xx
houden een wake op vrijdag 3 februari 2017

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
KOMT ALLEN!


Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRSVriendinnen en vrienden

We zijn weer allemaal terug van vacantie of genoten van heerlijke rust in eigen huis. Maar het was moeilijk of eigenlijk onmogelijk om je te ontrekken aan het nieuws in Amerika, waar de Neo-nazis, Alt-Right, Ku Klux Klan en fascisten weer openlijk in de straten macheren, met Swastika's en al hun haatzaaiende attributen, racistische slogans en geweld. Weer, want de alles overheersende vrijheid van meningsuiting zorgt er te vaak voor, dat de KKK en Amerikaanse nazi groepen konden demonstreren - al vòòr de 2de WO (zie deze historische opnames: https://www.youtube.com/watch?v=KPGT7EaCiIY) - , zich beroepend op het heilige First Amendment en zonder noemenswaardige tegenstand. PresidentTrump heeft het over 'het geweld kwam van twee kanten' en 'de Alt Right (neo-nazis) hadden een vergunning'. Hadden de Nationaal Socialisten in 1933 ook.

Trump moedigde openlijk gewelddadigheden aan vorig jaar. In z'n verkiezingcampagne konden we hem in volle zalen horen roepen, wanneer een enkeling het waagde met een anti-Trump shirtje te lopen: 'smijt hem eruit' en 'aftuigen die loser'. Het in koelen bloede vermoorden van een anti-fascistische betoogster is daar het te verwachten resultaat van. Dezelfde methodes als waarmee Israëlische settlers Palestijnse bewoners met hun auto scheppen en van hun motorkap gooien [ ** zie onderaan deze pagina] of die van Isis terroristen, die niets vermoedende burgrs in Europa neermaaien. En dat was weer voor de white supremacistsen en KKK liefhebbers in het Witte Huis nou krek dezelfde 'colletoral damage' als de miljoenen doden in Syrie, Irak, Jemen, Libie of duizenden verdronken vluchtelingen. Maar de reacties van de tegenstanders waren in de VS ook geweldig en hoopgevend. Activisten van meer dan 60 progressive organisaties organiseerden in een paar dagen meer dan 800 demos "Solidarity with Charlottesville". ‘You don't speak for us’ als antwoord op de aanvallen van de neo-nazis. Enorme mensenmassa's waren op de been en in vele steden werden de vooralsnog kleine Neo-nazi groepjes door grote progressieve tegen-demonstraties weggejaagd. Het meest opvallende bij de grote verontwaardiging wereldwijd, was wel de stilte van de Israëlische regering. Waar alle Palestina organisaties jarenlang voor rotte vis worden uitgemaakt en als antisemieten weggezet, zwijgt Netanyahu een paar dagen. Terwijl de neo-nazis - de openlijke echte antisemieten -  riepen “Jews will not replace us” en "Bloed en Bodem" theoriën verkondigden en natuurlijk zeggen alle sprekers - ze weten het zeker: “This city is run by Jewish communists and criminal niggers”. Lees: Nazis in Charlottesville

Trump, z'n joodse schoonzoon en de nu weggejaagde Bannon-engerd zijn immers' zo geweldig pro-Israël en dan moeten wij zionisten niet vervelend doen over wat anti-semitisme hier en daar [Israël haalt ook de banden aan met notoir anti-semitische landen als Hongarije]. Zoals al vaker is opgemerkt: Zionisme heeft anti-semitisme nodig als bron voor haar voortbestaan. Theodore Herzl schreef al in een van zijn dagboeken dat “de antisemieten onze meest betrouwbare vrienden zullen zijn en de antisemitische landen onze bondgenoten.”

Is er ondertussen in polderland nog iets gebeurd? In Amsterdam hielden we ook een hedenking van solidariteit met Charlottesville voor het Amerikaanse consulaat, in een paar dagen georganiseerd door het Comité 21 maart - een samenwerkingsverband van tientallen organisaties.
Voor foto's en speeches: http://www.21maartcomite.nl/index.php/component/content/article/9-typography/62-statement-2
Verder nog steeds geen kabinet en in de nabije toekomst dreigt een groot tekort aan onderwijzers in het basis onderwijs: door te lage salarissen en enorme werkdruk. Veroorzaakt door de jarenlange, zinloze bezuinigingen van VVD-Rutte en z’n treurige Pvd?-maat Asscher op alles wat we nodig hebben voor een normaal leven. Schoolkinderen worden soms al naar huis gestuurd - in een van de rijkste landen ter wereld. Maar 'het is een punt van aandacht' en er zouden ''verbeteringen in het verschiet zijn". Natuurlijk wel eerst zien, dan [met de Christen Unie] geloven.

Maar probeer je eens voor te stellen, wanneer niet het Ministerie van Onderwijs de toekomst van kinderen en studenten bepaalt, maar het Ministerie van Oorlog, meestal Defensie genoemd.
Dat is het geval in de door Israël Bezette Gebieden. Daar staat het Israëlische aanvalsleger al klaar, om precies 1 dag voor de scholen weer gaan beginnen, het hele schoolgebouw met de grond gelijk te maken. Er staan nog 50 scholen op de nominatie om verwoest te worden. Vierentwintig zijn al van de aardbodem verdwenen. In 2014 - ook weer in augustus - konden 100.000 kinderen in Gaza niet naar school, door de 50 dagen durende bombardementen van het Israëlische leger. Er waren 244 scholen beschadigd, die dienden als opvang voor dakloze Gazaanse gezinnen: Kortom - Israëlische lange termijnplanning!

De foto hiernaast is ook uit augustus, maar dan van 2016. Dus geheel volgens plan arriveerden de bulldozers ook dit jaar weer in augustus - precies wanneer het nieuwe schooljaar begint - en leefden totaal gestoorde kinderhaters zich even lekker uit in het confisceren of verwoesten van de toch al niet riante school-caravans. Die trouwens net door de EU zijn gedoneerd, om de kinderen de kans te geven om dichtbij huis onderwijs te krijgen. Nu moeten de meesten 10 km lopen naar de dichtstbijzijnde school.

Nooit verlegen om een leugenachtig excuus, begint Israël weer over: "ze hadden geen bouw vergunning".
Terwijl iedereen al jaren weet dat er bijna nooit vergunningen worden af gegeven. Hetzelfde geldt voor de verwoeste huizen en leeggehaalde ziekenhuizen.
Opvallend is dat er eindelijk eens vanuit Europa geprotesteerd wordt. De Belgische geldschieters veroordelen de sloop van een school door de Israëlische overheid in Jubbet Al DiB, in de buurt van Bethlehem, zone C van de Bezette Gebieden. De school was gefinancierd door verschillende internationale donoren en wachtte al 40 jaar op electriciteit. Als het aan Israël ligt, blijft dat de komende 40 jaar ook zo. Belgie noemde de acties 'volstrekt onacceptabel'. Geld terug vragen is de logische volgende stap, die in het verleden nooit is gezet, terwijl het om ons aller belastinggeld gaat. De Nederlandse regering protesteerde tegen de roof van door Nederland geschonken zonnepanelen uit Jubbet Al DiB [zie onze juli nieuwsbrief]. Nu zijn er Kamervragen gesteld, NB door VVD en CDA - en Koenders en Ploumen antwoorden, dat Netanyahu beloofde de 96 zonnepanelen aan Nederland terug te zullen geven. Of ze daarna weer in het dorp teruggeplaats worden is onbekend.

Maar hieruit blijkt wel duidelijk, dat druk helpt. En dan zeuren we niet meer over de miljoenen guldens en euro's, die verloren gingen na de verwoesting van de door ons gedoneerde haven, vliegveld etc of vorig jaar de met Nederlands geld betaalde waterprojecten. In 2015 stalen de Israëlische troepen landbouw machines bestemd voor Palestijnse boeren in het dorp Kusra, Nederland betaalde ook de boetes om hun eigen machines terug te krijgen, omdat de boeren daar geen geld voor hadden. Dat bedrag bleek gewoon al in de begroting opgenomen te zijn! De prijs voor straffeloosheid: Israëlische brutaliteit en chantage. We hopen dat de meestal zuinige Hollanders voortaan op hun miljoenen gaan letten. Gezamelijke EU strop van 2001 tot/m 2011: https://electronicintifada.net/content/israel-causes-66-million-worth-damage-eu-funded-aid-projects/11130

Tenslotte een recent EU- rapport over het ongekend antal vernielingen van september '16 tot februari '17:
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/24279/six-month-report-demolitions-and-confiscations-eu-funded-structures-area-c-september-2016.
 

**Kijk en luister naar deze Al jazeera video: het verhaal van Omran, die in In 2010,als 12 jarige jongen opzettelijk geschept werd door een settler en in het ziekenhuis terecht kwam en gemarteld werd.Aljazeera ontmoet hem 7 jaar later en vraagt hoe het nu met hem gaathttps://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/1032469383561235/

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

 
Dank voor donaties in juli en augustus Tot nu toe zijn er sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014 toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, tot nu toe 71.000 herbouwd, o.a omdat Israël o.a de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliers, de babysterfte is hoger dan vòòr 2014, wat samen met stroomstoringen, vervuild water en overstromingen het leven in Gaza steeds ondraaglijker maakt.

We hebben al 5000 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheids werkers  die de door decennia lange Israëlische militaire bezetting verwaarloosde gezondheids infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGOs van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
  • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
  • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
  • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
  • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
  • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
  • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

    EU en Nederland:
  • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
  •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsnederland.nlwww.bdsmovement.net
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: www.coalitionofwomen4peace.org
Btselem Israëlisch mensenrechten comité:
www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: www.pacbi.org
Vrouwen voor Vrede: www.vrouwenvoorvrede.nl
docP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: http://www.ej-ymca.org/site/
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org/