Vrouwen in het zwart logoVrouwen in het Zwart Amsterdam

houden een wake op vrijdag 3 januari 2020

vanaf 12.45 uur op de Nieuwmarkt, Amsterdam

Zie hier !!!!  Niet op het Spui, dit keer


Komt allen!


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


 
 

Het verdelingsplan Trump

 

De afgelopen maand heeft vooral in het teken gestaan van het inmiddels geopenbaarde Plan Trump, in feite een nieuw verdelingsplan. In dit plan zou de Palestijnse staat, 17 tot 20 % van het oorspronkelijke landoppervlak van het historische Palestina omvatten.
Er wonen in het gebied van het historische Palestina ongeveer 5,3 miljoen Palestijnen (verspreid over de Westelijke Jordaanoever -incl. Oost-Jeruzalem-, de Strook van Gaza en Israël) en 5,1 miljoen joodse Israëli’s verspreid over Israël en ruim 200 illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. In de regio (Jordanië, Syrië, Libanon) verblijven nog eens ca. 3 miljoen officieel bij de UNRWA geregistreerde vluchtelingen met recht op terugkeer (in de hele wereld zijn het er nog veel meer).
De nieuwe Staat Palestina zou bestaan uit een lappendeken van gebieden en gebiedjes, die met elkaar verbonden zouden worden d.m.v. tunnels en bruggen, ook tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.
Een groot deel van de Westelijke Jordaanoever, waaronder de meeste Israëlische nederzettingen en de gehele Jordaanvallei, zou geannexeerd worden door Israël, inclusief de daar aanwezig natuurlijke hulpbronnen en watervoorraden.
Honderdduizenden Palestijnse Israëli’s, woonachtig in steden in de zogeheten Driehoek, zouden hun Israëlische nationaliteit verliezen door gedwongen aansluiting bij de nieuwe Palestijnse Staat.
Dwars door het gebied van de nieuwe staat Palestina zouden nog 15 uitgezaaide Israëlische nederzettingen overblijven die, met alle omringende infrastructuur en agrarische voorzieningen, ook geannexeerd zouden worden door Israël.
De nieuwe Staat Palestina zal gedemilitariseerd worden, geen zeggenschap hebben over zijn grenzen en niet gerechtigd zijn tot het aangaan van zelfstandige diplomatieke betrekkingen.
Kortom geen staat, maar een getto binnen een apartheidsstaat.

De in de laatste vijftig jaar door Israël geschapen voldongen feiten ‘op de grond’ hebben ervoor gezorgd dat een volwaardige, zelfstandige Palestijnse Staat onmogelijk is geworden.
Het Plan Trump is niet meer dan de ratificering van de huidige zogenaamde status quo, waarin de Palestijnen een gekoloniseerde, gemarginaliseerde, gediscrimineerde en onderdrukte meerderheid vormen. Het Plan Trump is de verkrachting van het internationaal recht en een ontkenning van de mening van de overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap, vertegenwoordigd in de Verenigde Naties.

Ook de ijzige vrede met buurland Jordanië staat op breken. Jordanië is nog steeds de officiële hoeder van de islamitische heilige plaatsen in Palestina, die steeds meer onder druk komen te staan. Bijna dagelijks voeren grote groepen extremistische orthodoxe joden provocerende acties uit rond de Aqsa- en de Rotskoepelmoskee (tempelberg), het graf van Youssef (Jozef) in Nabloes en de Ibrahimi- (Abraham-) moskee in al-Khalil (Hebron).
Jordanië is ook bang dat met het verdwijnen van de twee-statenoplossing het gehele Palestijnse vluchtelingenvraagstuk op zijn bordje komt te liggen, terwijl daarnaast de UNRWA voor zijn ogen wordt afgebroken. Ook vreest het een nieuwe golf van Palestijnse vluchtelingen als de Westelijke Jordaanoever door Israël wordt geannexeerd. Op dit moment bevinden zich al 2,1 miljoen officieel bij UNRWA geregistreerde Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, daarnaast is er nog een onbekend aantal Palestijnen met een Jordaans paspoort en verblijven er meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen in Jordanië.

Opinies:
Van dag tot dag

2 januari
Twee Israëlische jongeren uit de joodse nederzetting Bat Ayin zijn gearresteerd wegens het mishandelen van twee als Palestijnse arbeiders vermomde politieagenten. Hieruit blijkt dat racisme en humor soms samen kunnen gaan.De kolonisten van Bat Ayin huldigen het begrip 'joodse arbeid' en stellen geen Palestijnen te werk. Wat de reden van de undercoveroperatie was, wordt niet vermeld.

3 januari
Israël is van plan alle VN-scholen in Oost-Jeruzalem te sluiten en te vervangen door eigen scholen met een Israëlisch curriculum. Dit maakt deel uit van een groter plan om de invloed van de VN (UNRWA) in Oost-Jeruzalem te neutraliseren.

4 januari
Jordan-valley.jpg
Israël heeft vijf tractors van Palestijnse boeren in de Jordaanvallei in beslag genomen. Zogenaamd omdat zij in een militaire zone aan het werk waren.Ook werden tenten en andere behuizingen van bedoeïenen overhoop gehaald en afgebroken. In feite probeert Israël de Jordaanvallei etnisch te zuiveren en vervolgens te annexeren.

7 januari
Palestijnse leiders weigeren een onderhoud met Joël Voordewind (ChristenUnie) De Palestijnse politica Hanan Ashrawi zegt dat het haar ‘als geboren Palestijns christen zwaar op mijn hart drukt, dat medechristenen in staat zijn om het voortdurende onrecht tegen mijn volk met zo’n overtuiging te bevorderen’. Joël Voordewind is beledigd. Op het laatste moment zegden vier 'hoge' Palestijnse politici - Hanan Ashrawi, Saeb Erekat, Mustafa Barghouti en Ahmad Majdalani - een gesprek met hem af.

De ChristenUnie kreeg via de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Ramallah te horen dat de afzegging 'politiek gemotiveerd' is."Dat is een belediging, maar ook erg jammer. We zijn hier juist om de gezichtspunten van verschillende kanten te horen, ook in verband met de verkiezingen van maart", aldus Voordewind. Dat Palestijnse politici zich ook beledigd voelen door de standpunten en uitlatingen van Voordewind, kan er bij hem kennelijk niet in.
En wat Palestijnen over de Israëlische verkiezingen in maart te zeggen zouden hebben, is helemaal een raadsel. Voordewind vindt de weigering om met hem te spreken 'voor hen een gemiste kans’. Een dag later mogen CU fractievoorzitter Gert-Jan Seegers en Joël Voordewind in de NRC nog eens uitleggen waar hun eenzijdige Israël-liefde vandaan komt: “Vanwege onuitroeibaar antisemitisme ligt onze „eerste loyaliteit bij Israël”
“Het [antisemitisme] is een onuitroeibaar, irrationeel kwaad dat door ons moeilijk anders begrepen kan worden dan door een wonderlijke band tussen God en het Joodse volk. [...]
Geloof het of niet, maar voor ons is antisemitisme zo onbegrijpelijk dat het een negatief, omgekeerd godsbewijs is.”
Zeggen Joël Voordewind en Gert-Jan Seegers later in een verklaring.
Tot slot krijgen degenen die 'eenzijdig klagen over Israël' de verdachtmaking naar hun hoofd geslingerd dat zij 'andere motieven hebben dan het opkomen voor mensenrechten'.

Lees de artikelenserie “Het religieuze extremisme van de ChristenUnie” over de ChristenUnie op de site van The Rightsforum, met resp 9 januari  en 14  januari


Het aantal Palestijnse huizen en andere goederen dat in 2019 door Israël verwoest of geconfisqueerd is op de Westelijke Jordaanoever is met bijna de helft toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.
Daarnaast zijn in Oost-Jeruzalem nog eens 300 Palestijnse panden gesloopt. Soms worden hele woonwijken getroffen, zoals Sur Baher waar 82 huizen ten prooi vielen aan de slopershamer en het vluchtelingenkamp Shu'fat waar op één dag 22 huizen werden vernietigd.

 
toenemende
                             uitbreidingen
nederzettingen

8 januari
De Israëlische minister van ‘defensie’ en spreekbuis van de kolonisten, Naftali Bennett, hield een rede voor een congres in Jeruzalem over veranderingen in de politiek van Washington. Daarbij kondigde hij aan het aantal joodse kolonisten op de Westelijke Jordaanoever (incl. Oost-Jeruzalem) te willen verhogen tot een miljoen. Het zijn er nu tussen de vijf- en zeshonderdduizend. De Amerikaanse ambassadeur Friedmann veroordeelde op dezelfde bijeenkomst het gebruik van de term ‘bezetting’. “Wij”(hij is Amerikaan, geen Israëli) “zijn geen bezetters in ons eigen thuisland” sprak hij, “wij zijn niet zoals de Belgen in Congo”.

13 januari
Het gooien van een steen waardoor een Palestijnse moeder van acht kinderen, Aisha Rabi op 12 oktober 2018 om het leven kwam, wordt nu officieel door Israël als terreurdaad erkend.
Hoe vreemd is het dan, dat het slachtoffer niet als terreurslachtoffer wordt erkend, omdat zij geen Israëlisch staatsburger is en geen Israëlische verblijfsvergunning heeft. (Zij woonde op de Westelijke Jordanoever.) Daardoor hebben de nabestaanden ook geen recht op financiële compensatie.
Apartheid kent vele vormen.

13 januari
Vandaag verscheen Khalida Jarrar voor de rechter, zij verbleef al maanden en voor de derde maal in administratieve detentie. Van de aanklacht wegens betrokkenheid bij de moord op een Israëlische vrouw in augustus vorig jaar bleef niets meer over. Zij wordt nu beschuldigd van 'lidmaatschap van een onwettige organisatie'. Jarrar is parlementslid voor de PFLP in het al lang niet meer functionerende Palestijnse parlement. Haaretz-correspondent Gideon Levy woonde de rechtszaak bij en vroeg zich in een verder vrijwel lege rechtszaal af waarom de Israëlische vrouwenbeweging #Me Too schitterde door afwezigheid, net als bij de rechtszaak tegen de Palestijnse studentenactiviste Mais Abu Gosh, die gemarteld werd, verdacht van het vullen van flessen met zand en 'contact met de vijand'.“Waar blijven die vrouwen die voor een ongewenste knuffel de straat opgaan maar hun Palestijnse zusters rustig dagenlang gemarteld laten worden in een banaan- of kikkerhouding?” (Deze benamingen geven de positie aan waarin gevangenen gefixeerd worden tijden hun uren- en soms dagenlange verhoren.)

 
Torture
                             Methods

14 januari
Afgelopen dagen werden tientallen minderjarige gevangenen overgebracht van het militaire Ofer detentiecentrum bij Ramallah naar de beruchte Damoun-gevangenis in Israël, gebouwd op de ruïnes van het oorspronkelijke Palestijnse dorp Khirbat al-Dumun, dat in de oorlog van 1948 etnisch gezuiverd werd.
Gearresteerde Palestijnse kinderen worden zelden vastgehouden in gespecialiseerde kindergevangenissen. Door de gedwongen overplaatsing raken zij het contact met oudere Palestijnse gevangenen kwijt die zich hun lot aantrekken en vaak als ‘buddy’ fungeren.
In een zojuist verschenen rapport over de behandeling van minderjarigen in Israëlische gevangenissen staat een getuigenis van de minderjarige Khalil Jabareen over zijn behandeling in het al-Damoun detentiecentrum.Volgens hem is de situatie in het kamp onleefbaar. Wie protesteert wordt naakt in eenzame opsluiting geplaatst (het is in de winter erg koud en vochtig in al-Damoun).
Er verblijven momenteel 185 kind-gevangenen in Israëlische gevangenissen in Gaza waar toch al bijna hongersnood heerst, 24 van hen zijn nog geen 16 jaar oud.


Het Nederlandse samenwerkingsverband de Palestijnse Kinderrechten Coalitie (PKC), dat opkomt voor de rechten van Palestijnse kinderen startte de campagne “recht op leven” met een lezing door Sarit Michaeli, (oktober 2019) , stafmedewerker van B'Tselem, en het overhandigen van petitie aan de Nederlandse regering (november 2019)

Door noodweer de afgelopen weken kampt Israël met wateroverlast, 111water die het prompt gedumpt heeft bij.... de buren in Gaza. Letterlijk over de schutting. Vele hectaren landbouwgrond in de Gazastrook zijn ondergelopen en de zich daarop bevindende oogsten vernield. Terwijl in Gaza toch al bijna hongersnood heerst, dankzij de tekorten bij hulporganisatie UNRWA.

15 januariLea
                             Tsemel
De Israëlische advocate Lea Tsemel - onlangs nog te zien in een indrukwekkende documentaire op het IDFA en op de Nederlandse TV - is na 8,5 jaar voorzitterschap opnieuw herkozen als voorzitter van het Comité Militaire Rechtspraak in Israël en....
binnen 24 uur weer aan de kant gezet onder druk van rechtse organisaties. Als geen ander is zij deskundig en ervaren op het gebied van de militaire rechtspraak in Israël. Nu wordt zij gestraft voor het verdedigen van Palestijnse verdachten.

16 januari
De Palestijnse Mohammed uit Gaza blijkt een joods-Israëlische moeder te hebben, die in haar tienerjaren een affaire had met een Palestijnse jongen. De vader nam het kind mee naar de Gazastrook.
Na tientallen jaren krijgt moeder spijt en spoort haar verloren zoon op, die nu opeens joods blijkt te zijn. Hij reist af naar Israël waar hij automatisch het Israëlische staatsburgerschap verkrijgt. Eind goed al goed? Of hij de naam Mohammed behoudt, wordt niet vermeld en ook niet hoe het met de vader van Mohammed gaat. Als hij al niet gesneuveld is onder de Israëlische bombardementen van drie Gaza-oorlogen, dan zal hij zijn zoon vermoedelijk toch nooit meer zien, want híj mag Gaza níet uit. Apartheid ten top.

'In welk land staat de Geboortekerk?' was de vraag in een Amerikaanse quiz.'Palestina' antwoordde de kandidaat. Fout! Het juiste antwoord is.....
De quizmaster verontschuldigde zich later: "De vraag was verwarrend en niet te beantwoorden".

Europese diplomaten hebben de wijk Issawiya in Oost-Jeruzalem bezocht. Zij hebben met eigen ogen aanschouwd hoe de oorspronkelijke Palestijnse bevolking van de wijk dagelijks letterlijk onder vuur ligt: rubberkogels, traangasgranaten, geluidsgranaten en nachtelijke razzia's. Daarnaast werden de diplomaten geconfronteerd met achterstanden in sociale voorzieningen, zoals onderwijs, en de verwoesting van huizen.

Israël confisqueert 35 hectare Palestijnse grond in de omgeving van Bethlehem en Beit Jala.
De grond wordt gebruikt voor aanleg van nieuwe wegen naar illegale Israëlische nederzettingen en de geplande uitbreiding daarvan. Hierdoor moeten Palestijnse boeren niet alleen land inleveren, maar worden zij ook afgesloten van een deel van hun landbouwgronden.

17 januari
Het Israëlische leger heeft voor de vijfde maal tenten en gebouwtjes in de omgeving van Beit Jala verwoest, waardoor de familie Zreineh opnieuw dakloos werd gemaakt. Ook gingen 35 schapen verloren.
In het stadje Yatta in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger onaangekondigd een school in aanbouw verwoest. Ook een woonhuis waar een gezin met zes kinderen woonde, moest eraan geloven.

18 januari
Honduras heeft aangekondigd zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen. Honduras staat te boek als een Midden-Amerikaanse rechtse dictatuur. sinds de door de VS (m.n. Hillary) gesteunde staatsgreep op 28 juni 2009.

21 januari
De rechtbank in Jeruzalem heeft de joodse kolonistenorganisatie Ateret Cohanim de bevoegdheid verleend om de Palestijnse familie Rajabi (17 personen) uit haar huis in Oost-Jeruzalem te zetten, waar deze sinds 1975 woont.
De grond waarop het huis is gebouwd behoorde vóór de stichting van de Israëlische Staat toe aan joden. Dat biedt jurisprudentie voor heel wat Palestijnse claims, zou je denken. Maar zo werkt het niet in de joodse en democratische staat. Toch toonde het Hof zich welwillend tegenover de aanstaande Palestijnse daklozen: zij hoeven de gerechtskosten niet te betalen. Gesteund door de uitspraak van het Gerechtshof van Jeruzalem heeft Israël opnieuw de sloop van 30 Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem aangekondigd en 18 in Yatta (bij Hebron).

24 januari
Ma'rouf Al Atrash (15) uit Beit Jala, is woensdag na een gevangenschap van 8 5 maanden wegens vermeend stenengooien uit de beruchte Damoun-gevangenis ontslagen en onderweg naar huis door Israëlische militairen mishandeld. Hij werd o.a. geslagen met geweerkolven.Verscheidene Palestijnen zijn gewond geraakt bij een bestorming van de Aqsamoskee door Israëlische soldaten. Eerder op de dag was door Israëlische kolonisten uit de illegale buitenpost Kuni Ori brand gesticht in een moskee in Beit Sfafa (Oost-Jeruzalem).

27 januari
De Britse kroonprins Charles bezocht, net als koning Willem-Alexander, Israël in verband met de Holocaustconferentie. Anders dan onze Willem bezocht Charles ook de bezette gebieden en sprak zijn leedwezen uit over het lijden en de ellende waaraan het Palestijnse volk blootstaat.

28 januari
De rechtbank in Den Haag heeft uitspraak gedaan in de civiele zaak die de Nederlandse Palestijn Ismaïl Ziada wilde aanspannen tegen twee Israëlische generaals (premierkandidaat Benny Gantz en voormalig luchtmachtcommandant Amir Eshel) vanwege hun verantwoordelijkheid voor de dood van een aantal van zijn familieleden in de Gaza-oorlog van 2014. De Nederlandse rechtbank acht zich niet bevoegd om deze zaak te behandelen. Behandeling van de zaak zou inbreuk maken op het (nergens vastgelegde) gewoonterecht van staatsimmuniteit. Lees hier het statement van  Mr. Ismail Ziada.


31 januari
Er heerst nogal wat verwarring (onenigheid? onzekerheid?) bij de Amerikanen over het deze week geopenbaarde Plan Trump. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, zei eerst: het plan is een discussiestuk. Nee, zei Kushner, het is take it or leave it.VS ambassadeur Friedman drong er bij Netanyahu op aan zo snel mogelijk tot annexatie over te gaan, nee zei Kushner, pas na de verkiezingen.
En nu is Kushner het ook met zichzelf oneens: opeens is zijn plan geen dictaat meer, maar een discussiestuk.
Zijn ze daar in Washington dan toch nog geschrokken van de wereldwijde veroordeling van dit plan?
 

Agenda
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het Nederlands-Palestina Komitee

vrijdag 7 februari, Amsterdam

Op de Dam in Amsterdam om 17:00 uur. Protest tegen
Steal of the Century – Vóór Palestijnse bevrijding ضد سرقة القرن – من أجل تحرير فلسطين 

Palestijnen en hun nototrump.jpgsupporters werden afgelopen week geconfronteerd met de “Steal of the Century.” In steden over de hele wereld wordt gedemonstreerd tegen het oorlogsplan van Trump-Netanyahu dat staat voor militaire kolonisatie, massa-opsluiting en het onmogelijk maken van Palestijnse zelfbeschikking.

Palestijnen laten duidelijk hun eisen horen: de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee, het Recht op Terugkeer en de vrijlating van alle politieke gevangenen.

We nodigen iedereen uit om deze protesten samen voort te zetten in Nederland op vrijdagavond op de Dam in Amsterdam om 17:00 uur.


8 februari Driebergen

Vriendenmiddag Tent of Nations
E
tentofnations.jpgen inspirerende middag voor iedereen die zich betrokken weet bij Tent of Nations, of zich hierin wil verdiepen, om zo in vriendschap en solidariteit verbonden te zijn. Het wordt een middag vol informatie, inspiratie, ontmoeting, gesprek en creativiteit. Weet je welkom en nodig vooral ook mensen uit met wie je dit inspirerende verhaal wilt delen!
Voor het programma en meer info klik hier.


6, 7, 8 en 9 februari Den Haag, Amsterdam, Driebergen en Utrecht

survivor
Screening
Survivor – Trauma in Palestine


Zie: https://palestina-komitee.nl/?p=10404
Vrijdag 7 februari  in Amsterdam 
van 20 tot 22 uur in LAB 111, Arie Biemondstraat 111

8 en 9 februari Amsterdam retrospectief Palestijnse cinema

palestinaFF.gif
Lokatie: Filmhuis Cavia, van Hallstraat 52-1, Amsterdam
Date: Saturday 8 & Sunday 9 February 2020
Times: 14:00-22:00
​One block: €5 (Cineville valid)
Day ticket: €12
No reservations

Palestinian Film Festival Amsterdam
(in collaboration with Jeffrey’s Underground Cinemas)

We’re really excited about this collaboration with Underground Cinemas, which will be showcasing a majority of female Palestinian directors with a focus on revolutionary themes.

Lees ook het artikel over
het Palestijns Film festival in de Filmkrant
 
 
Doorlopende kids-and-occupation.jpgactiviteit:

Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.
De International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een orientati
egesprek, indien je geinteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van
ISM-Nederland
.
Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake op het Spui!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
pmrs
Veel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd.  Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeer-marsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook alle laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal 12.328,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza  via de Stichting Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Spui, Nieuwmarkt,
of andere lokaties


Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06- 4394 0621
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
The Rights Forum  (NL): rightsforum.org
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl

Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
 
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2019 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.