www.vrouweninhetzwart.nl

www.vrouweninhetzwart.nl


Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 7 december 2018
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).

Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza
 
khan Al Ahmar
     Het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar. Alleen de os lijkt te ontbreken.

SindHakma Abu
      Madegams kort zijn alle toegangswegen naar Khan al- Ahmar door het Israëlische leger afgesloten. De vrees is dat de tanks en bulldozers binnenkort het dorp zullen binnentrekken. Fatouh Bensoudah, de hoogste rechter van het Internationaal Strafhof, kondigde aan het er niet bij te laten zitten als het zover komt. Gedwongen uitzetting is sowieso verboden en was altijd al een oorlogsmisdaad. Michael Lynk, speciaal rapporteur bij de VN, schreef hierover: 'Khan al-Ahmar and Israel’s Creeping Annexation of the West Bank' Hij legt nog eens uit waarom deze ontruiming zo cruciaal is voor de Staat Israël. Hierdoor worden de nederzettingen met elkaar verbonden. Bovendien wordt hierdoor de beweegruimte van de Palestijnen nog kleiner. Tevens is het een precedent voor de ontruiming van het verdere C-gebied van de Westelijke Jordaanoever.


Kfar Adumin [VIDEO]

In de video hiernaast ziet u wat de ontruiming van Khan al-Ahmar voor de Palestijnen betekent.Teken deze petitie tegen de sloop van Khan al-Ahmar

Um Al Hiran
     boven: bedoeïenenenvrouwen zitten ontheemd bij de totaal verwoeste huizen in het zuidelijke dorp Umm al-Hiran (18 januari 2017) AP/Tsafrir Abayov
     onder: het schilderij  (detail) 'Die verunglückte Hoffnung'  van Caspar David Friedrich (1823/ 1824)

Ook in Palestina48 (Israël) gaan huisuitzettingen en verwoestingen onverminderd door. Onlangs nog in Lod (Lydda) en het meest nog in de Naqab. Lees hierover het artikel van Miko Peled  'Not what a democracy looks like'.

In Gaza zijn bij de Grote Mars van de Terugkeer inmiddels al 180 Palestijnen neergeschoten, onder wie 31 minderjarigen, en er zijn er ongeveer 6.000 door kogels gewond geraakt. De ziekenhuizen kunnen de toeloop van ernstige patiënten niet aan. Vandaar dat we uw steun vragen voor de collecte voor het Essalam ziekenhuis in Gaza door Rotterdam in Gaza. Komende week wordt er weer volop gecollecteerd in Rotterdam.

Het is niet verwonderlijk tegen deze achtergronden dat op de Westelijke Jordaanoever een op de vier jongens van boven de 15 jaar de schooldeuren voorgoed achter zich sluit.

Daarom is hescientists in Gazat opvallend dat de betawetenschappers-in de dop hier soms zo opmerkelijk goed presteren ondanks alle tegenwind.


  
Airbnb out of occupationToch kunnen we terugzien op een jaar van successen van de BDS-beweging.
Airbnb heeft aangekondigd geen zaken meer te willen doen met de kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Wel biedt het nog appartementen in Oost-Jeruzalem en in de Oude Stad en op de Golan Hoogvlakte ter verhuur aan. De beslissing van Airbnb is toe te juichen maar het is slechts een eerste stap tegen de Israëlische roof van grond en natuurlijke bronnen van de Palestijnen.

In Canada heeft de grootste studentenbond (500.000 leden) zich achter BDS geschaard.

BDS succes voor studentenbond in Canada

In de VS stelden zich twee belangrijke vrouwen in het Amerikaans Congres zich achter de BDS-beweging. Rachida Tlaib gaat een Palestinareis organiseren als tegenhanger voor de AIPAC-Israël-reis van Congresleden. En in het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk zijn alom acties gaande om het Eurovisie Songfestival 2019 te boycotten vanwege de rol van Israël als gastland.
 
In Amsterdam is een interessante expositie van Disarming Design; woensdagmiddag of -avond 12 december spreekt David Sheen over Apartheid Israel en 14 december spreekt Ruba Salih over gender en politics.

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!

 
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS

PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS Veel dank voor jullie donaties in november. Wat momenteel heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook deze laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus € 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheids-infrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het totaal verwoeste Gaza, waar honderd duizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen hebben nog steeds geen huis].
Willen jullie ook PMRS steunen? 
Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel%20Nederland%20training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh

Info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten

anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Grote Markt 
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.


Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 

Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 

Informatie over mensenrechten in Israel en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com

Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace: 
http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org

Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org

Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org

Copyright © 2017 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.