Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 5 april 2019
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!

NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza
 

Tanks heading to the border with Gaza

Er is iets aan het veranderen in de Verenigde Staten...

"Decennia lang werd een 'Geboorterecht' reis naar Israël gezien als een initiatie rite voor jonge Joden. En IfNotNow_BirthrightCampaignal die tijd werden die reisprogramma's (naar Israël) betaald uit fondsen van donoren op de rechtervleugel, ontworpen om de Israëlische bezetting, te verdedigen, de separatie te verhullen en een gewelddadig systeem van de Israëlische overheid waarbij Palestijnen civiele, politieke en economische rechten onthouden worden, te rationaliseren." [..]

"Het afgelopen jaar heeft onze campagne laten zien dat 'Geboorterecht-reizen' niet zomaar een gratis reisje zijn maar dat het omkoping is." 
 

Aldus het statement van een groep jonge Amerikaanse Joden van de, twee jaar geleden opgerichtte, organisatie 'If Not Now' (Als niet nu), die vandaag aktie voert.

"Wij willen een vreugdevolle vrijgemaakte Joodse toekomst, eentje die niets te maken heeft met 'Geboorterecht rechter vleugel donoren', en we zijn opgetogen om deze toekomst met jullie te delen."

 
Een uitgebreid artikel in The New York Times beschrijft over hoe de strijd om wat er onder antisemitisme en BDS verstaan moet worden de Amerikaanse politiek verdeelt. Er dient zich een nieuwe generatie Joden aan in de Verenigde Staten die zich steeds kritischer opstellen tegenover het protectionistische beleid van de VS die ageren tegen de inmenging van puissant rijke donoren die hun invloed aanwenden om het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël te sturen en Joodse jongeren die het vreedzame doel van de BDS beweging ondersteunen. Eerder schreven we hier al over de nieuwe generatie feministen in het congres die zich luid laten horen hun mening over de politieke en mensenrechten kwestie in Israël Palestina niet onder stoelen of banken steken en die kritiek leveren op de invloed van rijke donoren en lobbygroepen in de VS. Inmiddels besluit een groot aantal prominenten uit de democratische partij niet meer naar het AIPAC congres te gaan, daar zitten dan presidentskandidaten tussen. 

De afgelopen maand werden er raketten afgeschoten vanuit Gaza, de 'Iron Dome' - het raketschild - bleek niet naar behoren te werken en een huis in Tel Aviv werd geraakt met zeven gewonden tot gevolg. Iedereen hield zijn hart vast, was het een vergissing? Er brak bijna een nieuwe oorlog uit in de Gaza strook. Israël reageerde met een reeks bombardementen waarbij 13 Palestijnse families werden getroffen met 70 mensen in totaal waaronder 44 kinderen en 14 vrouwen (bron: PCHR). Israël stuurde een heleboel tanks naar de grens met Gaza waardoor de vrees voor een nieuwe oorlog toenam. Het zou de vierde zijn in tien jaar tijd met evenzovele doden en gewonden met opnieuw de verwoesting van gebouwen en infrastructuur tot gevolg zo wisten we, alsof er niet voldoende geleden werd. Haaretz interviewde daarop Amira Hass, de enige Israëlische correspondent die op de West Bank woont en enige tijd in Gaza heeft gewoond. Die podcast valt gratis te beluisteren.  Op de vraag of het inderdaad een foutje was die beschieting van Tel Aviv reageert ze beslist: 'Elke Palestijn heeft genoeg redenen om Israël eraan te herinneren dat er 4 miljoen mensen onder het juk van haar bezetting leven.' Luister voor het interview met haar naar de gratis podcast van Haaretz door op het plaatje hieronder te klikken.

Amira Hass interview Haaretz
           podcast
 
Gelukkig is het niet zover gekomen en heeft het uiteindelijk niet tot een nieuwe oorlog geleid maar er waren andere verontrustende berichten.
Wijnboeren-in-de-Golan
Zo kwam de Amerikaanse president met een cadeautje voor de Israëlische vlak nadat deze een bezoek aan de VS had gebracht. Trump riep de bezette Golanhoogte uit tot Israëlisch grondgebied. Een overwinning voor Netanyahu zo vlak voor de verkiezingen en tevens een gebaar naar de rijke donoren in de Verenigde Staten die Israël door dik en dun steunen maar die ook de campagnekas vullen van presidentskandidaten in de Verenigde Staten. Natuurlijk dachten de autochtone bewoners die niets gevraagd is daar anders over en ook de Europese Unie liet weten dat het niet meegaat in de goedkeuring van annexatie van de Golan omdat het tegen VN verdragen en internationaal recht indruist. 
 
 

  stemt natuurlijk niet vrolijk. Die ontluisterende statistiek verhaalt van afgezette ledematen, verloren ogen en verloren levens, verloren familie en verloren vrienden. Vermoorde journalisten met vesten waarop levensgroot press staat en uiterst herkenbaar medisch personeel, zoals afgelopen week ook weer eens 'n vrijwilliger van 17 de klos was (hoewel dat op de West Bank gebeurde niet in Gaza). Het aantal kinderen dat de gevolgen ondervond, het blijven schokkende cijfers waarover een onterechte stilte blijft bestaan. Het is niet genoeg dat Israël haar eigen misdaden onderzoekt, keer op keer blijkt dat ze niet in staat zijn dat naar behoren te doen zeggen ook Joodse mensenrechtenorganisaties.  huiveringwekkende statistiekTevens herdacht men in Gaza dat het een jaar geleden is dat de terugkeermarsen begonnen. De

PMRS-Volunteer shot by occupation
          forces

Tot overmaat van ramp en alsof het allemaal nog niet genoeg was verschenen onlangs berichten over de ontdekking van resistente bacterien in Gaza waar antibiotica niets meer tegen kan uitrichten, een ware ramp, een doemscenario doemt op waarbij het medisch personeel met nog legere handen komt te staan. Deze 'superbugs' bedreigen grotere gebieden in het midden oosten waar de gezondheidszorg onder druk staat, in een recenter artikel rept men over 'Iraqibacter', een bijnaam die ze kreeg vanwege het feit dat het, in de regio in 2003 aangetroffen, pas een echt groot probleem begon te worden toen het vooral bleek voor te komen bij Amerikaanse soldaten die in Irak en Afghanistan hadden gevochten.

Er gebeurt te veel en er gebeurt te weinig. Er was nog een relletje over wijnen uit de bezette gebieden. Wat een fijne wijn zal dat zijn.

Al met al een wat beknoptere nieuwsbrief deze keer, omdat we te druk waren en zijn. Hopelijk toch met wat lezens- en luisterwaardige links. Excuses wel voor de late bezorging. Maar kom vooral weer naar onze wake, jullie snappen natuurlijk waarom de aandacht voor al deze voortdurende onrechtvaardigheden die maar doorgaan zolang er niemand ingrijpt, niet mag verslappen.

Demonstratieve akties voor terugkeer - een jaar lang
[Na de publicatie van deze infographic zijn er alweer nieuwe doden en gewonden te betreuren]
                              

 

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Veel dank voor al jullie donaties in februari. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook deze laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus € 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Lily van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
- tijdelijk geen wakes -
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2018 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by
                    Mailchimp