www.vrouweninhetzwart.nl

www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 7 september 2018
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!

Basiswet is fundament Apartheid
VS staken contributie aan UNRWA
BDS-actie  succes

Trump is een vriend van Zion

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad. We weten dat de best prettige hitte bij ons door de klimaatsverandering is ontstaan. Maar in het Midden Oosten is er een klimaat ontstaan, waarbij door de bemoeienissen van de Verenigde Staten, de gemoederen zo oververhit zijn geraakt, dat wij ons steeds ernstiger zorgen maken over het adembenemende tempo, waarmee een reeks fundamentele verslechteringen er door gedrukt worden. Toenemende onteigeningen, die de kolonisten aangrijpen om nederzettingen uit te breiden, grootscheepse verdrijvingen van weerloze burgers van hun geboortegrond, waarbij altijd slachtoffers vallen, terwijl in het onleefbare Gaza, de Palestijnen begonnen zijn hun recht op terugkeer op te eisen. Waarbij er elke week mensen vermoord worden.

Israël benoemt zichzelf officieel tot Apartheidsstaat

 Nu is het zover; wat wij en alle solidariteitsorganisaties met Palestina al lange tijd voorzagen en vreesden, is op 19 juli 2018 realiteit geworden. ‘Israël is het thuisland van het joodse volk: zij hebben er het exclusieve recht op nationale zelfbeschikking”. Voorts staat in de door het Israëlische parlement aangenomen wet, dat ‘een verenigd Jeruzalem de hoofdstad van het land is en Hebreeuws de officiële taal is.’ Het Arabisch - tot nu toe ook een officiële taal - wordt gedegradeerd ‘tot een taal met een ‘speciale status’, die nog wel binnen Israëlische instellingen gebruikt mag worden, maar voor de duidelijkheid: ze hebben het liever niet, Ruim 20 procent van de bevolking van Israël is Arabisch. Er zijn ongeveer 1,8 miljoen Palestijnen op een bevolking van bijna negen miljoen. De Basiswet, die nog kan worden aangevochten bij het Hooggerechtshof, heeft tot grote woede bij de Palestijnen geleid. Ze eisen terecht dat de VN sancties tegen Israël instelt. Ook internationaal is er wel verontwaardigd gereageerd, maar daarna hoor je - zoals te vaak - nooit meer wat.


Meisje in Hebron op weg naar huis
Video
: Palestijns meisje in Hebron/ al-Khalil wordt iedere dag
gedwongen over dit hek te klimmen om haar huis te bereiken.

De Amerikanen trekken hun handen af van de vluchtelingen organisatie UNWRA

soldaten doorzoeken schooltas jochieIn januari trok de Verenigde Staten al de helft in van hun bijdrage aan UNRWA, de VN organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. Ongeveer de helft van Gaza’s  2 miljoen inwoners ontvangen voedsel van UNWRA, die behalve meer dan 250 scholen ook 22 medische centra beheert. De VN richtte de organisatie op om de noden van de Palestijnen te lenigen, die eerst in 1948 en daarna weer in 1967 gedwongen waren om te vluchten. Nu worden ook pogingen ondernomen door Trump, met hulp van een paar rechtse republikeinse Congresleden, om  de ‘vluchtelingen status‘ te beperken tot alleen die Palestijnen, die in 1948 huis en haard hadden moeten achterlaten.
Amerika gaat  meer dan 200 miljoen dollar hulp aan de Palestijnen op de Westoever en Gaza "heroriënteren".
Weer weet niemand wat dit betekent, behalve dat in feite alle hulp wordt stopgezet. Gevolg zal zijn: vooral Palestijnse leraren worden ontslagen - een  van de weinige  beroepen, waar nog werk in te vinden was. En het desastreuze gevolg daarvan is, dat duizenden kinderen niet meer naar school kunnen, een fundamenteel kinderrecht en meestal het enige recht, dat ze tot nu toe nog hadden in deze grootste openlucht gevangenis. In- en uitvoer beperkingen van materialen  en producten  leggen de economie lam, waardoor nog meer banen verdwijnen.  OCHA: Exports from Gaza undermined by the blockade

Transfer bewoners Khan-al-Ahmar is 'n oorlogsmisdaad


directeur van B'tselem, live op AlJazeeraHet is laf, het is immoreel en het is schandalig " zegt de directeur van B'Tselem Hagai El-Ad over de uitspraak  op 5 september, van het Israëlische Hooggerechtshof, dat groen licht gaf voor de sloop van een heel Palestijns dorp’. Het is schokkerend te beseffen, dat binnenkort  12 Palestijnse dorpen verwoest zullen worden. Want met de huidige onvoorwaardelijke steun van Trump, is het nu voor Netanyahu: pakken wat je pakken kunt.
kids voor de tv
Al in oktober 2017 werd er gesproken over de mogelijke verdrijving van de bevolking van twaalf Palestijnse dorpen op de Westoever  in de Khan al-Ahmar streek, ten oosten van Jeruzalem, met ongeveer 1,400 inwoners.


khan al-ahmarEr zijn weinig middelen van bestaan overgebleven voor de bewoners. De meesten hebben een slechte gezondheid; er is nauwelijks onderwijs of sociale zekerheid. De Israëlische autoriteiten weigeren er electra, riolering of normale wegen aan te leggen.
De leden van het dorp  behoren tot de Jahalin Bedoeïenen stam, die oorspronkelijk van Tel Arad in the Negev woestijn komen, van waar ze al in de jaren 50 van de vorige eeuw door het Israëlische leger waren verdreven. Daarna  pachten ze land  om te kunnen wonen en hun kuddes te laten grazen in de buurt, waar nu de huidige nederzetting Kfar Adumim is gelegen. Daar werden ze ook weer verdreven en toen trokken ze naar hun huidige locatie, die nu dus ook weer bedreigd is. En deze week komt dan het besluit om  Khan-al-Ahmar  te slopen.

Bedoeïenen dorp al-Araqib 132 keer verwoest

Het niet erkende Bedoeïenen dorp al-Araqib in het zuiden van de Negev, werd voor de 132ste keer  verwoest door het Israëlische leger en z’n bewoners verjaagd. Sheik Sayyah al-Turi  van het dorp kreeg 10 maanden, mag het kapotte dorp niet meer in en moet € 8.555 boete betalen, uit dankbaarheid dat het leger de totale afbraak heeft uitgevoerd van alles wat ze bezaten en niet zijzelf . Al jaren probeert het leger tevergeefs om de oorspronkelijke bewoners naar regering ‘townships’ te verplaatsen..
 
2000 nieuwe nederzettingen goedgekeurd
 
De Israëlische regering kondigt concrete plannen aan voor meer dan 2000 illegale nederzettingen op de Westoever en in Oost Jeruzalem.  De EU verklaart; ‘als deze plannen gerealiseerd worden, wordt de kans op een toekomstige  levensvatbare Palestijnse staat in gevaar gebracht’  En gaat over tot de orde van de dag.Statistieken over situatie in Gaza

Goed nieuws: Ambassade Paraguay terug naar Tel Aviv

Paraguay brengt minder dan 4 maanden na de opening in Jeruzalem, z’n ambassade per direct terug naar Tel-Aviv. Een pijnlijke tegenslag voor Israël, dat triomfantelijk beweerde, dat de komst van de ambassades van de VS, Guatemala en Paraguay steeds meer landen naar ’ het ondeelbare Jeruzalem’ zou brengen. De nieuwe Paraguayaanse president Benitez was er al tegen voor hij benoemd werd en hij luisterde ook naar de hevige protesten van het Palestijnse ministerie van BZ. Verongelijkt Israël sluit meteen zijn ambassade in Asuncion en bevordert zo z’n eigen isolatie. Paraguay verklaarde, dat het; ‘tegen ingrijpen van buitenaf is en beide partijen in onderling overleg het Jeruzalem probleem moeten oplossen’; wat trouwens nog altijd het standpunt is van de meeste staten in de wereld.

Goed BDS Nieuws      culturele boycot campagne

lanaVeel Israëlische kunstenaars ondersteunen hun land als 'culturele ambassadeurs'. Wanneer internationale  kunstenaars optreden op culturele evenementen en in instituties, dan helpen ze de valse indruk creëren, dat Israël een 'normaal' land is, als elk ander land. De absolute meerderheid van Palestijnse schrijvers, kunstenaars en culturele centra hebben de culturele boycot van Israël ondersteund en er is een groeiend aantal antikoloniale Israëlis, die BDS ondersteunt alsook de culturele boycot. Inmiddels hebben tot nu toe al 17 artiesten waaronder de bekende Lana Del Rey en de band Of Montreal die al geboekt waren op het Meteor festival in Tel Aviv, hun optreden afgezegd:
 
Of Montreal pull out of Israeli festival Meteor           

Vooruitziende blik:


'Religieus nationalisme verhoudt zich tot religie zoals Nationaal Socialisme zich verhoudt tot socialisme'
is een uitspraak van de bekende, zeer kritische Israëlische filosoof Leibowitz, geboren in Riga in 1903 en in 1994 in Jeruzalem overleden. Hij was een zeer orthodox gelovig mens, maar ook hoogleraar biochemie en neurofysiologie, tevens afgestudeerd in geschiedenis, medicijnen, biologie en natuurkunde. Hij begreep hoe gevaarlijk de blinde bewondering voor het militarisme was - met name na de 1967 oorlog - waardoor iedere hoop op democratie zou vervliegen en zou leiden tot de uiteindelijke vernietiging van de joodse staat.

Op de dag na de verovering van de Westoever en Oost Jeruzalem in juni ‘67 voorspelde hij: 

'Onze situatie zal verslechteren tot een tweede Vietnam, tot een oorlog, die voortdurend escaleert, zonder enig vooruitzicht op een uiteindelijke oplossing.

Hij voorzag dat   "de Arabieren de werkende klasse zouden zijn en de joden de beheerders, de elite en de - voornamelijk geheime - politie. Een staat, die een vijandige bevolking moet besturen van 1.5 tot 2 miljoen vreemdelingen, kan niet anders dan een geheime politiestaat worden, met alle gevolgen van dien voor onderwijs, vrijheid van meningsuiting en democratische instituties.
De regering zou aan de ene kant de Arabische opstand moeten onderdrukken en aan de andere kant Arabische Quislings moeten rekruteren.
[Quisling was tijdens WO2 een beruchte Zweedse collaborateur] 
Er is ook goede reden om te vrezen dat de IDF 
[Israëlische Defence Force], dat tot nu toe een volksleger was, hierdoor verworden zal tot een gedegenereerd bezettingsleger; hun commandanten zullen militaire gouverneurs worden, die lijken op hun collega's in andere staten,"


zionisten feestjeHij waarschuwde voor de opkomst van het nu alom aanwezige virulente racisme, dat de Israëlische staat zou verslinden. Hij wist dat voortzetting van de bezetting  'concentratie kampen' zou voortbrengen voor de bezette Palestijnse bevolking en dat - in zijn woorden - "Israël geen bestaansrecht had en dat het niet de moeite waard zou zijn om het te behouden."

Tenslotte:

We schreven al eerder dat onze site verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat kost geld. We danken onze lezers voor de giften, die jullie vorige keren gegeven hebben - vaak zelfs uitgesplitst bijv: 50/25/10 euro voor PMRS Gaza ziekenhuis en het zelfde bedrag voor onze nieuwe website. Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94  t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’. Bij voorbaat hartelijk dank.    

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

PMRSVeel dank voor jullie wel heel gulle donaties in juli. We hebben in augustus € 1355.91 ontvangen! Wat momenteel heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook deze laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus € 9.755,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis]. 
Willen jullie ook PMRS steunen? Maak geld over naar
Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v.  PMRS

        ISRAEL: 
  • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
  • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
  • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
  • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
  • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
  • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

    EU en Nederland:
  • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
  •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.orgCopyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.