Vrouwen in het zwart
          logoVrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 1 november 2019

vanaf 12.45 uur op de Nieuwmarkt, Amsterdam

Zie hier !!!!  Niet op het Spui, dit keer


Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


 olive-harvest
De olijfoogst is weer begonnen

Altijd weer een gebeurtenis waar de Palestijnen zich op verheugen. Niet alleen staat de olijfboom symbool voor Palestina, de olijfoogst vormt ook een belangrijk onderdeel van de Palestijnse economie en betekent voor veel Palestijnen brood op de plank.
Tweet
                             over
                             kolonisten
                             geweld tegen
                             Palestijnse
                             boerenHelaas wordt elk jaar de olijfoogst voor veel boeren verstoord door extremistische joodse kolonisten, vaak onder het toeziend oog of zelfs met medewerking van het Israëlische bezettingsleger. Van pesterijen tot regelrechte aanslagen:

er worden stenen gegooid, olijfbomen vernield, zelfs hele boomgaarden in brand gestoken. Ook wordt veel Palestijnse boeren de toegang tot hun landerijen, zeker als die aan de andere kant van de apartheidsmuur liggen, door het leger onmogelijk gemaakt, ondanks bestaande afspraken en vergunningen. Uiteraard lezen we hier niets over in de Nederlandse kranten. Maar gelukkig zijn er nog journalisten in Nederland die deze ernstige zaken wel naar buiten brengen. Op het blog van Abu-pessoptimist een chronologische beschrijving van de agressieve daden tijdens deze oogst de afgelopen tijd. Bij The Rightsforum zijn hierover eveneens twee goede analyses te vinden: deze en deze.

Ook helpers van buitenaf hebben het soms hard te verduren. Leden van de Israëlische mensenrechtenorganisatie ‘Rabbis for Human Rights’ werden op 16 oktober met stenen bekogeld door extremistische kolonisten. Een van de rabbijnen moest het bekopen met diverse kneuzingen en een gebroken arm.

 
Heilige Plaatsen

Jeruzalem 'de Tempelberg' en
                  het leger

De Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid en Strategische zaken (in feite van propaganda en desinformatie), Gilad Erdan, kwam afgelopen maand op het idee om ook joden toe staan te bidden op het terrein waar de Islamitische heiligdommen van de Rotskoepelmoskee en de Aqsamoskee staan, voor joden bekend als ‘de Tempelberg’.
Natuurlijk zou het mooi zijn als ooit joden en moslims zij aan zij zouden kunnen bidden op deze voor beide groepen heilige plaats. Maar dan moet er wel eerst iets veranderen: Opheffing van de bezetting en gelijke rechten voor iedereen. Nu is het een provocatie.
Op 28 september 2000 bezocht Ariel Sharon, omringd door een leger zwaar bewapende lijfwachten, dit terrein en gaf daarmee de aanzet tot de zeer bloedige Tweede Intifada. Er vielen toen bijna 5000 dodelijke slachtoffers onder Palestijnse burgers en bijna 500 aan Israëlische zijde.


25 jaar Vredesverdrag Jordanië-Israël: geen feest

Het botert niet tussen Jordanië en Israël. Jordanië, hoeder van de voor moslims heilige plaatsen in Jeruzalem, ziet met lede ogen hoe Israël een steeds grotere claim legt.

Free HebaTevens is er grote ergernis in Amman over twee door Israël gearresteerde Jordaans-Palestijnse staatsburgers. Een van hen, Heda Abdel-Baqi - al-Labadi, is zonder enige vorm van proces of bewijs tot vijf maanden administratieve detentie veroordeeld en is nu al weken in hongerstaking. Zij verblijft in kommervolle omstandigheden in een Israëlisch detentiecentrum in al-Jalame in het uiterste noorden van de Westelijke Jordaanoever. Kennelijk gaat het steeds slechter met haar,  ze is in de afgelopen week al twee keer naar het ziekenhuis gebracht.
Dan is er nog de kwestie van de twee Jordaanse enclaves in Israël, Tzofar en Naharayim. Deze twee kleine nederzettingen liggen op Jordaans gebied dat bij het vredesverdrag van 1994 aan Israël werd uitgeleend (geleased) voor 25 jaar. Die zijn nu om en Jordanië peinst er onder de huidige omstandigheden niet over om deze situatie te verlengen.

Israëlisch leger liegt over gebruik scherpe munitie

Abd’ar-Rahman

Op 12 juli jl. werd de negenjarige Abd’ar-Rahman Ash-Steiwi op een afstand van 100 meter door een Israëlische schutter in het hoofd geraakt. Hij zat rustig te spelen voor het huis van een vriendje. Het Israëlische leger heeft altijd ontkend dat er met scherp was geschoten. Toch bevinden zich tientallen metaalsplinters in het hoofd van de jongen die nu al 3 maanden in het ziekenhuis ligt, met geringe kans op herstel. Britse forensische experts hebben aangetoond dat de Israëlische ontkenning een leugen is.
In de afgelopen drie maanden zijn 100 Palestijnse kinderen getroffen door scherpe munitie uit Israëlische lopen. Abd’ar-Rahman is nu overgebracht van het ziekenhuis in Tel Aviv naar het Palestijnse Beit Jala, zijn toestand blijft uitzichtloos.

Link naar B'tselem onderzoek
                   neergeschoten kinderen met fatale
                   afloop
Het resultaat van Israël dat de eigen oorlogsmisdaden gepleegd door het leger mag onderzoeken. Laat het doordringen...


OPROEP aan Vrouwen in het Zwart nieuwsbrief lezers in Assen en omgeving

Wij zijn op zoek naar vrouwen (en mannen) die samen met een 4-tal enthousiastelingen in Assen een afdeling Vrouwen in het Zwart  willen helpen oprichten? De bedoeling is om 2 keer in de maand een wake te houden op een centrale locatie in Assen. Er is ook een bescheiden bedrag in kas voor de opstartkosten ( bijv. voor een spandoek en flyers ).
Ben je geïnteresseerd neem dan a.u.b. contact op  met Ruth de Wijs, bestuurslid Vrouwen in
het Zwart Nederland (zie mobnr. hieronder), die je in contact zal brengen met de organisatie
in Assen.
Bij voorbaat dank voor je medewerking. 

Agenda

 
Donderdag 7 november, Amsterdam

Bijeenkomst 'De bedoeïenen van de Naqab (Negev)'

Het Nederlands Palestina Komitee organiseert een informatieve bijeenkomst over de positie van de Palestijnse Bedoeïenen in de Naqab (Negev), die door Israel systematisch van hun grond worden verdreven om er al dan niet joodse kolonisten te vestigen (lees: etnische zuivering, een oorlogsmisdaad). Aan de hand van de documentaire Sumud: The Struggle for Al-Araqib en een toelichting door Irène Steinert, die al jaren nauw betrokken is bij de bedoeïenen in de Naqab – vooral in het dorp Al-Araqib – zal er via skype worden gediscussieerd met Safia Aburabia en Oren Yiftachel in Palestina/Israel over de noodsituatie waarin de bedoeïenen zijn komen te verkeren.

Plaats: CREA,  Theaterzaal
Nieuwe Achtergracht 168-178

Tijd: 19:30 uur aanvang
Inloop vanaf 19:15 uur
Uitgebreide info op de site van het NPK


Woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 november
Directeur Sabeel Jeruzalem in Nederland

In november bezoekt Omar Harami ons land. Harami is de directeur van Sabeel Jeruzalem, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie. Op drie plaatsen kunt u hem ontmoeten: in de Pauluskerk te Rotterdam, in de Doopsgezinde kerk te Haren (Groningen) en in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht.
Meer info via de site van DocP

Dinsdag 19 november, Utrecht
‘Leven in Palestina’ bijeenkomst


In de Kargadoor, Oudegracht 36, van 19:45 uur tot 22:30 uur

Hoe is het om te leven in bezet land? Om steeds geconfronteerd te worden met Israeli die je vrije doorgang versperren en wantrouwen? Waar putten Palestijnen hoop uit om in een verdeeld en ondemocratisch land te werken aan opbouw? Je kunt alleen achter de antwoorden komen door het te zien.

Daarom vertonen wij meerdere korte films, zoals Uncertain Travel en The Living of the Pigeons, van Baha Abushanab. De films worden ingeleid door Adinda van Kranendonk en Sofie Doorman van Ontmoet Palestina. Daarnaast hebben we Ezz al Zanoon te gast, oorlogsfotograaf, gestationeerd in Gaza Stad.

Iedereen is van harte welkom, scholieren, studenten, buurtbewoners en iedereen die de NGIZ op de voet volgt

Entree is €5,- Na afloop is er een borrel.

Dit evenement is een samenwerking tussen NGIZ Club Clingendael, NGIZ Utrecht en onze vrienden van Ontmoet Palestina.


Donderdag 21 november, Leiden
‘Palestine: Strategic Challenges of the Future and the Role of Europe’

Dr. Mustafa Barghouti

Lezing Dr. Mustafa Barghouti
Met na afloop discussie.
Academiegebouw Universiteit Leiden.

Time: 14 hrs till 16:45 hrs
meer informatie via de site van het NPK

20 november tot 1 december, Amsterdam
IDFA Palestina documentaires

Tijdens het documentaire filmfestival worden een aantal Israël/Palestina documentaires vertoond. Kijk voor lokatie, aanvangstijden, 'n toelichting en samenvatting van wat u kunt verwachten op de site van het Nederlands Palestina Komitee.
 

29 november
Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk
 
Solidarity


Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
pmrs
Veel dank weer voor al jullie donaties in oktober.  Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeer-marsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook alle laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal 12.328,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza  via de Stichting Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui, Nieuwmarkt,
of andere lokaties


Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06- 4394 0621
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2019 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.