www.vrouweninhetzwart.nl

www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 2 november 2018
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!


 

Haaretz

citation
Deze interessante kop in Haaretz is veelzeggend. En de citaten dus ook 
Het wordt steeds moeilijker om maar een keer per maand jullie de laatste calamiteiten en moorden op ongewapende Palestijnen van machtsdronken Israël door te geven. Er gebeurt te veel en niets is goed nieuws. In de maand september lagen de Palestijnen weer aan alle kanten onder vuur.

Tijdens onze waken spreken mensen ons vaak aan met soms sombere vragen of wij denken dat er ooit iets gaat veranderen in het Midden Oosten conflict; ze lezen veel, zien video’s hoe de ongewapende Palestijnse bevolking, dagelijks zonder enige vorm van proces gedood of gewond wordt. We kunnen jullie verzekeren: er gebeurt en verandert heel veel; in Amerika zelfs meer dan hier . Was het bijv.10 jaar geleden in de  Amerikaanse Senaat en het Congres absoluut onmogelijk wat dan ook ten gunste van de Palestijnen naar voren te brengen, waar het moedige congreslid Cynthia Mc.Kinney, een goed voorbeeld van is: 6 maal herkozen  voor de staat Georgia, probeerde Bush en Cheney [Irak oorlog] af te zetten- [natuurlijk steunde geen enkel congreslid haar] maar toen ze ook nog weigerde de jaarlijkse AIPAC solidariteitsverklaring te tekenen, was het over en uit: de Israëlische lobby groep zorgde ervoor, dat ze geen geld voor haar verkiezingscampagne kreeg en zonder veel geld wordt je dus niet herkozen.

Dat is niet echt goed voor de democratie in de VS, maar toen heel normaal. en ook nu nog heel gebruikelijk. Gelukkig is Cynthia nog steeds actief, al is het niet meer voor de Democratische partij
http://www.oilempire.us/cynthiamckinney.html 

Betty-McCollumNu is het 2018 en voor het eerst zit er in het Amerikaanse Congres Betty McCollum (D-MN). Ze vertegenwoordigt de staat Minnesota. Aanleiding is de nieuwe racistische, basiswet, waarin alleen joodse Israëliers staatsburgers zijn. De racistisch, etnische wet erkent wel joodse mensen, waar ze ook ter wereld wonen, maar sluit de al generaties lang in Palestina/ Iraël wonende  Palestijnen uit.

Betty McCollum definieerde onlangs wat Israël feitelijk is: ‘De wereld heeft een naam voor het soort regering, zojuist vastgelegd  in de Nation State Law- de basiswet; het wordt ‘Apartheid’ genoemd”. Dit is nieuw en heel belangrijk en is het resultaat van de duizenden acties en petities van de honderden organisaties, waaronder ook de wereldwijde ‘Vrouwen in het Zwart’ organisaties.
 
Eduardo Bolsonaro en MossadTegelijkertijd komen in adembenemend tempo in veel landen in de wereld uiterst rechtse bewegingen en partijen op, zoals vorige week nog de verkiezing van Bolsonaro - wie had ooit van die man gehoord - maar deze militair, blijkt een aanhanger van de vreselijke militaire junta. In 1964 werd er in Brazilië een militaire coup gepleegd. De militaire dictatuur duurde tot 1985 – duizenden werden gemarteld en hier vertelt deze Jair Bolsonaro in zijn eerste speech nadat hij 28 okt. tot president was gekozen, dat er helaas toen veel te weinig mensen waren gedood; hij gaat dat rode gespuis nu beter uitroeien.

Holy Water Bolonaro met Zionisten Vlag
Jair Bolsenaro is baptized in the Jordan River, in Israel

Bolsonaro blijkt al jaren bezig te zijn de fundamenten van de snelst groeiende christelijke religieuze  beweging te verstevigen. Was begin jaren ’90 slechts 9% religieus, nu behoort al 30 % van de bevolking tot de Evangelische kerk. Nogal veelzeggend is de ontdekking, dat deze nieuwe president - zelf katholiek -  twee  jaar geleden in Israël zich in de Jordaan rivier liet dopen. De voormalige  Braziliaanse presidente Dilma Rousseff betoonde zich - voordat ze twee jaar geleden afgezet werd - een felle tegenstander van de Israëlische oorlog tegen de Palestijnen in 2014.

De laatste tijd reist Netanyahu druk heen en weer naar z’n vrienden in Hongarije [met de openlijk antisemitische  Orban als president], Polen [uiterst rechtse regering - Katholieke kerk, doen pogingen abortus weer te verbieden],  moordenaar Duterte van de Filipijnen, ook zo ’n goede vriend en met Egyptische Sisi. Samen is het zaak de Palestijnen in Gaza er onder houden.

De ultrarechtse Israëlische Minister van Cultuur en Sport Miri Regev stond met tranen in de ogen, afgelopen weekeinde op een judo-toernooi in Abu Dhabi naast Arabische functionarissen, enthousiast het Israëlische volkslied mee te zingen. Het was de eerste keer dat het ’Hatikva’, werd gespeeld in de Emiraten. Na druk van internationale sportautoriteiten, maar toch. Een dag later bezocht ze een van ’s werelds grootste moskeeën. Vorig jaar had ze op het filmfestival van Cannes - een duidelijke provocatie - de skyline van Jeruzalem op haar jurk genaaid, nu droeg ze een simpel gewaad en hoofddoek.

Miri Regev in abu dabu

Tegelijkertijd was de minister van Communicatie in Dubai, de turnploeg in Qatar en de minister van Transport gaat binnenkort naar Oman. Premier Netanyahu werd daar vorige week al met alle egards onthaald door de sultan, die als enige leider in de regio uitstekende banden heeft met zowel Iran als Saoedi-Arabië.
Israëlische functionarissen hopen zelfs dat Oman kan dienen als intermediair voor geheime contacten met Teheran en Damascus, de aartsvijanden. Maar los van al die bezoekjes, levert Israël al jaren en ook nu weer, de meest geavanceerde spionage-apparatuur aan Saoedi-Arabië naast Israëlische wapentechnologie.

Eerst jarenlang in geheime besprekingen, toen Israel en Saoedi Arabië zogenaamde vijanden waren, maar nu mag iedereen weten dat Israël, de VS en Saoedi Arabië drie handen op éen buik zijn. Dankzij de 100 miljard dollar wapenleveranties van Amerika, gaat Saoedi Arabië weer door, met die schandalige bombardementen en opzettelijke blokkades van voedsel transporten, waar nu 14 miljoen mensen en vooral kinderen, van honger dreigen om te komen.
Netanyahu de handelsreiziger in drones, zorgt ook voor instructies over hoe een nog rechtsere politiek te voeren.


Tenslotte voor de doorzetters: de Italiaanse schrijver Umberto Eco [1932- 2016] ['De naam van de Roos' 1980] groeide op onder Mussolini tijdens de fascistische tijd, die op hem een onuitwisbare indruk heeft gemaakt.

14 elementen van fascisme


1.     Traditie verheerlijken.  “Men hoeft alleen maar te kijken naar het programma van elke fascistische beweging om de meest traditionalistische denkers te vinden. De Nazi-denkpatronen zaten vol traditionalistische, occulte elementen.”
2.     Modernisme verwerpen. “De Verlichting, de tijd van redelijkheid, wordt gezien als het begin van de moderne verdorvenheid. In die zin kan het oer-fascisme worden gedefinieerd als onredelijkheid.”
3.     Actie om de actie toejuichen. “Omdat actie op zichzelf mooi is, moet actie worden ondernomen voor, of zonder ook maar enig nadenken vooraf. Denken is een vorm van ontmannen.”
4.     Een afwijkende mening is verraad. “De kritische geest maakt onderscheid, en onderscheid is een teken van modernisme. In de moderne cultuur prijst de wetenschap meningsverschil als een manier om kennis vooruit te brengen.”
5.     Vrees voor verschil. “De eerste oproep van een fascistische of voor-fascistische beweging is een oproep tegen indringers. Dus is het oer-fascisme per definitie racistisch.”
6.     Beroep op maatschappelijke teleurstelling. “Een van de meest kenmerkende trekken van het historische fascisme was de aantrekkingskracht op een gefrustreerde middenklasse, een klasse die te kampen had met een economische crisis of gevoelens van  politieke vernedering, en beangstigd was wegens de druk  van lagere sociale klassen.”
7.     Obsessie met een complottheorie. “De volgelingen moeten  zich belegerd voelen. De gemakkelijkste manier om het complot te lijf te gaan is het beroep op vreemdelingenhaat.”
8.     De vijand is zowel sterk als zwak. “Door in de retoriek voortdurend de nadruk te verleggen, worden de vijanden tegelijk te sterk en te zwak.”
9.     Pacifisme is heulen met de vijand. “Voor het oer-fascisme is er geen strijd om te leven, maar is het leven eerder bedoeld om te vechten.”
10.   Verachting voor de zwakken. “Eliteverheerlijking is een typisch aspect van elke reactionaire ideologie.”
11.    Iedereen wordt opgevoed om een held te worden. “In de oer-fascistische ideologie is heldendom de norm. Deze cultus van heldendom is nauw verbonden met de cultus van de dood.”
12.   Machismo en wapentuig. “Machismo omvat zowel minachting voor vrouwen als intolerantie en veroordeling van ongewone seksuele gebruiken, van kuisheid tot homoseksualiteit.”
13.   Selectief populisme. “In onze toekomst is er een TV- of internetpopulisme, waarin het emotionele antwoord van een selecte groep burgers kan worden gepresenteerd en geaccepteerd als de Stem van het Volk.”
14.   Het Oer-Fascisme spreekt Nieuwtaal [Newspeak]. “Alle nazistische of fascistische schoolboeken gebruikten een uitgeklede woordenschat en een elementaire syntaxis, om de instrumenten voor ingewikkeld en kritisch redeneren te beperken.”
Vertaling Marianne van Ophuijzen

Ibzig Classroom
Nee dit is niet de nieuwe Israëlische ambassade in Den Haag maar een Bedoeïenen, of wat ervan over is, in het dorpje Ibziq in het noorden van WJO.De klaslokalen werden door het Israëlische leger ontmanteld. (Ma'an)
(Met dank aan Frans)

Tenslotte:

We schreven al eerder dat onze site verouderd is en dringend vernieuwd moet worden. En dat kost geld. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe site en we hopen dat hij snel klaar is, maar we hebben jullie hulp nog nodig. Met dank voor de giften, die we al voor onze nieuwe website ontvingen. Graag uw donaties op NL47 TRIO 0786 8210 94 t.n.v. Stichting Vrouwen in het Zwart o.v.v. ‘website’. Bij voorbaat hartelijk dank.


 
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

Veel dank voor jullie donaties in oktober. Wat momenteel heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.
Nadat ook deze laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus € 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie https://vrouweninhetzwart.us9.list-manage.com/track/click?u=ace7fbdfb66fabb587ad884a3&id=e750707a68&e=50b9fef478 (https://vrouweninhetzwart.us9.list-manage.com/track/click?u=ace7fbdfb66fabb587ad884a3&id=5522ae9a1b&e=50b9fef478) . Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].
Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.orgCopyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.