Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag  6 april, 4 mei, 1 juni ........   
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


 Palestina vrij !

  
Goya was getuige van de executies op 2 en 3 mei 1808 tijdens de intocht van Napoleon in Madrid. De slachtoffers waren deelnemers aan de volksopstand tegen de Franse bezetters.

 


Met voorbedachte rade De tweet van het Israëlische aanvalsleger zegt het overduidelijk :


''Gisteren zagen we 30.000 mensen; we kwamen voorbereid aan en met de juiste versterkingen. Niets was aan het toeval overgelaten; acuraat en afgemeten en we wisten waar elke kogel terecht kwam"


Later werd de tweet verwijderd. Toen: Gaza Dag van het Land 30 maart 1976

Op 30 maart 1976, protesteerden Palestijnse burgers van Israël tegen de onteigening van 2,000 hectaren land door de Israëlische regering van Palestijnse dorpen in het noorden in Galilea. Zes Palestijnen werden gedood en meer dan 100 gewond, toen de Israëlische strijdkrachten de protesten met harde hand neersloegen. Al meer dan 40 jaar herdenken Palestijnse gemeenschappen in Israël en de Bezette Gebieden ieder jaar, op dezelfde dag, deze bloedige gebeurtenis om  te blijven wijzen op Israëls -  nooit ophoudende - roof van Palestijns land en tegelijkertijd ook om hun liefde voor hun land te uiten. Zo was de eerste dode dan ook een Palestijnse boer, die s’ochtends met zijn peterselie bezig was op zijn stuk grond - kan het vreedzamer?

Nu: Gaza Dag van het Land 30 maart 2018

Door de permanente vertekening van de werkelijkheid, al decennia lang in alle  westerse media, over hoe Palestijnse burgers zich al 50, eigenlijk 70 jaar verzetten tegen hun Israëlische onderdrukkers, horen we op onze wake soms mensen vragen, waarom die Palestijnen niet gewoon bij elkaar komen om een vreedzame demonstratie te organiseren voor hun rechten. Dit is waar ze afgelopen vrijdag 30 maart, nou precies mee bezig waren: de vreedzame Palestijnse ‘Grote Mars van Terugkeer’, waaraan volgens de Israëlische krant Ha’aretz 30 duizend burgers aan deelnamen, met als uitkomst: zeker 17 doden, vermoord door Israëlische scherpschutters en minstens 1400 gewonden.

 

 
Als bezettend land moet Israël zich altijd houden aan het International recht; de onderdrukte Palestijnen hebben zowel vrijheid van meningsuiting, als het recht om vreedzaam te protesteren. Dat is dus al 70 jaren niet het geval. De wrede zionistische praktijk en de onwil van het westen om op te treden, reduceert ons ook nu weer tot machteloze toeschouwers. Waar met dumdumkogels [verboden sinds 1899] mensen verminkt en aan flarden werden geschoten.
 
::   Mensen brengen de 17 jarige, in z'n hoofd geschoten, dove Tahreer Abu Sabala in veiligheid  ::
 
Hasan al-Kurd, namens éen van de 20 organisaties van de Gaza Terugkeer Mars, die traditioneel geweldloos is, zei aan het einde van de lange vrijdagse protestdag. “ Wat moet ik zeggen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor wat zij ons hebben aangedaan.  Ik zag kinderen en hele families, die meer dan een halve kilometer van het hek staan, maar het leger bleef hen beschieten. Waarom? Wat voor bedreiging vormen kinderen, die honderden meters ver weg staan voor tanks en zwaarbewapende soldaten? "

Er zijn voor de komende tijd 45 protest dagen gepland en ondanks het vreselijke bloedbad van vorige week, gaan de moedige organisatoren door met hun plannen om de Nakba [Catastrofe], die 70 jaar geleden plaatsvond, te herdenken.
 

Toen: In de Amerikaanse staat Alabama begon op 21 maart 1965  de 5 daagse burgerrechten mars
20.000 mensen liepen van de stad Selma naar Montgomery. Toen de politie de ongewapende deelnemers o.l.v. dominee Martin Luther King, aanviel en er doden vielen, werd die dag bekend als "Bloody Sunday."  Drie jaar later op 4 april 1968 werd King - nu precies 50 jaar geleden - in Memphis vermoord. ”Dodelijk geweld mag nooit tegen vreedzame demonstranten gebruikt worden”.
Het Polygoon journaal, destijds in het voorprogramma van de meeste Nederlandse bioscopen, berichtte zonder al die tegenwoordige gekleurde commentaren op radio/TV gewoon de feiten:  ‘De mars is gericht tegen rassenhaat en wil het kiesrecht voor zwarten kracht bijzetten'.
         

Polygoon journaal:
          Mars in Alabama 1965
Sharpeville, South Africa 1960
Link opent in
                         nieuw venster! Link opent in
                         nieuw venster!

Toen: Zuid Afrika Sharpeville, Johannesburg geweld van de Apartheids politie bij demonstraties tegen Apartheid 21 March 1960
 
83 zwarte burgers (non-Whites heetten die toen) en 26 zwarte politie mannen gedood, duizenden gearresteerd, minstens 365 gewond, terwijl geen enkele ‘White’ person omkwam. Tegelijkertijd stonden er  honderden witte Zuid Afrikanen bij buitenlandse consulaten in de rij met verzoeken voor emigratie en andere bange ‘blanken’ gingen zich zwaarder bewapenen.  
  
  ::   Duizenden nemen deel aan de Grote Terugkeer Mars, 30 Maart bij de grens van Gaza, ten oosten van Jabaliya   ::

NU:  Nederland
Ook in ons land is er iets wezenlijk veranderd, vòòr, tijdens en na de raadsverkiezingen. In Amsterdam met z’n traditie van de Februari Staking en vanouds de meest progressieve stad van het land, is voor het eerst een racistische partij met maar liefst 3 zetels in de gemeenteraad gekomen. Voor die raadsverkiezing was er op 18 maart, de jaarlijkse Demonstratie tegen Racisme en Uitsluiting, al jaren georganiseerd door de landelijke antiracisme coalitie.   
                                                                                                                
Verzetsstrijdsters    toen & nu        
Vrouwen in het Zwart doen ieder jaar mee, net als een stoet van kleurrijke deelnemers, maar voor het eerst hoorden we 's ochtends een steeds herhaald nieuwsbericht op radio en TV, waarin de demonstratie werd aangekondigd met meteen er achter aan de waarschuwing: ‘geen slag- of steekwapens mee nemen noch stokken van spandoeken. Bij ongeregeldheden wordt er meteen ingegrepen.’
We kunnen ons niet herinneren zoiets ooit in het nieuws gehoord te hebben, m.b.t. deze altijd vreedzaam verlopen demo. Op weg naar de Dam zonder stokken, zagen we teveel ME bussen en agenten te paard. Maar op de Dam zelf was het een gezellige boel met muziek, sprekers. Agenten wisten  niets van het nieuws en verklaarden dat we ‘natuurlijk wel onze stokken mochten meenemen’ Dus zo liepen we tenslotte met doeken en stokken mee in een levendige demonstratie (ongeveer 3000 mensen) en manifestatie met goede sprekers.
 
Bij de voorbereidingen waren de linkse partijen GL, PvdA, PvdD en SP betrokken en iedereen leek het eens te zijn over het manifest tot daarin opeens ‘PVV' en 'Forum voor Democratie’ niet meer genoemd mochten worden. Ook ‘racisten in de raad’ moest eruit omdat, volgens PvdA - Marjolein Moorman, het beter was om over ‘racisten in Amsterdam’ te praten. Dat begrepen de Pvda leden niet helemaal. De linkse partijen stapten op en dat begrepen ook de leden van SP en PvdD weer niet, die met velen op de demonstratie aanwezig waren. Groen Links riep haar leden op wel in de demonstratie mee te lopen.

Werden de Amsterdamse raadsleden soms onder druk gezet?
We citeren uit de column in HP de Tijd 3/2 ‘18  van Meredith Greer:

[..] ‘De Amsterdamse PvdA, Partij voor de Dieren en SP waren namelijk zo bang voor de rechtse .slachtofferschwalbe en zó begaan met de democratische rechten van racisten, dat ze vergaten hun eigen achterban te vertegenwoordigen.’ [..] ’En dat is niet zo heel gek. Want niemand heeft oog voor de gemeenteraadsleden die witte en zwarte scholen beter willen integreren, als naast hen een vrouw staat, die al in 2015 letterlijk de oorlog verklaarde aan moslims. Die de komst van asielzoekers vergelijkt met een uitbraak van open ebola. Die verantwoordelijk is voor de term ‘dobberneger’. ’
 


Theo vanGogh zei indertijd op TV tegen een jongen van Marokkaanse afkomst: ‘geef het nou maar gewoon toe, je bent toch een geitenneuker?’ En in z’n columns vol ‘humor’ ging het over ‘copulerende gele sterren in de gaskamer’  of  ‘Het ruikt naar karamel. Vandaag verbranden ze alleen suikerzieke Joden’. In deze traditie zegt de nieuwe FvD fractievoorzitter Nanninga  voor joodse mensen in Amsterdam op te willen opkomen, maar is al jaren bezig bovenstaande racistische uitspraken te doen.

Tenslotte een uitstekend ingezonden stuk van Jaap Hamburger van 'Een Ander Joods Geluid' in Het Parool: 'Joods Akkoord schaadt vrijheid van meningsuiting over Israël', over het zojuist afgesloten Joodse Akkoord. Prima dat Amsterdam zich sterk maakt om antisemitisme te bestrijden. Logischer was een akkoord geweest, dat zou gelden voor alle groepen in Amsterdam, die last hebben van discriminatie en haat.   

De oorspronkelijke definitie van de voorloper [EUMC] van het antiracismebureau van de EU komt uit de koker van de Amerikaanse Israël lobby die al jaren probeert de definitie van antisemitisme op te rekken, zodat ook kritiek op de staat Israël daaronder valt. De vrijheid van meningsuiting komt hierdoor in gevaar.

Ten onrechte stelt het Joods Akkoord, dat de EU die bredere definitie heeft aanvaard. Ook de Nederlandse regering voelt niets voor een bindende internationale definitie. Behalve de partijen Bij1 en Denk, die als enigen tegen stemden, hebben alle raadsleden helaas zitten te slapen, of zijn onder zware druk gezet. Wij weten beter, blijven wakker en laten ons niet monddood maken. Kom morgen ook naar het Spui en toon je verontwaardiging over weer 'n bloedbad in Gaza.  Europa doe er nu eindelijk iets tegen en roep Israël tot de orde!
 
Stephen Hawking
In Memoriam
Stephen Hawking
1942 - 2018
 
De beroemde theoretische fysicus Stephen Hawking heeft enome bijdragen geleverd aan de wetenschap, zo door zijn populair wetenschappelijke boeken. Minder bekend en zelden genoemd in de media was Hawkings ondersteuning van de Palestijnse zaak. In 2013 verklaarde hij publiekelijk achter de BDS acties te staan, en weigerde hij deelname aan een academische conferentie in Jerusalem, daartoe uitgenodigd door Shimon Peres.Margriet Teders geëerd met straatnaam Palestina

::  De burgemeester van Asera Alshamalia - een Palestijns dorp ten noorden van Nablus op de West Oever - onthulde op 22 maart samen met Wathek Al Sadah, de voorzitter van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland, het naambordje van de straat en de rotonde, die vernoemd zijn naar onze Margriet Teders die vorige maand overleed.      ::
 


Tenslotte:


Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website.  Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’. Bij voorbaat hartelijk dank.

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, nog veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

 
Veel dank voor jullie gulle donaties in februari. Tot nu toe zijn er, sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondragelijker.

We hebben al € 5400.- euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].

Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsnederland.nlwww.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: www.coalitionofwomen4peace.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité:
www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: www.pacbi.org
Vrouwen voor Vrede: www.vrouwenvoorvrede.nl
docP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: http://www.ej-ymca.org/site/
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org/
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.
You are receiving this email because you subscribed

Our mailing address is:
Vrouwen in het zwart
Amsterdam, Centrum
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by
                    MailChimp