar internationaal recht en van 2008-2014 rapporteur van de VN- Mensenrechtraad voor de Palestijnse gebieden (Nikki Haley: 'wie is dat, nooit van gehoord').
Expliciet zegt het rapport dat op basis van overweldigend bewijsmateriaal ‘Israël een apartheidsregiem heeft opgelegd aan het Palestijnse volk in zijn geheel. Dit regime strekt zich uit over Palestijnen in Israël zelf, in de sinds 1967 bezette gebieden en de diaspora.“ En ook dat: ‘Israël zonder enige twijfel zich schuldig maakt aan beleid en praktijken, die volgens internationaal recht apartheidsmisdaden inhouden’.
Het rapport roept ’nationale regeringen op om BDS (boycot, desinvesteringen en sancties)- acties te ondersteunen en positief te reageren op zulke initiatieven.’

Een betere aansporing tot actie dan van de VN kunnen we niet krijgen!
Lees: https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/landmark-un-report-backs-israel-boycott & http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/15/vn-rapport-israel-is-schuldig-aan-apartheid-boycot-is-morele-plicht

Ondertussen gaan de extreem rechtse maatregelen van de extreem rechtse Isr. regering in snel tempo door: naast de uitbreidingen van bestaande nederzettingen, wordt voor het eerst sinds de Oslo akkoorden (1993) een gloednieuwe kolonistenstad gebouwd en zijn de zogenaamde ‘illegale outposts’ met terugwerkende kracht ‘gelegaliseerd’. Nederzettingen of outposts: alles is ALTIJD illegaal volgens internationaal recht.
In maart kwam er een reisbeperkingswet, die anti-Israël en BDS-activisten de toegang tot Israël verbiedt en zo de Palestijnen nog meer zal isoleren. Deze maand willen Amerikaanse en Europese activisten massaal naar Israël reizen, om de wet te testen en aan de kaak te stellen. Je moet dan wel geld hebben, want je wordt gegarandeerd op eigen kosten teruggestuurd! De video’s uit de West Bank blijven via internet onze huiskamers binnenkomen: neergeschoten vrouwen, kapot geslagen mannen of kleine kinderen, die alleen even op zoek waren naar hun speelgoed, bedreigd door zwaarbewapende soldaten. De Palestijnse activisten, die het allemaal filmen worden vervolgens door de settlers bedreigd en aangevallen, want ze zijn ’de boodschappers van slecht nieuws’.

Omar BarghoutiIn Israël zelf werd de prominente Palestijnse mensenrechten verdediger en mede oprichter van de BDS - beweging Omar Barghouti, na jarenlange intimidatie gearresteerd en vier dagen verhoord -deze keer voor de afwisseling- door de afdeling belastingen. De vorig jaar opgerichte denunciatie (tarnishing) unit van het ministerie van Strategische Zaken had alle andere pogingen tot criminalisering al tevergeefs afgewerkt: de dreiging om z'n permanente verblijfs vergunning af te pakken en nu het uitreisverbod voor Omar. Hij zou deze maand naar Amerika gaan om daar in de Yale Universiteit de Ghandi Vredesprijs in ontvangst te nemen. Door dat te verbieden is de publiciteit over die prijs juist flink vergroot - wat Israël nou juist wilde voorkomen!

www.bdsmovement.netEen hartverwarmende mail aan zijn vrienden en collega’s laat zien hoe sterk Barghouti is en niet te intimideren. Hij schrijft dat het voor hem verboden is om na te gaan waar de beschuldigingen vandaan komen. Zo kan hij ook niet reageren op alle laster en leugens, maar de vele solidariteitsberichten uit de hele wereld, geven hem de kracht om de McCarthy- achtige heksenjacht tegen hem te weerstaan.
‘Many of you have asked how best you can support me to face this last oppression. My answer is without hesitation….more BDS' [...] ‘As they desperately attempt to sow fear and despair, to chill our free speech, to tarnish our records and to bully us into silence, we nourish our well-founded hope with generous doses of effective, strategic, morally- consistent campaigns for justice and equality and insist on our right to freely express ourselves and to defend our rights.' [...] 'Alone we fail. Together, we prevail. The latest savage, even irrational attacks on our movement indicate, more than anything else, that we are indeed prevailing. In gratitude and hope, Omar'

18-3-17 Palestina activisten verzamelen op de Dam voor demonstratie van het samenwerkingsverband Comite 21 maart:“Sta op tegen racisme en discriminatie”


Tenslotte voor belangstellenden:
15de conferentie van Palestijnen in Europa op 15 april, Doelen Rotterdam
Het recht op Terugkeer. Speciale aandacht voor de 100 jarige herdenking van de beruchte Balfour-verklaring.Ochtend programma: plenair deel met sprekers. aanvang: 11.00 uur. In de middag verschillende sprekers van organisaties, tentoonstelling, kraampjes en optredens.Inlichtingen: Anita Risseeuw tel. 06 26084719, ook voor wie als vrijwilliger wil helpen.

Er is weer lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

ISRAEL:
Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

EU:
Stop de militaire samenwerking met Israël.
Stel een wapenembargo in:
http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op

 

Uw gift is heel welkom o.a. voor het onderhouden van onze site.
Maak uw donatie s.v.p. over op Triodos bank nr. NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

PMRSDank voor donaties in maart. Tot nu toe zijn er sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014 slechts 3000 van de 18.000 verwoeste huizen herbouwd, omdat Israël o.a de invoer van cement verbiedt. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliers, de babysterfte is hoger dan vòòr 2014, wat samen met stroomstoringen, vervuild water en overstromingen het leven in Gaza steeds ondraaglijker maakt. We hebben al meer dan 3600 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheids werkers die de door decennia lange Israëlische militaire bezetting verwaarloosde gezondheids infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOs van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps.
Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis].

Willen jullie ook PMRS steunen?
Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl
website: www.vrouweninhetzwart.nl.