Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 2 maart, 6 april, 4 mei, ........   
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


 Palestina vrij !

 

Binnenkort is het 8 Maart: Internationale Vrouwendag en daarom gaat deze Nieuwsbrief over de grote rol, die moedige, politiek actieve vrouwen spelen in de strijd tegen onrecht en voor vrede.
 
 Margriet Teders
 
  Tekstbord
IWantYouAllereerst: onze oudste activiste Margriet Teders is op 13 februari overleden. 91 jaar oud en tot op het laatst aanwezig bij onze maandelijkse wake op het Spui in Amsterdam. Maar ook In Haarlem, Groningen en in de rest van het land was ze met haar zelfbedachte leuzen actief. Hoe nu verder zonder die lieve, altijd opgewekte, strijdlustige Margriet, die nooit met haar eigen gezondheid, maar altijd bezig was met het welzijn van anderen.
wake met margrietIedereen mist haar nu al, want waar zijn de dagelijkse mails met achtergrond informatie, die ze ons stuurde, met het laatste nieuws over de nooit ophoudende landroof, verdrijving, op- en uitsluiting van en moord op Palestijnse burgers door het Israëlische leger?

margriet voor ahedEn tegelijkertijd was zij vaak de eerste, die originele tegenacties begon, zoals de brieven, die ze vorige maand nog als eerste zond naar de minderjarige Ahed Tamimi- al veel te lang in de gevangenis op haar proces wachtend - met 10 jaar in het vooruitzicht, omdat ze een soldaat een klap gaf, die weigerde van haar erf te gaan.


Ook was Margriet vaak letterlijk de trait-d’union tussen allerlei verschillende Palestina organisaties, die elkaar niet altijd goed kenden, maar die ze via mails bij elkaar bracht.

 Margriet met haar grote hart, haar originele, eigenwijze meningen, vaak in rake one-liners op een bord op haar buik. Altijd standvastig en strijdlustig tegen onrecht. Haar gedrevenheid en enorme betrokkenheid bij de Palestijnse zaak, zijn een blijvende bron van inspiratie voor ons.
Plant alsjeblieft op naam van Margriet een olijfboom in Palestina. https://planteenolijfboom.nl
Bekende mensenrechtenactiviste Rasmea Odeh op bezoek in Amsterdam, krijgt te maken met de benepen koudwatervrees van weigerachtige zaalhouders.
 De ‘Vrije’ Universiteit heeft aangekondigd een van de laatste ontmoetings- en debatruimtes in Amsterdam ‘De Verrekijker’ te sluiten, vanwege het volgens haar ongeoorloofde optreden van mensenrechtenactiviste Rasmea Odeh. Volgens de VU ‘om veiligheidsredenen’ .
Rhasmea OdehIn feite gaat het om ordinaire censuur. Het optreden van Rasmea is controversieel omdat zij, bijna 50 jaar geleden, in Israël veroordeeld is wegens betrokkenheid bij een aanslag.
 Zij heeft dit zelf altijd ontkend; haar zogenaamde bekentenis was letterlijk uit haar geperst na wekenlange fysieke [o.a. electrische schokken] en seksuele marteling in de beruchte Russian Compound gevangenis in Jeruzalem. Ze tekende uiteindelijk, zodat haar vader naar de VS kon vertrekken. Waarna de Israëlische ondervragers haar na de ‘bekentenis’ als summum van vernedering, nogmaals verkrachtten.

Haar vader - een Amerikaans staatsburger - ging naar de VS om geld te verdienen voor het gezin, want hun huis was verwoest, ze woonden in een tent zonder inkomsten. Rasmea had vòòr ze in 1969 gearresteerd werd, rechten gestudeerd en was zowel een maatschappelijk werkster als politieke activiste, die anderen, vooral vrouwen zonder huis hielp.
videoTijdens haar proces -zonder advocaat- zei de rechter dat er geen sprake van marteling was geweest. Rasmea werd tot 2x levenslang veroordeeld en zat tien jaar in Israëlische gevangenissen. Ze kwam in 1979 vrij door een gevangenen ruil, werd uit de Bezette Gebieden gedeporteerd en kwam via Libanon en Jordanië uiteindelijk in de VS terecht.

Op grond van onwettig bewijsmateriaal is zij dus veroordeeld - wat Palestijnen al decennia lang overkomt - In de VS werd ze ook weer actief voor sociale rechtvaardigheid en vrouwenrechten. In april 2017 werd Rasnea Amerika uitgezet, na een jarenlange rechtszaak, voor 'immigration fraud'; n.l.het niet vermelden van het feit dat ze in Israel in de gevangenis had gezeten, toen ze een Green Card aanvroeg.

ahed en LeilaMaar de bijeenkomst in de Verrekijker ging daar helemaal niet over. Bekijk wat de mondige organisator Aletta over Rasmea te vertellen heeft in dit Telegraafje filmpje 'Geen Terroriste maar een held':
 Rasmea is al jarenlang een activiste, die haar stem verheft tegen zionisme, de bezetting van haar land en de onderdrukking van haar volk. Dat deed ze in de Bezette Gebieden en later in Amerika, waar ze een vrouwengroep opzette om Arabische vrouwen uit hun isolement te halen, door ze o.a Engels te leren en hen te helpen voor hun rechten te laten opkomen.
Tegelijkertijd zag ze ook overeenkomsten tussen de strijd van de Palestijnse BDS acties en de Amerikaanse beweging 'Black Lives Matter'. Ze kreeg contact met activisten als Cornel West en Angela Davis, die ook de [on]nodige jaren in de gevangenis heeft doorgebracht.
 
 Zo een progressieve vrouw mag dus blijkbaar niet in Nederland gehoord worden; niet in een kerk, niet in het Nelson Mandela Centrum en ook niet op de zogenaamde Vrije Universiteit. En allemaal met het voorwendsel van antisemitisme. Maar iedereen weet dat Rasmea niets met antisemitisme te maken heeft. Ook het Openbaar Ministerie weet dat, want die hebben de hele live stream van de bijeenkomst bekeken en geen strafbare feiten kunnen vaststellen. Dus dit was weer een volstrekt overbodige en opgeklopte rel.

 
 En om het nog erger te maken, werd de motie van Sadet Karabulut van Odijk en Ploumen. in de Tweede Kamer verworpen, waarin de regering alleen gevraagd werd om zich uit te spreken over vrijlating van de moedige Ahed Tamimi.

Ondertussen zijn 10 andere familieleden van Ahed Tamimi gearresteerd. Onder hen bevond zich ook haar 15-jarige neef Muhammed, die enkele maanden geleden door Israëlische soldaten in zijn hoofd was geschoten. Zes van de tien zijn minderjarig, de jongste is 14.  Hoe is het mogelijk dat Israël het enige land ter wereld is, dat weg komt met deze schandalige behandeling van kinderen: opgepakt, geïsoleerd en langdurig gevangen minderjarigen, wat in Nederland en andere rechtsstaten misdaden zijn. Geen kant kiezen is ook een kant kiezen.
 
 Tenslotte:
 Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website. Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94 t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’. Bij voorbaat hartelijk dank.


Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

 
Veel dank voor jullie gulle donaties in februari. Tot nu toe zijn er, sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondragelijker.

We hebben al € 5400.- euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].

Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsnederland.nlwww.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: www.coalitionofwomen4peace.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité:
www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: www.pacbi.org
Vrouwen voor Vrede: www.vrouwenvoorvrede.nl
docP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: http://www.ej-ymca.org/site/
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org/
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.
You are receiving this email because you subscribed

Our mailing address is:
Vrouwen in het zwart
Amsterdam, Centrum
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by
                    MailChimp