Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 2 april 2021
van 12:45 tot 14:00 u.
op het Spui in Amsterdam
bij het lieverdje
komt allen


NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza

visual-ivestigations

De nasleep van de Gaza-oorlog

De doden zijn geborgen, de gewonden voor zover mogelijk behandeld en het puinruimen en de wederopbouw voor de zoveelste maal hervat.
De Amerikaanse krant The New York Times heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar één van de vele facetten van deze oorlog: de Israëlische bomaanvallen in de nacht van 15 op 16 mei op twee flatgebouwen aan de al-Wahdastraat in de dichtbevolkte wijk al-Remal in Gaza-stad, waarbij 44 personen werden gedood, van wie 15 uit één familie. Onder hen bevond zich dokter Ayman Abdul Ouf, internist en hoofd van de corona-afdeling in het Dar al-Shifa ziekenhuis.
Uit het onderzoek van de NY Times is gebleken dat Israël in deze nacht zonder gedegen voorafgaand onderzoek de allerzwaarste bommen uit zijn arsenaal heeft gebruikt bij meer dan 20 onaangekondigde aanvallen op de dichtbevolkte wijk al-Remal. Het gaat om 2.000-pound Mark-84 bommen vervaardigd door het Amerikaanse bedrijf Boeing. (Denk daar nog eens aan als je voor je volgende vakantie in een Boeing stapt.)
Volgens het Internationale Rode Kruis zijn dit soort wapens ongeschikt voor gebruik in stedelijk gebied, vanwege de hoge risico's voor de burgerbevolking.

debris-in-gaza

Voor sommigen was het al de tweede of derde of zelfs vierde keer dat zij hun woning tot puin zagen gereduceerd door Israëlische bombardementen.
In het "Response to the escalation in the OPT, situation report nr. 3 (4-10 juni 2021)" van het VN-OCHA Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken worden de volgende cijfers vermeld: 256 doden in de Gazastrook, waaronder 66 kinderen en 40 vrouwen. Daarvan worden 128 beschouwd als burgers, 62 als militieleden, 66 onbekend. 245 van de 256  doden ( update: inmiddels 260) (onder wie 63 kinderen en 40 vrouwen) zijn slachtoffer van Israëlisch vuur. Bijna 2000 personen raakten gewond (meer dan 600 kinderen en 400 vrouwen).
Inmiddels zijn zowel Israël als Hamas begonnen aan de wederopbouw van hun wapenarsenaal. Israël heeft in deze oorlog naast de honderden bommen op Gaza met het Iron Dome systeem enkele duizenden Tamir antiraket-raketten (50-80.000 dollar per stuk) afgeschoten, Hamas ca. 4.000 goedkopere raketten, meestal van eigen makelij.
Maar de rakettenbouwers van Hamas zitten niet stil en bij elke oorlog worden hun raketten talrijker, krachtiger en preciezer en hebben zij een groter bereik.
Toch blijven de verschillen te groot om ooit tot een wederzijdse afschrikking en daarmee een bestand voor onbepaalde tijd te komen. Wapens van staal en vele tonnen TNT zullen nooit een rechtvaardige oplossing voor het Palestijnse volk tot stand brengen.


De nieuwe Israëlische regering

Benjamin Netanyahoe en de Likoed-partij hebben het veld moeten ruimen voor een ‘regenboog’-regering (in politieke zin) gevormd en/of gesteund door 8 partijen.
Niet van uiterst-links tot uiterst-rechts, zoals wel gesuggereerd wordt, want uiterst links of überhaupt links naar onze maatstaven, bestaat niet in Israël. Deze regering berust op welgeteld één zetel meerderheid, wat betekent dat één Knessetlid dat afhaakt de regering al te val kan brengen. De uiterst-rechts-radicale en religieuze oppositie is dus voortdurend op zoek naar dat éne wankele lid en zal dat vroeg of laat ook vinden.
Bij een eerste stemming over de verlenging van een uit 2002 daterende, racistische wet, die Palestijnen die gehuwd zijn met een Israëlisch staatsburger de toegang tot Israël verbiedt, weigerde de gedoogsteun-verlenende islamistische Ra’am partij van Mansour Abbas met de regeringspartijen mee te stemmen en bezorgde de regering Bennett daarmee een eerste nederlaag.
De Yamina (Rechtsaf) partij van premier Naftali Bennett is overigens nog sterker geporteerd voor annexatie van grote delen van de Westelijke Jordaanoever dan Netanyahu’s Likoed dat al was.
Alleen als zij het slim zouden spelen zouden de Palestijnen de Israëli’s een koekje van eigen deeg kunnen bakken, door de grote verschillen tussen de regeringspartijen tegen elkaar uit te spelen en zo een eigen verdeel-en-heers politiek naar Israëlisch model te voeren. Maar helaas staat hun eigen verdeeldheid zoiets in de weg.

Een lange hete zomer

save
                             silwan


Het echte hoofdpijndossier voor de komende maand(en) zal zijn het lot van de tientallen gezinnen in Sheikh Jarrah en al-Bustan (Silwan) in Oost-Jeruzalem, die met uitzetting worden bedreigd.
Het gaat hier voor een deel om (nazaten van) Palestijnen die in 1948 hun have en goed verloren in het deel van Palestina dat rond1948 veroverd is door Israël. Jordanië, dat bij de wapenstilstand in 1949 de zeggenschap kreeg over de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, bouwde met steun van de VN (UNRWA) woningen voor deze berooide Palestijnse vluchtelingen, mogelijk voor een deel op grond die daarvóór in bezit van joden was. (Alleen de dossiers uit de Ottomaanse tijd zouden hier uitsluitsel over kunnen geven.)
Op grond van de Israëlische basis- en noodwetten (Israël kent geen grondwet) werd door gevluchte Palestijnen verlaten bezit, ook als deze Palestijnen binnen de grenzen van de latere staat Israël verbleven, voor altijd verbeurd verklaard en aan joodse immigranten toegewezen. Volgens dezelfde wetten kunnen joodse eigenaren van in diezelfde tijd door hen verlaten bezit wél te allen tijde recht op hun voormalig eigendom doen gelden. Toen Israël in 1967 ook de rest van het historische Palestina veroverde (en deels annexeerde) konden joden deze voormalige bezittingen dus wél claimen. De eigendomsrechten van deze claims zijn voor een groot deel, vaak via schimmige constructies, terechtgekomen in handen van joodse kolonistenorganisaties.
De rechtszaken over deze bezittingen slepen zich nu al tientallen jaren voort voor Israëlische rechtbanken en een aantal claims zijn nu toegewezen aan de kolonistenorganisaties, die nu ontruiming eisen van een aantal huizen in Oost-Jeruzalem. Hun doel is hierbij de etnische zuivering van Oost-Jeruzalem.
Omdat de Israëlische wet hier met twee maten meet: Palestijnen en joden hebben niet dezelfde rechten, is er niet alleen onder Palestijnen maar ook internationaal, grote verontwaardiging over deze huisuitzettingen die honderden Palestijnen in de nabije toekomst dakloos kan maken.
Maar ook op de rest van de Westelijke Jordaanoever gaat de uitbreiding van illegale nederzettingen, dubbel-illegale buitenposten en de confiscatie van Palestijns land door en in hoger tempo dan ooit tevoren.
Daarom wacht de Palestijnen een lange en hete zomer.

In augustus houden wij geen wake in Amsterdam en verschijnt er geen nieuwsbrief.
De eerstvolgende wake is dan weer op vrijdag 3 september.

stop-jerusalem-expulsions

trf-april2021

svb
            maart2021

palestine in
            pictures


Agenda

Activiteiten die ook voor Vrouwen in het Zwart interessant kunnen zijn,
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het
Nederlands-Palestina Komitee


Podcast Serie

 Stories from Palestine
podcast-uit-beit-sahour Luister naar levendige verhalen en inspirerende interviews over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Palestina en de voortdurende strijd voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Elke maandag een nieuwe aflevering! (Engels gesproken)Podcasts die het beluisteren waard zijn.
 
>  
Luister hier

 
 


3 juli
Christian Peacemakers: wiens veiligheid en wiens terreur? 17 uur... 
 
link
                             opent in nieuw
                             venster
14  tot 16 uur  Lange Poten, Den Haag. Stichting My Identity
nodigt u uit om deel te nemen aan een stand in solidariteit met.....

> Lees verder

Docu online
Route 181 van Michel Khleifi en Eyal Sivan

Documentaire

Documentaire (gratis elke week) van het Palestine Film Institute
Route 181,  270 mins,
Documentary  offers an unusual vision of... ...
> Lees verder
 
Lees het laatste nieuws bij  : 

jabala
                             nieuws
  >  
Laatste nieuwsbrief van Jabalya-Groningen
 
>   Nederlands Palestina Komitee
  >   DocP/BDS Nederland

  >   The Rights Forum 
  >  Plant een olijfboom op Facebook
  >  Staat van Beleg op Facebook
 
Doorlopende activiteit:

   
  Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.

Kids in
                             KhalilDe International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van    ISM-Nederland.  
Het is het belangrijk om dit te steunen.
 

 
Solidariteit met het Palestijnse Volk

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
PMRSVeel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker. Daarbovenop inmiddels de Covid-19 Pandemie waarbij iedereen z'n hart vast houdt.

Nadat ook jullie laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal €15.493,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
BDS Nederland (voorheen DocP): https://bdsnederland.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Staat van Beleg: staatvanbeleg.com
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Palestine News Network: english.pnn.ps
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.