Vrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 6 september 2019
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje).
Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


Sterke meiden van al Tuba

Verkiezingen

De gebeurtenissen in Israël hebben de afgelopen zomer in het teken gestaan van de komende Israëlische verkiezingen (voor de tweede keer in een half jaar) en aanvallen van het Israëlische leger op Syrië, Irak en Libanon. Het is niet onmogelijk dat deze twee met elkaar verband houden.Wat betreft de Palestijnen was het business as usual, of moeten we zeggen more business than usual? In zijn verkiezingsdrift heeft Netanyahu beloofd de illegale joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te zullen annexeren. Mede daardoor is de bouwactiviteit in de nederzettingen gestegen en worden steeds meer Palestijnse woningen met de grond gelijk gemaakt en Palestijnse grond geconfisqueerd.Volgens de peilingen is er politiek gezien niet veel veranderd. Er zijn door gelegenheidsfusies nu nog 10 partijen in de race, waarvan de grootste twee gelijk oplopen.

Peiling
                             volgens
                             Haaretz
Bron: Haaretz

Voor een meerderheid zijn minimaal 61 zetels nodig, alle combinaties van rechts of centrum-links (naar Israëlische verhoudingen dan) zijn voor die meerderheid afhankelijk van Israel Beitenu (Israël ons Huis) van Avigdor Lieberman, gezworen persoonlijke vijand van Netanyahu. Als die mee wil regeren op rechts zal zijn eerste eis zijn: Netanyahu eruit. Netanyahu op zijn beurt wil niet regeren met Yamina (Nieuw-Rechts) van Ayelet Shaked.Een coalitie van Likud (Netanyahu) en Kahol Lavan (BlauwWit, Gantz) ligt ook niet voor de hand omdat die dezelfde eis heeft als Lieberman. Maar niets is onmogelijk.Voor de Palestijnen maakt het allemaal niets uit, onder geen enkele regering hebben zij iets te verwachten dat hun leefsituatie zal verbeteren of een Palestijnse staat dichterbij brengt.

Wadi Hummus

Verwoest
                            Sur Baher in
                            Oost Jeruzalem

Buildings demolished by Israël in Sur Baher, a village in East Jerusalem, July 2019. © Alex Levac

Wadi Hummus in Sur Baher behoort tot het zogeheten A-gebied. Het bestuur ervan valt dus volledig onder de Palestijnse Autoriteit.
Het ligt echter aan de Israëlische kant van de Muur die op deze plek ver doordringt in wat volgens de Osloakkoorden tot Palestijns gebied is bestempeld. Hoewel de bouwers en bewoners bouwvergunningen van de Palestijnse Autoriteit bezitten, heeft het Israëlische leger een tiental flatgebouwen, zowel bewoond als in aanbouw, in totaal 70 woningen, opgeblazen. Zogenaamd om veiligheidsredenen. Als reactie op deze massale huizensloop kondigde de Palestijnse president Abbas aan alle verdragen met Israël op te zeggen, met inbegrip van de Oslo-akkoorden. De soep werd echter niet zo heet gegeten, want later werd over deze aangekondigde stap niets meer vernomen.
 
UNRWA

UNRWA
                            leerlingen

De hulporganisatie van de Verenigde Naties voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA is in opspraak geraakt. In de top van de organisatie zouden wantoestanden heersen: ‘seksueel wangedrag, nepotisme, wraak, discriminatie en andere vormen van machtsmisbruik’. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schortte, in navolging van Zwitserland, de Nederlandse bijdragen op. Later sloot ook België zich aan. Dit is een verkeerd signaal, waar alleen de Palestijnse vluchtelingen de dupe van worden. De financiën van de UNRWA stonden al zwaar onder druk door het wegvallen van de Amerikaanse steun. Desondanks zijn alle UNRWA-scholen inmiddels toch weer opengegaan.

Palestijns Jeugdorkest in Concertgebouw

Palestijns
                            Jeugd Orkest

Op 16 augustus jl. heeft het Palestijns Jeugdorkest een geslaagd optreden gehad in het Amsterdamse Concertgebouw. Hadden de jeugdige musici misschien wat moeite met Tsjaikovski en Wagner, met de Arabische (liefdes)muziek gingen ze helemaal los. Zangeres Nai Barghouti zong muziek van de Libanese broers Rahbani, vaste componisten van Feyrouz, echtgenote van één van hen. Nai Barghouti komt nog eens terug in het Concertgebouw op 22 november.
 
Eind augustus heeft het State Department (Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.S.) Palestina en de Palestijnen officieel geschrapt uit zijn register: ze bestaan eenvoudig niet meer. Tot voor kort werden de Palestijnse Gebieden (de WJO en Gaza) vermeld onder "Bureau of Near Eastern Affairs: Countries & Areas". De Palestijnen worden slechts één maal genoemd op de pagina van Israël.
petitie
                             kindercoalitie
Palestijnse kinderen hebben recht op leven, vrij van onrecht en onderdrukking

De Palestijnse Kinderrechten Coalitie (Defence for Children Nederland, Een Ander Joods Geluid, gate48, Kairos Sabeel Nederland, The Rights Forum, Palestine Link) vraagt Nederland om de militaire samenwerking met Israël te beëindigen, internationale afspraken te respecteren en geweld tegen kinderen te stoppen.
Teken de petitie !

 

Mededeling: het Spui gaat op de schop en zal misschien wel twee jaar niet beschikbaar zijn. We zijn met de gemeente in overleg over een andere plek waar we zolang kunnen staan, goed zichtbaar voor passerende mensen.
Vrijdag 6 september 2019

¡Yallah!
                            ¡Yallah!

Pakhuis de Zwijger,
Piet Heinkade 179, Amsterdam
Aanvang: 20:00 uur
Programma door Pakhuis de Zwijger in samenwerking met DocP & Ontmoet Palestina
Film over zeven Palestijnen die de moeilijkheden proberen te overwinnen in het huidige Palestina terwijl ze voetballen.
Sprekers: Cristiano Pirovano
Filmer, fotograaf en regisseur ¡Yallah! ¡Yallah!
Dina Zbeidy
PhD onderzoeker en Antropologe aan de Universiteit van Amsterdam
  Lees er meer over op de pagina van DocP

 

 

Donderdag 19 september Boek presentatie 'The Grassroots Guide to Jerusalem'
Pakhuis de Zwijger,
Piet Heinkade 179, Amsterdam
20:00 uur

Boek presentatie van The Fifth Friday Sisterhood, een initiatief van lokale burgers die leven en werken in deze historische stad. Voor meer info maar ook voor andere aankomende evenementen, bekijk de agenda van het Nederlands Palestina komitee.


Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Veel dank weer voor al jullie donaties afgelopen zomer.   Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeer-marsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook alle laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus al meer dan € 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza [wordt nog bijgewerkt], via de Stichting Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Leeuwarden:
Joop Hoekstra: tel: 0513-633544 
- tijdelijk geen wakes -
Leeuwarden@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13-14 uur op De Nieuwstad bij De Waag 

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 030 - 241 36 46
Utrecht@vrouweninhetzwart.nl
Iedere laatste zaterdag v/d maand
Tijd: 13- 14 uur op Stadhuis brug 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2019 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.