Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 5 februari 2021
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
komt allen
(met mondkapje en houd  1,5 meter afstand in acht).

NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


massafer-jatta

Verkiezingskoorts
 
De relatie V.S. - Israël/Palestina

Over wat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden met Israël en de Palestijnen voorheeft, weten we nog even weinig als een maand geleden. Behalve dat het na zijn aantreden bijna een maand heeft geduurd voordat hij de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voor het eerst belde. De Palestijnse president Mahmoed Abbas zit nog steeds in afwachting naast zijn telefoon.

Biden heeft zonder twijfel Netanyahu een tijdje laten sudderen om hem zo op zijn plaats te zetten. Want Biden zal niet vergeten zijn hoe Netanyahu destijds in de Iran-politiek van president Barack Obama (en diens vicepresident Biden) ingebroken heeft, onder meer door buiten de president om het Amerikaanse Congres toe te spreken. Komt bij, dat Netanyahu nu al zijn messen slijpt om ook Biden op zijn Iran-politiek zwaar onder druk te zetten.

Intussen gaat Israël gewoon door op de ingeslagen weg van grondroof, huizenverwoesting en onderdrukking van Palestijnen, zonder daarvoor door Biden op de vingers te worden getikt. Dat doet allemaal het ergste vrezen.

 

Verkiezingen in de Palestijnse Gebieden

partijverdelingZowel in Israël als in Palestina staan verkiezingen voor de deur. In Israël op 23 maart – een week na de onze.

De Palestijnen zullen tweemaal naar de stembus gaan – op 22 mei voor de samenstelling van de Palestijnse Wetgevende Raad (het parlement van het Palestijns Nationaal Gezag, Palestijnse Autoriteit) en op 31 juli voor de van de Palestijnse Autoriteit-president.

Voor 31 augustus staan er ook nog verkiezingen gepland voor de Palestijnse Nationale Raad (het parlement van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, PLO), die formeel alle Palestijnen – ook die in de diaspora – vertegenwoordigt. Deze laatste verkiezingen vinden getrapt plaats: kandidaat-leden worden genomineerd door onder meer het Uitvoerend Comité van de PLO, dat op zijn beurt weer gekozen wordt door diezelfde Palestijnse Nationale Raad. Deze is overigens sinds 1996 niet meer voltallig bijeengeweest en na ‘Oslo’ volledig door de Palestijnse Autoriteit overschaduwd geraakt.

De Palestijnse Wetgevende Raad functioneert evenmin. De overwinning van Hamas bij de algemene verkiezingen in 2006 (74 van de 132 zetels) is door concurrent Fatah van Abbas destijds van tafel geveegd. Met steun van de Verenigde Staten is vervolgens door Fatah in Gaza een staatsgreep tegen de wettig gekozen Hamas-regering op touw gezet. Die mislukte, waarna Fatah de Gazastrook is uitgejaagd. Israël onderwierp het nu door Hamas bestuurde Gaza aan een verstikkende, algehele blokkade die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Fatah trok de macht op de Westelijke Jordaanoever volledig naar zich toe en zette daar Hamas buiten spel. De Palestijnse Wetgevende Raad werd op non-actief gesteld – en veel Hamas-leden van het parlement op de Westelijke Jordaanoever werden door Israël gearresteerd.
Het was dus niet Hamas maar Fatah dat een coup pleegde, daarbij gesteund door Israël.

Uit angst voor mogelijk een nieuwe overwinning van Hamas bij de algemene verkiezingen zijn momenteel zowel de Palestijnse Autoriteit (i.c. Fatah) als Israël bezig op de Westelijke Jordaanoever zoveel mogelijk kandidaten van Hamas (en aanverwante groeperingen) te arresteren of anderszins het zwijgen op te leggen.

Een apart probleem vormt het houden van verkiezingen in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem. Dit stadsdeel maakt deel uit van een mogelijk ooit te vormen Palestijnse Staat op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Israël beschouwt de daar woonachtige Palestijnen, hoewel zij in Jeruzalem zijn geboren en getogen, als vreemdelingen met ‘permanente verblijfsstatus’ en zal, net als in het verleden, alles in het werk stellen om Palestijnse verkiezingen in Oost-Jeruzalem te verhinderen, terwijl deelname van in  Oost-Jeruzalem wonende Palestijnen voor de Palestijnse Autoriteit een onverbiddelijke voorwaarde is om de verkiezingen te laten doorgaan. Zo hebben zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit (Fatah) ruime mogelijkheden om de verkiezingen alsnog te beïnvloeden of de doorgang daarvan te verhinderen – wanneer de uitkomst ervan hun onwelgevallig dreigt te worden.

Veel Palestijnen zijn de corruptie, het nepotisme en de collaboratie van de Palestijnse Autoriteit/Fatah zat. Palestijnse jongeren staan te trappelen om hun stem te laten horen en niet alleen in het kieshokje.


Presidentsverkiezingen

PalestMahmoud
                           Abbasijnse Autoriteit-President Mahmoed Abbas heeft bepaald dat Fatah-functionarissen en Fatah-parlementsleden zich niet voor het presidentschap verkiesbaar mogen stellen om zo zijn eigen kans op herverkiezing veilig te stellen (Abbas wordt dit jaar 86!).     

Marwan
                           BargouthiEen van de belangrijkste leiders van de Tweede Intifada, Marwan Barghouti, die al twintig jaar in Israëlische gevangenschap verblijft, wordt door velen gezien als de Palestijnse Nelson Mandela. Bij de vorige verkiezingen in 2006 wilde hij zich al kandidaat stellen voor het presidentschap, maar heeft daar toen onder druk van Fatah van afgezien. Nu wil hij zich als leider van zijn eigen partij, al-Mustaqbal (de Toekomst), opnieuw kandidaat stellen. En opnieuw is Barghouti door een van Abbas’ vertrouwelingen opgezocht in de gevangenis (met medewerking van Israël) om hem van kandidaatstelling voor het presidentschap af te doen zien.

Nasser al-Qudwa
Ook Nasser al-Qudwa is een mogelijke presidentskandidaat. Hij is een neef van wijlen Yasser Arafat, Fatah-lid van het eerste uur en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit. Hij wordt vooral door anderen naar voren geschoven als mogelijk presidentskandidaat. Hij geniet respect in de Arabische wereld. Zelf staat hij niet afwijzend tegenover Marwan Barghouti’s kandidatuur, maar alleen als deze onderdeel vormt van een brede vernieuwingsbeweging.


Mustafa Barghouti (geen familie van Marwan) is de getalenteerde leider van het Palestijns Nationaal Initiatief (Al-Mubadara), die zich bij de vorige verkiezingen kandidaat voor het presidentschap heeft gesteld en toen op afstand als tweede eindigde. Zijn beweging wil een seculiere democratischeMustafa
                           Barghouti oppositie vormen. Het manifest van de beweging, destijds ondertekend door 10.000 aanhangers – onder wie de befaamde cultuurfilosoof Edward Said – streeft naar een permanente, geweldloze intifada (volksopstand), de vorming van een Palestijnse Staat (in welk deel van het historische Palestina dan ook) en ondersteunt het recht op terugkeer van de Palestijns vluchtelingen. Barghouti pleit verder voor een verenigd Palestijns leiderschap, voor democratie in de bezette Palestijnse Gebieden en versteviging van de banden met de Palestijnen in de diaspora.

Mohammed
                           DahlanEen andere mogelijke kandidaat is de controversiële Mohammed Dahlan – voormalig Fatah-kopstuk en voormalig hoofd van de Palestijnse geheime dienst (met bloed aan zijn handen waar het tegenstanders van de Palestijnse Autoriteit/Fatah betrof; zo was hij direct betrokken bij de eerdergenoemde mislukte staatsgreep tegen Hamas). Na een conflict met de Palestijnse Autoriteit, is hij naar de Verenigde Arabische Emiraten uitgeweken. Daar wist hij nauwe banden met kroonprins Mohammed bin Zayed van Abu Dhabi aan te knopen. Naar verluidt is hij betrokken bij allerlei duistere praktijen van zijn broodheer. Met diens geld probeert hij steun te verwerven onder Palestijnse keizers. Dahlan profileert zich naar hen toe als leider van een ‘hervormingsbeweging’.

Helaas ontbreken jongeren en vrouwen in dit overzicht. Hanan Ashrawi, die afgelopen december ontslag nam als lid van het Uitvoerend Comité van de PLO wegens het gebrek aan democratie binnen de Palestijnse instituties en aan de politieke wil tot hervormingen – zij beschuldigde president Abbas ervan dat hij een fossiel dreigde te worden – wordt helaas niet als kandidaat genoemd. Ook al is zij al wat ouder (74) zij zou een geschikte leider zijn om een verjonging en democratisering van de Palestijnse politiek in gang te zetten.Verkiezingen in Israël

Nieuwe verkiezingen (de vierde in twee jaar tijds) in Israël lagen eigenlijk al voorgeprogrammeerd in het regeerakkoord dat na de vorige verkiezingen was gesloten tussen Benjamin Netanyahu van Likoed en Benny Gantz van de partij Blauw-Wit, hoewel Gantz tijdens de verkiezingscampagne had bezworen alleen een coalitie met Likoed aan te zullen gaan als Netanyahu daar geen deel van zou uitmaken. Netanyahu ziet het premierschap echter als een verzekering tegen arrestatie en veroordeling wegens een drietal criminele aanklachten – onder meer voor fraude, omkoping en misbruik van vertrouwen - waarvoor hij terecht moet staan.

Onder het mom van een regering van Nationale Eenheid wegens de corona-crisis liet Gantz zich echter toch overhalen om met Netanyahu in zee te gaan en tekende daarmee zijn politieke doodvonnis. Volgens het regeerakkoord zou de regering niet, zoals gebruikelijk, vier maar slechts drie jaar volmaken, met een roulerend premierschap: Netanyahu tot november 2021 en Gantz daarna. Het was vanaf het begin duidelijk dat Netanyahu het nooit zover zou laten komen en de regering voor die tijd zou laten struikelen, wat ook gebeurd is, waarbij een begrotingskwestie als voorwendsel werd gebruikt.

Het politieke landschap is intussen zodanig versplinterd dat, volgens de peilingen, de vorming van een nieuwe regering, linksom of rechtsom, een zeer moeizaam proces zal zijn. Maar daar zit Netanyahu niet mee, want hij voelt zich de koning van de status quo: hoe trager hoe beter.
Zolang Likoed voldoende stemmen krijgt om de grootste partij te blijven (en daar ziet het wel naar uit) kan hij als demissionair premier gewoon zijn eigen gang gaan en hoopt hij uit handen van justitie te blijven.

Voor de Palestijnen zit daar juist de angel: wie er na de verkiezingen in Israël ook aan de macht komt, hun beroerde lot zal er niet door verbeteren. Maar wat zij het meest vrezen is een lang interregnum tussen twee Israëlische regeringen. Dat zal elk perspectief op het lostrekken van de verstarde relatie met Israël, eventueel met behulp van het nieuwe elan van de Amerikaanse regering, als daar tenminste sprake van mocht zijn, doen vervagen.
En Israël gaat intussen gewoon door met de grondroof, de uitbreiding van joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, het verwoesten van Palestijnse huizen, de massa-arrestaties, het blokkeren van elk Palestijns initiatief en de genadeloze blokkade van Gaza.

 


Boycot Elbit
DefenStop Israeli
                          killer dronessie koopt flink in bij het Israëlische wapenbedrijf Elbit. De afgelopen anderhalve maand sloot het bedrijf drie contracten voor leveringen aan de Nederlandse krijgsmacht, met een totale waarde van ruim €73 miljoen. Nederland verbindt zich daarmee opnieuw aan een bedrijf dat een belangrijke rol speelt in het ontwikkelen van Israëls capaciteiten om Palestijnen te onderdrukken en uit te sluiten.
Lees verder en teken de petitie bij Stop Wapenhandel
Link opent in
                          nieuw venster

Wat helpt is een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen. Als je nog niet getekend had, het kan nog steeds! 
Petitie: Importverbod op goederen van de Israëlische nederzettingen.


freedom-for-palestinian-students
Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee

Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 
1, 4 en 7 maart
online Jenin Refugee Camp tour
Jenin
                             Virtual Tour

This Virtual Delegation will feature aerial footage and an animated tour inside the Jenin Refugee Camp.  We will learn more about the lack of...
> Lees verder
 
6 maart
Filmvertoning online

  Stitching Palestine
Film
                             screening

https: https://youtu.be/OAcS7mGHXiw  In recogniton of International Women's Day we will be screening online the critically acclaimed film "Stitching Palestine". The...
> Lees verder
 
18 maart
United against Racism – Resisting Israeli Apartheid – online

United
                             Against Racism
                             online event
 Thursday, 18 March 2021 at 19:00 UTC+01 Price: free Public  · Anyone on or off Facebook REGISTER: http://bit.ly/IAWResist Israel’s system of institutionalised racist discrimination amounts to the crime of apartheid under....
> Lees verder 
 
21 maart Amsterdam
Landelijke demonstratie tegen Racisme & Fascisme om 13...

Samen
                             tegen Racisme
                             &
                             Fascisme
Organisatie: Comité 21 maart Online event Duizenden mensen door heel Nederland gingen het afgelopen jaar de straat op in solidariteit met... 
> Lees verder
8 mei online Ilan Pappé: The role of the JNF in... 
Flags

from 17:00 UTC+02-18:30 UTC+02 Price: free · Duration: 1 hr 30 min Public  · Anyone on or off Facebook Register: http://bit.ly/IlanPappeJNF The Nakba is not an isolated...
>  Lees verder

Palestine in Pictures - 02-2021
van The Electronic Intifada
De afgelopen maand in beelden ...
Palestine
                             in Pictures
  Weekberichten van  The Rights Forum
nieuwsoverzicht-TRF

Maandoverzichten van  Staat van Beleg
staatvanbeleg
                             maandoverzicht
                             januari


Lees het laatste nieuws bij  : 

  >  
Laatste nieuwsbrief van Jabalya-Groningen
 
>   Nederlands Palestina Komitee
  >   DocP/BDS Nederland

  >   The Rights Forum 
  >  Plant een olijfboom op Facebook
  >  Staat van Beleg op Facebook
 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Solidariteit met het Palestijnse Volk

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal al meer dan €14.328,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.