Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 3 mei 2019
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza
 bezettingsleger
                arresteert een kind
In de maand mei zijn 36 Palestijnen ‘om het leven gekomen’, zeg maar gerust ‘in koelen bloede vermoord’ door het Israëlische leger, politie en kolonisten. Onder hen bevonden zich drie minderjarige kinderen.
Alleen al het beklimmen van een muur of een hek, of het flauwe vermoeden dat iemand iets in de zin heeft, of gewoon het uit pure vergissing inlopen van de verkeerde laan bij een checkpoint, volstaat om het doelwit te vormen van Israëlische sluipschutters.
De tijdens de militaire training aangeleerde mentaliteit leidt ertoe dat het leven en welzijn van een Palestijn als onbelangrijk worden gezien.

In Oost-Jeruzalem gaat de sluipende annexatie verder. In Oost-Jeruzalem werden op één dag maar liefst 31 woningen gesloopt.
 Israëlische regeringsfunctionarissen hebben (bewust?) delen van het plan Trump laten uitlekken. Het wordt duidelijk dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van Israël moet worden. De gehele Jordaanvallei alsmede de nederzettingen worden erkend als delen van Israël. Voor de Palestijnen blijven de kruimels over.
Het plan is inmiddels al doodgebloed vóór het bekend is gemaakt. Noch president Trump, noch minister van Buitenlandse Zaken Pompeo, noch Kushner zelf geloven er nog in.

Marine schiet op vissersDe visserijzone voor de strook van Gaza, die afgelopen weken als een jojo op en neer ging, blijkt bewust door Netanyahu gemanipuleerd te worden als collectieve strafmaatregel tegen de Palestijnse bewoners van Gaza.
Collectieve straffen zijn oorlogsmisdaden volgens de Vierde Conventie van Genève.Inmiddels zijn de pogingen van Netanyahu om een nieuwe regering te vormen gestrand.
Op aandringen van Likud (en dus van Netanyahu) heeft de Knesset zichzelf ontbonden en zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven voor 17 september.
Daarmee is de kans dat Netanyahu zichzelf nog tijdig immuniteit kan verschaffen tegen de verdenkingen van corruptie zeer klein geworden. Maar Netanyahu is zeer bedreven in het ontspringen van de dans. Zijn pogingen om de macht van het Hooggerechtshof in te perken gaan gewoon door.

openlucht schoolEen basisschooltje in het noorden van de Jordaanvallei is zo ongeveer boven de hoofden van de leerlingen gesloopt. De prefab lokalen, gefinancierd door de EU, dreigden in het openbaar bij opbod verkocht te worden.
Inmiddels heeft de Israëlische bezettingsautoriteit de verkoop met een maand uitgesteld.
 

Jubbet ad-Dib is een klein bedoeïenendorpje in de buurt van Bethlehem, dat al vaker in het nieuws is geweest, o.a. wegens door Nederland gefinancierde zonnepanelen die door Israël in beslag werden genomen en een schooltje dat op last van de bezetter gesloopt werd.
Video: vrouw van Jubbet ad-DibNu hebben 14 vrouwen er de macht gegrepen (Haaretz) en en de hele infrastructuur op poten gezet: zij zorgden voor de aanleg van een weg, aansluiting op de waterleiding en een eigen elektriciteitsvoorziening dmv van zonnepanelen. (Israël heeft destijds de geconfisqueerde panelen op aandringen van de Nederlandse regering teruggegeven.)
 
Als je de resultaten ziet, zou je zeggen dat de vrouwen van Jubbet ad-Dib uiterst capabel zijn om de Nieuwe Palestijnse Autoriteit te vormen. In het artikel nog meer veelzeggende foto's.  

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Veel dank weer voor al jullie donaties in mei. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook alle laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus al meer dan € 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
- tijdelijk geen wakes -
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2019 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.