Vrouwen in het zwart
          logoVrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 1 november 2019

vanaf 12.45 uur op de Nieuwmarkt, Amsterdam

Zie hier !!!!  Niet op het Spui, dit keer


Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


 Vrouwen protest


Geweld tegen vrouwen

De verontwaardiging over de dood van de 21-jarige Israa Gharib, vermoedelijk uit ‘eerwraak’ vermoord door haar broers, houdt Palestijnse vrouwen, zowel binnen  als buiten Palestina, bezig.https://youtu.be/szdhYPa0rlE
https://youtu.be/szdhYPa0rlENatuurlijk heeft een dergelijke moord niets met eer te maken, maar is het een diep geworteld probleem van mannen die hun ‘superioriteit’ over vrouwen met geweld proberen te handhaven.
Al weken lang gaan Palestijnse vrouwen hiervoor in protest de straat op.
De Palestijnse Autoriteit stelt nu onder invloed van de protesten een onderzoek in naar de dood van Israa Gharib.
Maar de protesterende vrouwen willen natuurlijk meer : zij zijn het traditionele geweld van mannen tegen vrouwen meer dan zat. “Je kunt geen land bevrijden zonder vrouwen te bevrijden” is hun leus.
Tweet van
                             Hanan Ashwari

Escalatie in verkiezingstijd

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen, escaleerde het Israëlische leger de toch al gespannen verhouding met haar buurlanden. Het  voerde aanvallen   met raketten uit in Irak en Syrië, en stuurde twee killer-drones op de Libanese hoofdstad Beiroet af, waarvan er één 'n gebouw vernietigde en de ander verongelukte. Deze aanvallen veroorzaakten minstens 3 doden.
De Israëlische legerleiding wist dat deze aanvallen niet ongestraft zouden blijven. Om te voorkomen dat Hezbollah de kans kreeg om een gevoelige klap uit te delen gaf ze opdracht aan haar soldaten zich ver uit het Libanees-Israëlische grensgebied terug te trekken, en liet dummy’s in legervoertuigen  achter.

Een week later kwam het antwoord dat kan worden opgevat als een strategische respons om een dreigende Israëlische aanval langs de Libanees-Israëlische grens te voorkomen. Een treffer op een IDF legervoertuig op klaarlichte dag in het gebied rondom de bezette Shebaa-boerderijen. Het legde Israël op af te zien van het aanvallen van Hezbollah-doelen, omdat de vergelding ditmaal zonder voorafgaande waarschuwing zou zijn.

Minister Kaag en het CIDI

Op 8 september had het CIDI minister Sigrid Kaag van Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitgenodigd voor een gesprek, met als reden het bij de achterban van het CIDI overheersende wantrouwen tegen de persoon van Kaag vanwege haar huwelijk met een Palestijn en haar vorige functies o.a. als VN-gezant in Libanon. Zo’n uitnodiging klinkt als ‘op de koffie komen’. Kaag zei ‘dat wel komisch te vinden’ maar was zichtbaar ‘not amused’. Zij mocht van het CIDI zelf ook gasten meebrengen, maar dat liep volgens CIDI-directeur Hanna Luden uit de hand: Kaag had er maar liefst 33 uitgenodigd (het CIDI zelf 120). Van de door Kaag uitgenodigde personen werden er vier getroffen door een
onverbiddelijk veto: Gerard Jonkman en Martijn de Rooi van The Rights Forum, voorzitter Jaap Hamburger van de stichting Een Ander Joods Geluid en oud-journalist en blogger Maarten-Jan Heijmans (Abu Pessoptimist), ‘omdat deze het CIDI voortdurend zwart maken’. Kaags eigen man, voormalig PLO-politicus Anis al-Qaq, mocht wel verschijnen.
Kaag overwoog hierop het hele vertoon af te blazen, maar besloot uiteindelijk toch aan de CIDI-eis te voldoen omdat: „Een volledige annulering van de CIDI-bijeenkomst en de daaropvolgende discussie een inhoudelijk debat onmogelijk zou hebben gemaakt.”
Het publiek, waarschijnlijk al verrast om te zien dat de heer al-Qaq geen staart en hoorntjes heeft, en onder de indruk van het uitgebreide (nogal wollige) verhaal van Kaag, bracht niet meer de fut op voor
een pittige discussie, waarover Luden zich later beklaagde tegenover een NRC-verslaggever. Zou de discussie niet een stuk pittiger zijn geweest als zij die bende van vier wél had toegelaten?
Kaag heeft het CIDI ingepakt met een strik erom. Voorlopig niet uitpakken!

Imail
                             Ziada in
                             court


Gerechtigheid

De Nederlandse Palestijn Ismail Ziada verloor een groot deel van zijn familie bij een Israëlisch bombardement op hun woonhuis in Gaza in 2014. Nu daagt hij toenmalig legerleider en huidig kandidaat voor het premierschap Benny Gantz in Nederland voor de rechter. De actie voor financiële steun voor zijn rechtsbijstand (Liesbeth Zegveld) is van harte aan te bevelen.    https://www.gofundme.com/f/palestine-justice-campaign?

Verkiezingen

Op 17 september zijn in Israël (voor de tweede maal binnen een half jaar) verkiezingen voor de Knesset en daarmee voor een nieuwe regering gehouden. Daags voor de verkiezingen, trok Netanyahu alle registers open. Hij kondigde de annexatie van de Jordaanvallei en het noordelijk deel van het gebied rond de Dode Zee aan, als hij zou winnen. Na zijn smadelijke aftocht tijdens een verkiezingstoespraak in Ashdod, waarbij hij zich wegens een dreiging van raketten uit Gaza, zonder tegenstribbelen naar de schuilkelder liet afvoeren en duizenden aanhangers in de hal achterliet, zou Benjamin Netanyahu wraak hebben willen nemen door een grootscheepse militaire aanval op Hamas en de Gazastrook, zonder voorafgaand overleg met het veiligheidskabinet. Dit was de militaire top te gortig en zij schakelden openbaar aanklager en Netanyahu’s aartsvijand Avichai Mendelblit in om deze onconstitutionele (wat heet, Israël heeft niet eens een constitutie) stap te dwarsbomen.
Volgens Knesset-lid en voormalig legerleider Gabi Ashkenazi staat Netanyahu onder hevige psychische druk en lijdt hij aan “hysterie, stress-en paniekaanvallen” en doet hij “gevaarlijke dingen, die geen enkele
minister president vóór hem ooit gedaan heeft.”
De uitslag van de verkiezingen leverde nauwelijk een ander resultaat op dan de vorige, of het moest zijn dat de Gezamenlijke Lijst van Arabische partijen forse winst behaalde (van 8 naar 13 zetels).
Afgelopen week werd Netanyahu door president Rivlin aangewezen als formateur, maar de kans op slagen is miniem. Daarna mag zijn tegenstander Benny Gantz het proberen, maar ook zijn kansen zijn gering. Er wordt alweer volop gespeculeerd over wéér nieuwe verkiezingen.
Voor de Palestijnen zijn deze verkiezingen opnieuw een bevestiging dat zij, linksom of rechtsom, totaal gemarginaliseerd blijven en op geen enkel begrip of zelfs maar de meest elementaire humanitaire grondrechten kunnen rekenen.

Agenda
vrijdag 4 oktober 2019

Nederlands beleid t.o.v. Israël en Palestina

De Balie, Kleine Gartman-Plantsoen 10, Amsterdam:
Deze avond wordt georganiseerd door de Leonhard Woltjer Stichting en Een Ander Joods Geluid
Aanvang 20 uur
Tickets: €12,50


maandag 7 oktober
Diner Palestijnse Kinder Rechten Coalitie


Nodigt jullie uit voor een diner op maandag 7 oktober met Sarit Michaeli van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem in Amsterdam. Tijdens het diner kunnen deelnemers op een open en informele wijze met Sarit in gesprek gaan en van gedachten wisselen.
7 oktober Amsterdam diner met Sarit Michaeli (B'Tselem) Voor meer informatie:
Lees er meer over


donderdag 10 oktober
Palestijnse kinderen hebben recht op leven

CREA, Nieuwe Achtergracht 170 Amsterdam: De Palestijnse Kinderrechten Coalitie en FFIPP nodigen je uit voor een discussie met Sarit Michaeli van de Israëlische mensenrechten-organisatie B’Tselem in het kader van de campagne ‘Recht op Leven’.
20:00 – 22:00 uur


Dinsdag 15 oktober
Presentatie: 'Geloof me niet als ik vertel over de oorlog'


Perdu en Uitgeverij Jurgen Maas nodigen u van harte uit voor de presentatie van ‘Geloof me niet als ik vertel over de oorlog’ van Asmaa Azaizeh (uit het Arabisch vertaald door Nisrine Mbarki).
Asmaa zal worden geïnterviewd door Joost Baars. Lees verder...
Plaats: Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012CZ Amsterdam (via metrostation Rokin bereikbaar)
Inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur. Eindtijd 23 uur 19 tot 28 oktober
Plant een Olijfboom, plukreis

Deze reis wordt georganiseerd en uitgevoerd door de Joint Advocacy Initiative van de YMCA en YWCA in Palestina en de Alternative Tourism Group.

Tijdens de olijfplukreis besteden we als vrijwilligers en waarnemers een aantal ochtenden op het land van Palestijnse boeren om samen met hen olijven te plukken. Verder maken we verschillende excursies naar o.a. Bethlehem, Jeruzalem en Hebron en bezoeken we organisaties die zich bezig houden met Palestijnse vluchtelingen en de politieke situatie in de bezette gebieden. 
https://planteenolijfboom.nl/plukreis


Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
pmrs
Veel dank weer voor al jullie donaties afgelopen zomer.   Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeer-marsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook alle laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus al meer dan € 9.955,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza [wordt nog bijgewerkt], via de Stichting Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui bij beeld Lieverdje

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06- 4394 0621
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2019 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.