Vrouwen in het Zwart Amsterdam


   Freedom Flotilla

In solidariteit met de Gaza Freedom Flotilla

varen wij met de botenparade mee door de grachten

in AMSTERDAM

Van 31 mei tot 2 juni legt de Freedom Flotilla op weg naar Gaza aan in Amsterdam. Vrouwen in het Zwart doen mee aan een botenparade over de grachten met spandoeken, vlaggen en muziek.- als deelnemer van de Nederlandse Gaza Flotilla Coalitie.
 
Verzamelen: 13:45 uur bij aanlegplaats van onze Lampedusa boot: zie foto's hieronder
Instappen bij de brug Weesperstraat, trapje af: t/o Nieuwe Herengracht 20              
Vertrek: 14.00 uur
Terug om: 16:30 uur uitstappen: t/o Nwe Herengracht 20

In verband met het beperkte aantal plaasten op de boot, vragen we jullie je per omgande je op te geven. Stuur een mailtje naar info@vrouweninhetzwart.nl of bel naar 020-6223661. Er kan ook geflyerd worden op de kant en jullie kunnen ook meefietsen met de boten. Mocht je zelf de beschikking hebben over een boot om mee te varen, dan ben je uiteraard van harte welkom om je bij de parade aan te sluiten. Wij horen graag van boten bezitters of ze passagiers kunnen meenemen.
Neiwe Herengracht
Let op: de plattegrond is niet N-Z, maar vanaf het centrum gezien, dus Z-N, in feite op zijn kop.

Detailopname van aanlegplaats bij de  Metro uitgang Nieuwe Herengracht - Hortusplantsoenmet rechts de trap vanaf de Weesperstraat naar de kade van de Nieuwe Herengracht:

nw herengracht 20 nw herengracht 20
de locatie - bij metro-ingang Waterloo-
plein, onder de Weesperstraat
de kade waar we instappen

 

DITMAAL DUS GEEN WAKE OP HET SPUI. We gaan voor het eerst het water op en varen door de Amsterdamse grachten in solidariteit met de Palestijnse bevolking in Gaza.
Voor het oog van de hele wereld, heeft het Israëlische leger tijdens de recente, massale en geweldloze Terugkeer Marsen van de Gaza bevolking, tot nu toe zeker 118 mensen gedood en ongeveer 13.000 gewonden gemaakt. Velen zullen voor de rest van hun leven invalide blijven, door de kracht van de gebruikte, zogeheten dumdum kogels. Volgens de Belgische Artsen Zonder Grenzen zijn 'bij de patiënten ongewone hoeveelheden bot en zacht weefsel vernietigd. Het gat waarlangs de kogel het lichaam verlaat, kan een vuist groot zijn.' 

http://www.knack.be/nieuws/wereld/artsen-zonder-grenzen-ziet-ongewoon-zware-schotwonden-in-gaza/article-normal-1137943.html


Deze 'shoot to kill' orgies van het Israëlische leger bij de illegale grens van Gaza en het desastreuze effect van de al 11 jaar durende blokkade, zijn mede aanleiding om weer een poging te doen deze wurgende blokkade - ter land, ter zee en in de lucht - te doorbreken. Ditmaal met boten van de Scandinavische Flotilla, waar eveneens Amerikaanse, Spaanse, Israëlische, Canadese en zelfs 2 Maleisische activisten aan meedoen.
We vragen opnieuw aandacht voor de grootste openlucht gevangenis, die Gaza feitelijk is [ongeveer 2 miljoen mensen op een stuk land van anderhalf keer Texel].
We willen het politieke debat op gang brengen om de blokkade op te heffen en de 50 jarige bezetting te beëindigen, al verwachten we weinig tot niks van minister Blok, die als een blok voor de Amerikaans/Israëlische wensen valt.
De mensenrechten commissie van de Verenigde Naties rapporteert, dat door de gebrekkige medische voorzieningen in Gaza  er reeds lange  tijd een enorm tekort aan medicijnen, stroom en benzine bestaat. Door de recente moordpartijen is er nu ook een overstelpende hoeveelheid gewonden bij gekomen.
women flotilla

De Vrouwen Flotilla deed in 2016 weer een poging de blokkade te doorbreken. Hun boot is door de Israëlische militairen op volle zee in beslag genomen en nooit terug gegeven.
Wij herinneren internationale organisaties en regeringen overal ter wereld eraan dat de voortdurende, gewapende Israëlische agressie tegen Palestijnse vissers en hun boten, naast de willekeur bij de toewijzing van hun visgronden, volstrekt in strijd zijn met het Internationaal Recht en Israël's verplichtingen als bezettende macht volgens de conventie van Genève.

Palestijnse vrouw in traditionele klederdracht protesteert
    met vlag en huisraad

Palestijnse vrouw in traditionele klederdracht protesteert met vlag en huisraad


En indien u niet wilt of kunt varen, maar wel uw solidariteit wilt tonen, nodigen wij u uit om langs de route mee te lopen, dan wel zichtbaar op bruggen op de route te staan.
Het doel van de Flotilla is dan ook om aandacht te vragen voor Gaza en het desastreuze effect van de al 11 jaar durende blokkade om zo het politieke debat op gang te brengen ter beëindiging ervan. Om hieraan bij te dragen organiseren wij een botenparade over de grachten met spandoeken, vlaggen en muziek.

Zohar de Israëlische Flotilla deelneemster zegt het zo:

“What we just try to do is counteract this Israeli propaganda that says that we’re delegitimizing Israel.  The BDS, or the direct action of the Flotilla is not delegitimizing anything –  we’re just exposing the reality. And what Israel does, with its policy, is delegitimizing its existence”.


  silencing the press

     Tenslotte:

Vorige maand schreven we dat onze site al lange tijd zwaar verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat dat geld kostte. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige maand spontaan gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website.  Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’.
Bij voorbaat hartelijk dank.  

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

 
Veel dank voor jullie gulle donaties in mei. Tot nu toe zijn er, sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondragelijker.

We hebben al € 5400.- euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].

Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.orgCopyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.