Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 2 april 2021
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
bij het lieverdje
komt allen


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


Nakba mars


15 april, Palestijnen lopen over de ruïnes van al-Lujjan, een tijdens de Nakba in 1948 vernietigd en ontvolkt dorp. De mars werd gehouden op dezelfde dag dat Israëliërs het stichten van de Zionistische staat vieren. © Sharona Weiss | ActiveStills

Israëlische formatie wordt een fiasco

Een maand na de verkiezingen in Israël is er geen nieuwe regering en, met op het moment van schrijven nog twee dagen te gaan totdat Netanyahu’s formatieopdracht afloopt, kon de chaos niet groter zijn. Links en rechts, seculier en religieus, slaan elkaar om de oren om de volgende dag weer samen aan tafel te zitten.

Palestijnse verkiezingen afgelast

Nog slechter staat het er voor met de Palestijnse verkiezingen: die komen er helemaal niet.

'President Abbas laat zich meer gelegen liggen aan Israëls belangen dan die van zijn eigen volk', schrijft Amira Hass in Haaretz.

Het halfslachtige Israëlische antwoord ('wij zitten momenteel even zonder regering') op het Palestijnse 'verzoek' om verkiezingen in Oost-Jeruzalem te houden, is door Abbas met beide handen aangegrepen om uit- c.q. afstel te gelasten omdat zijn eigen positie en die van zijn partij (Fatah) wankelt. Het uitstel druist in tégen de wil van 93% van het electoraat dat zich geregistreerd heeft, en is vooral bedoeld om de macht van een ‘fossiele’ Palestijnse machtsstructuur in stand te houden en dient ondertussen Israëls belangen door het handhaven van de zgn. status quo, die helemaal geen status quo is, maar in feite de voortschrijdende annexatie van Palestijns gebied door Israël.

De Palestijnse kiezers in Oost-Jeruzalem zijn meer dan bereid om voor hun kiesrecht de straat op te gaan.

checkpoint-ochtend 

Gekaapte economie, gekaapte levens | Palestijnse arbeiders in Israëlische nederzettingen

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie al-Haq heeft op 1 mei (dag van de arbeid) een rapport uitgebracht over de rechten en arbeidsomstandigheden van Palestijnse arbeiders in Israëlische nederzettingen.

De Oslo-akkoorden, die oorspronkelijk bedoeld waren voor een overgangsperiode van 4 jaar naar een Palestijnse staat, verschaffen Israël nu al bijna 30 jaar een alibi om zijn ijzeren greep op Palestijns grondgebied, de Palestijnse bevolking, de Palestijnse economie en eigenlijk alle facetten van het Palestijnse leven te handhaven, the ongoing Nakba.

Door nood gedwongen stellen Palestijnse arbeiders zich dagelijks, midden in de nacht, weer in rijen op om 'dwangarbeid' te verrichten in Israëlische nederzettingen, tegen een lager loon dan hun Israëlische collega's, onder vaak onacceptabele arbeidsomstandigheden en zonder de noodzakelijke sociale voorzieningen bij ziekte. Hun arbeidsvergunning kan op elk moment en zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken, wat ook herhaaldelijk gebeurt.

Vaak komen zij pas 's avonds na 10 uur thuis en moeten zij om 3 uur weer op om op tijd op hun werk te zijn.

De Palestijnse arbeiders in de nederzettingen verdienen gemiddeld 50 – 90 sjekel voor een 7 tot 10-urige werkdag. (€ 1,80 tot € 2,25 per uur, het wettelijk minimumloon in Israël is met ca. 29 sjekel per uur, ongeveer € 7,25, ongeveer drie tot viermaal zo hoog).

Daarbij worden feest- of ziektedagen niet doorbetaald en bestaat er geen recht op een ziektekostenverzekering of uitkering bij arbeidsongeschiktheid of ontslag.

71 procent van de Palestijnse arbeiders ontvangt geen loonstrookje, waardoor zij niet in staat zijn aan te tonen dat zij werknemer zijn in geval van een geschil met de werkgever, bijv. over de arbeidsomstandigheden, die vaak niet alleen sociaal onaanvaardbaar zijn maar soms ook ronduit onveilig.

Palestijnse arbeiders die invalide raken of zelfs overlijden door ongelukken op de werkvloer – en dat zijn er tientallen per jaar - hebben geen recht op een uitkering en in geval van overlijden hebben de gezinnen geen recht op een vergoeding.

treshold-crossed

Een grens overschreden

Ook Human Rights Watch [HRW] kwam afgelopen week met een rapport ‘Een Grens Overschreden’ waarin wordt aangetoond dat Israël zich dagelijks schuldig maakt aan apartheid en vervolging, beide misdaden tegen de menselijkheid volgens het internationaal recht en vervolgbaar door het Internationaal Strafhof [ICC].

Het ICC kan weliswaar geen vervolging instellen tegen staten, maar wel tegen individuen die zich aan deze misdaden schuldig maken. Te denken valt dan aan Israëlische politici, militairen en de bezettingsautoriteiten.

Nederland heeft, als gastland van het ICC, een speciale verantwoordelijkheid om zich duidelijk uit te spreken over deze misdrijven en daar consequenties aan te verbinden door het naleven van internationale verplichtingen (sancties).

Amnesty International, rapport 2020/21

‘Israël ging door met het opleggen van geïnstitutionaliseerde discriminatie tegen Palestijnen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden (OPT). Het heeft honderden Palestijnen in Israël en op de bezette Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem, dakloos gemaakt als gevolg van het slopen van huizen en het opleggen van andere dwangmaatregelen.

Israëlische troepen bleven buitensporig geweld gebruiken bij de machtsuitoefening zowel in Israël als de OPT. Israëlische troepen doodden 31 Palestijnen, waaronder negen kinderen, in de OPT; velen werden onwettig gedood terwijl zij geen onmiddellijke bedreiging vormden. Israël handhaafde zijn illegale blokkade van de Gazastrook, waardoor de inwoners onderworpen worden aan collectieve bestraffing en de humanitaire crisis verergert.

Het bleef ook de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de OPT beperken door middel van controleposten en wegversperringen.

De Israëlische autoriteiten hielden naar willekeur duizenden Palestijnen uit de OPT vast, waarvan honderden in administratieve detentie, zonder aanklacht of proces. Gedetineerden, onder wie kinderen, werden straffeloos mishandeld en gefolterd. De autoriteiten gebruikten een reeks maatregelen tegen verdedigers van de mensenrechten, journalisten en anderen die kritiek hadden op Israëls de vóórtdurende bezetting van de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Syrische Golan Hoogvlakte.

Het geweld tegen vrouwen hield aan, vooral tegen Palestijns-Israëlische vrouwen in Israël.

De autoriteiten ontzegden asielzoekers de toegang tot een eerlijke of snelle statusverlening.

Gewetensbezwaarden tegen militaire dienst werden gevangengezet.’

 


apartheid
                             3
                             basisteksten
Lees het NPK dossier...Ontwikkelingen op de grond – de stelsel-matige kolonisatie door Israël van de Palestijnse leefomgeving in combinatie
met ambitieuze annexatieplannen, het voortduren van de bezetting (inmiddels ruim een halve eeuw), het einde van de zogenaamde ‘twee staten-oplossing’ en de invoering van de Basiswet op de Joodse Natie-Staat – hebben de discussie over toekomstige politieke verhoudingen in Israel/Palestina nieuwe impulsen gegeven.

Israël arresteerde 230 minderjarige kinderen in 1e kwartaal 2021

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Israël 230 minderjarige Palestijnen gearresteerd.

De kinderen worden op alle mogelijke manieren onder druk gezet: onthouding van voedsel en water, verbale agressie en detentie onder slechte omstandigheden.

Momenteel verblijven 140 Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap, waarvan twee in administratieve detentie. Volgens Defense for Children wordt 85% van de gearresteerde kinderen ook blootgesteld aan fysiek geweld.

Palestijnse bedoeïenen in Jordaanvallei constant belaagd

In Ras al-Ahmar (Jordaanvallei) zijn 63 slooporders uitgevaardigd tegen woontenten en stallen van de bedoeïenengemeenschap. Ook in Humsa al-Tahta staan zes woontenten op de nominatie voor sloop.

 

school 

Dit schooltje in het hart van de Jordaanvallei, nabij de warme bronnen van Hamam al-Maliakh is gebouwd met Europese steun, maar zonder de benodigde (nooit verkrijgbare) bouwvergunning.

Het is een doorn in het oog van de rechtse kolonistenorganisatie Regavim, die sloop eist.

Joodse kolonisten hebben op 15 april, onder bescherming van het Israëlische leger, geprobeerd de al-Tahadi school in Khirbet Ibziq, in het noorden van de Jordaanvallei aan te vallen. Israël is al langer van plan het hele dorp te ontmantelen, net als vele andere  bedoeïenengemeenschappen in de Jordaanvallei, zoals Khirbet Homs dat op 29 april voor de zoveelste maal ontruimd moest worden ten behoeve van oefeningen van het Israëlische leger.

Izz ad-Din
                           al-Batash

Op 9 april raakte de 14-jarige Izz ad-Din al-Batash, die omdat zijn school in lockdown was een baantje had in een groentewinkel in Hebron, zijn oog kwijt door een zgn. 'rubberkogel' op hem afgevuurd door een Israëlische soldaat terwijl hij in de winkel aan het werk was. Door de tegenwerking van het Israëlische leger, duurde het maar liefst 11 uur voordat hij het checkpoint op weg naar Jeruzalem mocht passeren en adequate behandeling kreeg in een Israëlisch oogziekenhuis, te laat om het getroffen oog te kunnen behouden.

Gelukkig maar dat zijn oom die hem begeleidde (zijn eigen vader mocht van de Israëlische soldaten niet mee) nog wat geld bij zich had, anders was hij linea recta weer naar huis gestuurd.

tweet-mohammed-smiri.

 

Veel heftige aanvallen van kolonisten en militairen deze maand.

Goede informatie daarover op abu-pessoptimist:

16 april 2021 - VN meldt: geweld Israëlische kolonisten jegens Palestijnen neemt flink toe

23 april 2012 - 105 Gewonden na rassenrellen in Jeruzalem

25 april 2021 - Onlusten in Jeruzalem breiden zich verder uit

26 april 2021 - Palestijnen in Jeruzalem winnen deze ronde

En van Palestine chronicle (vertaald):
25 april 2012 - Opstand Jeruzalem woedt na Israëlische mars van extreem-rechts (LIVE BLOG)

stop-jerusalem-expulsions

trf-april2021

svb maart2021

palestine in
            pictures


Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee


Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 

 
 

link
                             opent in nieuw
                             venster
Docu Colonial Economy online   
Rabet presents a short documentary about the condition of the Palestinian economy.
We follow workers who line up each...

> Lees verder

Speelfilm Salt of this Sea online
Salt of
                             this see -
                             poster
 109 min. Soraya, born in Brooklyn in a working class community of Palestinian
refugees, discovers that her grandfather’s savings were frozen in...
> Lees verder
 
8 mei online
Ilan Pappé: The role of the JNF in... 

Flags
from 17:00 UTC+02-18:30 UTC+02 Price: free · Duration: 1 hr 30 min Public  · Anyone on or off Facebook Register: http://bit.ly/IlanPappeJNF The Nakba is not an isolated...
>  Lees verder

30 mei online
speelfilm The Wanted
Go there
You must register in advance to join the online screening of The Wanted 18.
About The Wanted 18 Directed by Amer... 
> Lees verder
Lees het laatste nieuws bij  : 

  >  
Laatste nieuwsbrief van Jabalya-Groningen
 
>   Nederlands Palestina Komitee
  >   DocP/BDS Nederland

  >   The Rights Forum 
  >  Plant een olijfboom op Facebook
  >  Staat van Beleg op Facebook
 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Solidariteit met het Palestijnse Volk

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal €15.493,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Staat van Beleg: staatvanbeleg.com
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Palestine News Network: english.pnn.ps
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.