www.vrouweninhetzwart.nl

www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 6 juli 2018
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!

botentocht door
   amsterdam
Artikel in Het Parool 02.06.18 over de boottocht van Amsterdamse Activisten voor de Gaza Freedom Flotilla. © Joris van Gennep
Lees:  " Vrolijke, maar serieuze boottocht op de grachten voor Gaza "

Hier eerst het goede nieuws: op 1 juni voeren we voor het eerst samen met een aantal Palestina actie groepen door de Amsterdamse grachten, uit solidariteit met de Gaza Freedom Flotilla boten, die uit Noorwegen in Amsterdam waren aangekomen. Nu zijn ze onderweg naar Gaza.
Deze succesvolle boottocht werd door veel mensen in de stad opgemerkt, er stonden mensen te zwaaien met vlaggen op bruggen. Sommigen riepen ons toe om toch vooral door te gaan en anderen klapten voor de kleurrijke  Flotilla boten.

Opmerkelijk was ook bovenstaand artikel in Het Parool; voor het eerst in de bijna 30 jaar dat we onze wake's op het Spui houden, ontdekt de krant ons bestaan:
'Een andere boot is van actiegroep Vrouwen in het Zwart, in 1988 opgericht, één maand na het uitbreken van de eerste Intifada. Zo op het oog zijn de meeste  passagiers activisten van het eerste uur. Ze dragen borden die, treurig genoeg, ook al dertig jaar meegaan, met 'Pers geen Palestijn uit' of 'Boycot producten  uit  Israël'.

boot van
     Vrouwen in het zwart

Dat we die teksten en borden over de koloniale landroof van Palestijns bezit, verbanning, moordaanslagen en totale rechteloosheid al zo lang moeten dragen, heeft treurig genoeg zeker ook te maken met de bijna totale media black-out, die alle Palestina Solidariteit  organisaties al decennia ondervinden, wereldwijd. Het publiek is vanaf 1967 - eigenlijk al vanaf 1948 - essentiële informatie onthouden.

Terwijl de vele zionistische sprookjesverhalen over het ontstaan van de staat Israël, naast de openlijke leugens, die allemaal zijn weerlegd in duizenden wetenschappelijke onderzoeken en boeken, decennia lang voor totale verwarring hebben gezorgd.

En dan mogen wij ons nog gelukkig prijzen, dat wij de vrouwen en mannen van de Gaza Vrijheids Flotilla kunnen begroeten, want in Frankrijk, waar de boten 17 juni aankwamen, heeft de Parijse waterpolitie de Flotilla schepen verhinderd aan te leggen.


waterpolitie Parijs
Video:
De Parijse politie voorkomt en verbiedt
het aanleggen van de Gaza Flotilla boten.Deportaties - Etnische zuivering


De etnische zuivering in Bedoeïenendorp, Abu Nuwar is nu we dit schrijven, al volop aan de gang. De hele corridor (E1) tussen Oost-Jeruzalem en de Dode Zee wordt schoongeveegd en van zijn niet-joodse bewoners ontdaan. In Oost-Jeruzalem worden meer dan duizend woningen gebouwd. Uitsluitend voor Israëlische kolonisten.

12 miljoen m² Palestijns land, dat zich uitstrekt van het bezette Oost Jeruzalem tot aan de Dode Zee wordt in beslag genomen.
 

Ethnic cleansing
border police
Video:
Bij de ontruiming van het Bedouïenen dorp
Khan al Ahmar - 'Ethnic cleansing of the day', worden mensen die al geboeid zijn op brute wijze afgevoerd.


De Illegale joodse nederzetting Mitzpeh Kramim wordt ‘gelegaliseerd‘ omdat de diefstal van het land (was particulier eigendom van Palestijnen) volgens de Israëlische rechtbank ‘te goeder trouw’ was gepleegd.

Khan al-Ahmar, lag al lang in de weg tussen de illegale nederzettingen Ma’ale Adumim en Kfar Adumim in het zogeheten E1-gebied. De bewoners worden letterlijk gedumpt op de vuilnisbelt van Abu Dis. Het dorpje bestond al ver vóór de Israëlische bezetting van 1967.

De bedoeïenen bewoners van Khan al-Ahmar, die in 1948 door Israël verdreven werden uit de Naqab/Negev, waren kennelijk niet te goeder trouw. De EU veroordeelt het gedrag van Israël (maar legt zoals gewoonlijk geen sancties op).

De barmhartige sameritaan
Khan al-Ahmar is de plek waar volgens het Nieuwe Testament de Barmhartige Samaritaan zich ontfermde over de ontredderde medemens. Zijn komst is opnieuw dringend gewenst. (Met dank aan Frans)

  
Lees hier:   Khan al-Ahmar de feiten

kinderen van Khan al-Ahmar

 

   Rembrandt  1606-1669 

   De barmhartige Samaritaan
   Schlossmuseum, Weimar   
Knutselende kinderen in Bedoeïenendorp Khan Al-Ahmar.   
Ook deze school gaat tegen de vlakte.

slachtoffers
bekijk het groter
Sinds begin dit jaar zijn er door Israël 25 kinderen gedood. Volgens Defence for Children gaat het om 21 kinderen die zijn doodgeschoten. In 11 gevallen waren het schoten in de nek of in het hoofd.
Yasser Abu al-Naja (13)

29.06.18
Het wordt zo ‘gewoon’:
Yasser Abu al-Naja (13)
gedood, door 'n kogel in z'n hoofd afkomstig
van 'n Israëlische scherpschutter.

(Palestine Chronicle/Ma’an/HLN)
.
  
Zeer verontrustend zijn de honderdvijftig duizend Syrische vluchtelingen die nu bijeengedreven zijn bij de grens van Jordanië en de grens van de door Israël bezette Golan Hoogte. Beide landen nemen geen enkele vluchteling op. Jordanië heeft al het op twee na hoogste vluchtelingen aantal in de wereld in verhouding tot de eigen bevolking.
Hoezo opvang in de regio Rutte?

Het aantal ontheemden in de wereld neemt nog steeds toe en bedraagt nu ongeveer 70 miljoen vluchtelingen, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog.
Felicia
     Langer

Een heel bijzondere vrouw is onlangs in Duitsland overleden: advocaat Felicia Langer overleefde de Tweede Wereld oorlog, emigreerde naar Israël en was de eerste Israëlische advocaat, die de moed had in het Israëlische Hooggerechtshof de bezetting aan te klagen. Zij verdedigde jarenlang Palestijnse burgers in de Bezette Gebieden ondanks enorme tegenwerking. Uiteindelijk is ze wegens ernstige bedreigingen uit Israël naar Duitsland vertrokken.
   

Berichten:

Rotterdam voor Gaza houdt zich de laatste twee jaar vooral bezig met het project Licht voor Gaza: zonnepanelen voor het Dar Essalam ziekenhuis in Khan Younis . om het minder afhankelijk te maken van de schaarse stroom in Gaza, de Israëlische afsluitingen en de heel dure dieselolie voor aggregaten. De tienduizenden euro’s die het ziekenhuis daar mee bespaart, worden ingezet voor de zo noodzakelijke directe medische hulp aan de Palestijnse bevolking van Gaza. info@rotterdamvoorgaza.nl . Donaties op rekening no. NL 94 INGB 0006360364 t.n.v van Stichting Palestina te Rotterdam, onder vermelding van “Licht voor Gaza”.
 
Het brede samenwerkingsverband Rotterdam voor Gaza organiseert elke tweede vrijdagavond in de maand een collecte in het centrum van Rotterdam. De volgende collectes zijn op vrijdagavond  13 juli, 10 augustus en 14 september. Woon je in de buurt van Rotterdam en wil je meer weten over de collecte of zelf meedoen, stuur dan een mailtje naar Benji.
 
In Amsterdam wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden voor dit project. De Amsterdamse collecte gehouden van maandag 23 t/m zondag 29 juli. Wil je meer informatie, stuur dan een mailtje naar Dorien

Tenslotte:

We schreven al eerder dat onze site verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat kost geld. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige keren gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website. Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’. Bij voorbaat hartelijk dank.    

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

 
Veel dank voor jullie gulle donaties in juni. Tot nu toe zijn er, sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondragelijker.

We hebben al € 5400.- euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].

Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.orgCopyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.