Copy
Vrouwen in het Zwart Amsterdam

 

houden een wake op vrijdag 6 maart 2020
van 12.45 tot 13:45 uur
bij de Waag op de Nieuwmarkt in AMSTERDAM
Komt allen!

.
NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza


Patients at the MSF clinic in Gaza (Photo: Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières)
Patienten bij de Artsen Zonder Grenzen kliniek in Gaza (Photo: Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières)

De gevolgen van het Plan Trump

In februari heeft Trumps Plan tot Onteigening en Marginalisering van de Palestijnen diepe sporen nagelaten. Wereldwijd wordt het plan bekritiseerd of afgewezen, hoewel sommigen, waaronder onze eigen minister Sigrid Kaag, er toch een kans in zien om de partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Een op zijn zachtst gezegd naïeve gedachte, omdat dit plan alle fundamentele volkenrechtelijke wetten schendt.
Israël, i.c. premier Netanyahu, is daarentegen enthousiast, hoewel voor sommige groepen joodse Israëli’s dit plan nog lang niet ver genoeg gaat.
Met voor de derde keer binnen een jaar nieuwe verkiezingen in het zicht, buitelen rechtse politici over elkaar heen om nieuwe annexaties en nieuwe nederzettingen, of de uitbreiding van bestaande, aan te kondigen. Nog maar enkele dagen geleden kondigde Netanyahu de vestiging van een nieuwe nederzetting aan in het zogeheten E1-gebied ten oosten van Jeruzalem aan, die de lijn van aaneengesloten nederzettingen tot aan de Jordaanvallei moet completeren, waardoor de continuïteit van Palestijns gebied in het noordelijk en zuidelijk deel van de Westelijke Jordaanoever wordt onderbroken. Verdeel en heers.
Als de Apartheidsmuur volgens plan wordt afgebouwd, zal ook de Jordaanvallei volledig van het Palestijns gebied zijn afgescheiden. In feite is het lapje grond dat voor de Palestijnen overblijft dan in drieën gedeeld: een noordelijk en een zuidelijk deel van de Westelijke Jordaanoever, twee gatenkazen van Palestijns gebied, doorregen met Israëlische nederzettingen, en de Strook van Gaza, die nu al bijna 13 jaar onder volledige blokkade van Israël ligt.
Oost-Jeruzalem en de Jordaanvallei zullen dan volledig zijn geannexeerd en de daar woonachtige Palestijnen zullen, voor zover niet verdreven, de status van rechteloze vreemdelingen hebben in het land waar zij geboren zijn.
Zoals gezegd, wereldwijd is dit plan bekritiseerd of afgewezen door staten en organisaties die nog enige band voelen met de wortels van democratie en internationaal recht.
Europa, dat in het associatieverdrag met Israël een machtig wapen achter de hand heeft komt bijna dagelijks met verklaringen, maar laat het daar verder bij. Individuele landen, met Nederland voorop, wijzen naar Europa als het om daden gaat, waarvan zij weten dat die er niet gaan komen. Europa is nog niet eens in staat of bereid om richtlijnen voor het labelen van goederen uit de illegale nederzettingen, die door het Europees Hof van Justitie bindend zijn verklaard, te handhaven.

Het ziet er niet naar uit dat de uitslag van de Israëlische verkiezingen, die ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet bekend was, enige verandering ten goede zal brengen voor de Palestijnen. De Verenigde Arabische lijst is met 14 zetels in de peilingen sterker dan ooit, maar wordt vrijwel zeker buitengesloten bij de vorming van een regering.
Het Internationaal Strafhof

Hoofdaanklager Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof [ICC] in Den Haag, is nu overtuigd dat in de Palestijnse gebieden sprake is van vervolgbare oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Zij heeft echter twijfels over de jurisdictie van het Hof binnen de bezette Palestijnse Gebieden en heeft een kamer van het Hof gevraagd zich hierover uit te spreken.
Inmiddels verdringen deelnemende landen en organisaties zich om zich aan te melden als ‘amici curiae’, vrienden van het hof, die als niet-betrokken partij het hof gevraagd of ongevraagd van advies kunnen dienen. Onafhankelijk zijn deze vrienden echter allerminst. Zij hebben zich na een ongekend Israëlisch diplomatiek offensief voor het Israëlische karretje laten spannen.
Deze landen zijn: Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Australië, Brazilië, Oeganda en recentelijk Canada. Dit laatste land maakt het erg bont door het Hof te chanteren door erop te wijzen hoe groot dit jaar zijn financiële bijdrage aan het Hof is. Het voornaamste argument dat gebruikt wordt is het feit dat Palestina niet als Staat wordt erkend. Palestina wordt echter door ongeveer driekwart van alle bij de Verenigde Naties aangesloten staten wél als staat erkend, waaronder nota bene vrienden van het Hof Tsjechië, Hongarije, Brazilië en Uganda.

 
women protest


Gebeurtenissen van dag tot dag

4 februari
In de wijk Jabal al-Mukabber, Oost-Jeruzalem, is een huis waar 7 personen woonden en een huis in aanbouw verwoest op last van de gemeente.
Het werd het gezin zelfs niet toegestaan de huisraad in veiligheid te brengen. De eigenaar is gearresteerd omdat hij protesteerde. Ook in Jenin zijn slooporders uitgereikt.
In de Jordaanvallei vernielde het Israëlische leger een waterleiding in het dorpje Bardala en werden boerenschuren neergehaald.

5 februari
Op een verkiezingsbijeenkomst spreekt Netanyahu, dronken van machtslust door het Plan Trump, zijn aanhangers toe: “Vanaf nu zullen de Palestijnen geven en wij zullen ontvangen.”

6 februari
Sigrid Kaag, met een handelsmissie op bezoek in Israël en de Palestijnse Gebieden, reageert voor de Nederlandse radio op het Plan Trump: "Wij waarderen het dat er een nieuwe impuls wordt gegeven. [...] Het is aan beide partijen om te bekijken of dit een mogelijkheid biedt om met elkaar in gesprek te gaan." Nietszeggender kan niet.

7 februari
Het Israëlische dagblad Haaretz meldt dat een week tevoren in het Palestijnse dorpje Kafr Qaddum een jongen van 14 door Israëlische leger in het hoofd is geschoten en nu al een week in coma ligt. In juli 2019 werd in hetzelfde dorp de 9-jarige Abdarrahman Shteiwi door een scherpschutter in het hoofd geraakt. De scherpe kogel fragmenteerde in zijn hoofd. De jongen zal nooit genezen.
Hetzelfde Haaretz meldt dat Netanyahu na zijn bezoeken aan Washington en Moskou, in verband met het Plan Trump, is doorgereisd naar Afrika om de diplomatieke betrekkingen met enkele landen te verbeteren. Hij voerde o.a. gesprekken met Abdel Fattah al-Burhan, ‘de slager van Khartoem' en met 'kindsoldaten-generaal' Yoweri Kaguta Museveni van Oeganda.
Oeganda sloot zich onlangs aan bij de ‘vrienden van het ICC’ om een onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden in de Palestijnse Gebieden te dwarsbomen. Zeg mij wie uw vrienden zijn…..

8 februari
Straatnaambordjes in de Eindhovense wijk Vlokhoven leiden tot heftige kritiek van het Nieuw Israëlitisch Weekblad [NIW] op de gemeente Eindhoven vanwege de toevoeging 'landschap of plaats in Palestina'. De bordjes hangen er al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw en zijn geïnspireerd op bijbelse namen aan het begin van de jaartelling. Het vroegere Samaria en Judea liggen overigens, net als tenminste een deel van Jeruzalem, in wat internationaal nog steeds als Palestijns gebied wordt erkend.

Bij het dorpje Qaffin werd de 19-jarige Badr Nedal Nafla getroffen door een kogel in zijn nek.
Hij stierf door een slagaderlijke bloeding. Hij is de zesde dode in een week. Er vielen tientallen gewonden.

11 februari
De Palestijnse president Abbas spreekt de Veiligheidsraad van de VN toe in verband met het Plan Trump. Een voorbereide resolutie wordt door de indienende lidstaten Indonesië en Tunesië teruggetrokken na zware diplomatieke druk van de VS en Israël. Tunesië ontslaat zelfs zijn ambassadeur bij de VN.
De krant Israël Hayom beschrijft de verbittering bij leden van de Palestijnse delegatie bij de VN. "We hadden het gevoel met de staart tussen de benen af te druipen”.
Israël en de VS hadden tevoren maximale druk uitgeoefend op de leden van de veiligheidsraad.

12 februari
Wonder boven wonder is door de Israëlische bezettingsautoriteiten een vergunning afgegeven voor de bouw van een commercieel centrum bij de Palestijns wijk Um Tuba in Oostelijk Jeruzalem. Toch is de bouw na korte tijd weer stopgezet wegens klachten van de ‘buren’. Die buren dat zijn de inwoners van de (nog steeds) illegale Israëlische nederzetting Har Homa. Reden: de bewoners van Har Homa wensen geen 'ongewenste vermenging van bevolkingsgroepen'.
“It’s dangerous for the girls. We need to live separately. We need to keep [the residents of Umm Tuba] away from us. They would harm our children and we need to build a wall between us and them.”
Apartheid in Israël? Nooit van gehoord!

13 februari
De Mensenrechtenorganisatie van de VN heeft, na jaren treuzelen, een lijst vrijgegeven van internationale bedrijven die handel drijven met illegale Israëlische nederzettingen. Het merendeel is in Israël gevestigd. Van de 15 niet-Israëlische bedrijven zijn er vier in Nederland gevestigd:
Booking.com (toerisme)
Tahal Group International B.V. (landbouw en water)
Altice Europe N.V. (telecommunicatie)
Kardan N.V. (water en bouwen)
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, laat weten dat Nederland niet blij is met de VN-lijst: "Disproportioneel",  wat dat in dit verband dan ook moge betekenen.
Ik mis Ahold/AH en vele andere bedrijven die goederen uit de nederzettingen onder valse vlag verkopen. De lijst is het topje van een ijsberg. Israël heeft alle banden met voorzitter Michelle Bachelet van de VN mensenrechtenorganisatie (waar Israël nooit lid van is geweest) verbroken.

14 februari
Het Palestijnse Centraal Bureau voor de Statistiek [PCBS] maakt de werkloosheidscijfers van 2019  bekend.
Gemiddeld is de werkloosheid op de WJO 15% en in Gaza 45%. Voor de Westelijke Jordaanoever [WJO] en Gaza samen is de werkloosheid onder mannen 21% en onder vrouwen 41%.
Vooral de werkloosheid onder pas-afgestudeerde jongeren is rampzalig: 52%.
Degenen die wel werk hebben leven veelal ver onder de armoedegrens.
Het maandelijks ontvangen loon is 1.038 NIS (€ 260) op de WJO en 660 NIS (€ 165) in Gaza.
Kinderarbeid (10-17 jaar) is gemiddeld 3% (WJO 4% en Gaza 1%). Dat het percentage in de Strook van Gaza lager ligt, heeft ongetwijfeld te maken met de naar verhouding hogere werkloosheid onder volwassenen.

Via zijn advocaat is bekend geworden hoe de 17-jarige Mahmoud Thawabteh is mishandeld en gemarteld tijdens zijn arrestatie en verhoor door het Israëlische leger.
Bij een razzia is hij in de vroege ochtend in Beit Fajjar (oostelijk Bethlehem) opgepakt. Bij zijn arrestatie zijn honden op hem losgelaten die hem in zijn benen beten. Hij werd op zijn hoofd en rug geslagen met wapenstokken en geweerkolven.

17 februari
De afgelopen zaterdag aangekondigde verruiming van de visserijzone voor de kust van Gaza tot 15 zeemijlen (20 was de afspraak volgens de Oslo-akkoorden) is inmiddels door Israël weer eenzijdig ingekrompen als collectieve strafmaatregel. (HLN Het Laatste Nieuws)
Vanochtend in alle vroegte werden bewoners van Khirbet Allan in de Jordaanvallei uit hun tenten gelokt, of liever gezet. Barakken werden gesloopt en 'illegale' waterputten gedempt.
Ook in Tel al-Samadi en al-Jiftlik werden behuizingen gesloopt en de ontruiming van nog eens 15 aangekondigd, ter voorbereiding op de annexatie en de daarmee ongetwijfeld gepaard gaande etnische zuivering.
Nabij al-Burj, ook in de Jordaanvallei, heeft het Israëlische leger een aantal schaapherders met hun kudden weggejaagd.
Zwaarbewapende Israëlische politieagenten vielen een kleuterschool in Tayibe binnen en doorzochten tasjes van de kinderen.
Een paar dagen eerderi jaar gearresteerd in Akka. Beide steden liggen in Israël, binnen de Groene Lijn. 


Vandaag kwamen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om een gezamenlijke reactie op Trumps Plan te bespreken. Zij zijn al door de Israëlische ambassadeurs in hun respectievelijke landen voorbewerkt om geen rare dingen te doen, zoals de verwerping van het plan of zelfs erkenning van de Palestijnse Staat. Israël heeft zijn hoop vooral gevestigd op Oost-Europese landen met een rechtse regering om dergelijke stappen van de EU met een veto te blokkeren. Het voorstel tot erkenning van de Palestijnse staat is een initiatief van de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn, na overleg met zijn collega's van Ierland, Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Finland, Zweden, Malta en Slovenië. Sommige van deze landen hebben de Staat Palestina al erkend. Nederland staat niet op het lijstje en het zou een wonder zijn als Stef Blok of zelfs Sigrid Kaag met dit initiatief zou instemmen.
De bijeenkomst ging als een nachtkaars uit: Een beoordeling van het Plan Trump wordt uitgesteld tot na de verkiezingen in Israël.

Het Cidi publiceerde zijn anti-semitisme rapport van 2019, en propageert daarin een landbrede invoering van de omstreden IHRA definitie, die ze in feite bij de beoordeling van de incidenten in haar rapport zelf al blijkt toe te passen. Ondanks dat er bij het Cidi overduidelijk sprake is van belangenverstrengelingen, en er met de opsomming van anonieme incidenten in het rapport nauwelijks enig navolgbaar bewijs meegeleverd is, heeft ons parlement er de daaropvolgende dag n.a.v. de vraag van Mevrouw Buitenweg (GL) en bijdragen van mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD) , mevrouw Den Boer (D66), heer Wilders (PVV) en de heer Bisschop (SGP) er 27 minuten, dwz 48% van de tijd van het vragenuur aan besteed.
( VIDEO: v.a. 00:10:50 )
Lees ook:
TheRightsForum: CIDI propageert omstreden IHRA definitie van antisemitisme (24 februari 2020)
en een eerdere kbeoordeling van de IHRA definitie door TheRightsforum hier en hier (november 2018)

18 februari
Malik Issa 9De negenjarige Malek Issa is dit weekend op weg van school naar huis in zijn linker oog getroffen door een 'rubber'-kogel uit het wapen van een Israëlische politieagent. Deze beweerde dat hij een kogel afvuurde op een blinde muur om zijn wapen te testen.
De jongen zal één en mogelijk beide ogen moeten missen, als hij het overleeft.


19 februari
Volgens 'Vrede Nu' is Israël van plan 9.000 nieuwe woningen te bouwen in bezet Palestijns gebied. (PNN) Daarvoor wordt 1.200 acre (ca 480 hectare) land gebruikt op de plaats van het voormalig vliegveld in Qalandia.
De nieuwe nederzetting zal reiken tot aan de Apartheidsmuur, die Qalandia scheidt van de rest van Oost-Jeruzalem. Sinds de aankondiging van het Plan Trump gaat het niet meer met honderden maar met duizenden woningen tegelijk.

Israël bezuinigt op voedsel voor Palestijnse gevangenen. Het dagelijks broodrantsoen wordt gekort met 20%, verder worden de gevangen gekort op vlees, water, keukengerei en boeken. Ook gekleurde dekens zijn niet meer toegestaan (???) Familiebezoek wordt verder gereduceerd. Al deze maatregelen komen van de minister voor Strategische Zaken en Binnenlandse Veiligheid, Gilad Erdan. In hoeverre de binnenlandse veiligheid hiermee gediend wordt, is een raadsel.

20 februari
billboard Tel Aviv

'Alleen vrede met verslagen vijanden'  © Oren Ziv
Deze verkiezingsposter ging zelfs het stadsbestuur van Tel Aviv te ver en werd verwijderd.

Deze dag precies een jaar geleden werd Khader al-Saidi, een visser uit Gaza, blind.
Op 20 februari 2019 voer hij uit samen met zijn neef Muhammad. Om 10 u. 's avonds, terwijl zij hun netten uit het water trokken, naderden plotseling 5 Israëlische marine boten. Zonder waarschuwing werd er op de twee vissers geschoten met zgn. 'rubber'-kogels, ongeveer 15 keer. Muhammad werd getroffen in zijn borst en buik, Khader in zijn rug, been, borst en gezicht. (Volgens de schietinstructies mag er alleen in geval van noodweer met rubberkogels worden geschoten op volwassenen en dan alleen op de benen.) Hij raakte bewusteloos en toen hij bijkwam was hij aan handen en voeten geboeid aan een ziekenhuisbed. Dit was Khaders vijfde arrestatie sinds hij als kind van 12 voor het eerst de zee op ging. Een dokter vertelde hem dat zij zijn ene oog hadden verwijderd en dat het andere nog geopereerd moest worden. Deze operatie mislukte en hij was totaal blind.
Het Israëlische leger bood hem 100.000 dollar zwijggeld aan. Hij weigerde onmiddellijk. Hij diende een aanklacht in via een mensenrechtenorganisatie. De zaak is nog onder de rechter.
Na vier dagen werd hij het ziekenhuis uitgezet en moederziel alleen gedropt bij de ingang van checkpoint Erez naar de Gazastrook met een afspraakbriefje voor het ziekenhuis. Na zijn geroep om hulp heeft een Palestijnse koopman hem begeleid naar de andere kant van de grens.
Het lukte hem om op de afgesproken datum terug te gaan naar het ziekenhuis in Israël, daar werd hem verteld dat met een nieuwe operatie de beschadigde optische zenuw weer zou kunnen worden 'aangesloten'. Toen de dag van de operatie naderde werd zijn reisverzoek tot achtmaal toe geweigerd. Pas zeven maanden later kreeg hij toestemming om naar een gespecialiseerde oogkliniek in Petah Tikva te reizen. Daar kreeg hij te horen dat er geen behandeling bestond voor zijn geval. "Probeer het nog eens over vier jaar" was het advies.
Inmiddels heeft hij zijn vissersboot teruggekregen: in de vorm van een stapel plankjes.

21 februari
In het dorp Kafr Qaddum (alweer!) schoof een Israëlische bulldozer grote rotsblokken de heuvel af, recht op de wekelijkse demonstratie van dorpelingen toe.
Op dit filmpje is te zien hoe een kind op het laatste moment voor een naderend rotsblok dat de heuvel wordt afgeschoven, wordt weggetrokken.
Een negenjarige jongen raakte licht gewond, een Palestijnse verslaggever moest naar een ziekenhuis worden vervoerd.

Ongeveer 4.000 kolonisten vielen de Palestijnse dorpen al-Burj, Umm al-Qaba en Tayasir in de noordelijke Jordaanvallei binnen, met medewerking van het Israëlische leger. Sinds het Plan Trump wanen kolonisten zich eigenaar van de Jordaanvallei.

In het bij Jericho gelegen bedoeïenendorp Ein al-Auja hielden tientallen kolonisten met vechthonden huis en probeerden vee te stelen.
Twee Palestijnen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis in Jericho vervoerd.
Op een gegeven moment moesten de in het nauw gedreven kolonisten door het Israëlische leger ontzet worden.

23 februari
Opnieuw werd een bulldozer ingezet tegen mensen, ditmaal in de Gazastrook.
Zondagochtend beschoot het Israëlische leger een groepje jongeren dat zich bevond binnen de Gazastrook, aan de rand van de door Israël ingestelde bufferzone, dus nog minstens tientallen meters van de grens. Volgens Israël zouden zij van plan zijn geweest een bom te plaatsen.
Er werd geschoten en twee van hen werden geraakt. De overigen probeerden hun getroffen kameraden in veiligheid te brengen maar werden achtervolgd door een Israëlische bulldozer later gevolgd door een tank.
Een van de twee slachtoffers kon niet in veiligheid worden gebracht en werd na enkele mislukte pogingen opgeschept door de bulldozer en over de grens naar Israëlisch gebied gebracht. Of hij toen nog leefde is niet duidelijk.
Het filmpje is online te zien maar niet aangenaam om naar te kijken.
Het is vooral schokkend om te zien hoe de bulldozer probeert mensen die voor hun leven rennen op te scheppen. Het doet denken aan het ruimen van vee.
Op deze gebeurtenissen volgden raketbeschietingen door Islamitische Jihad en bombardementen van Israël op Gaza en Damascus. In Syrië vielen twee doden, I.J. zweert wraak.
Het is heel goed mogelijk dat de groep jongeren iets te maken had met Islamitische Jihad, maar zo ga je met niemand om, ook niet als het de vijand is.
Samen met het bulldozer-incident van afgelopen vrijdag lijkt een nieuwe stap in de ontmenselijking van Palestijnen te zijn gezet.

24 februari
Psagot, een illegale wijnproducent op de WJO, vernoemt een van zijn wijnen naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, als dank voor het legaal verklaren van de nederzettingen. Het is oude wijn in nieuwe zakken met een bittere afdronk en een gigantische kater.
 

25 februari
Na Israëlische druk op de Belgische regering (België is deze maand voorzitter van de VN Veiligheidsraad) is een uitnodiging aan Defense for Children om de Veiligheidsraad toe te spreken, ingetrokken. Reden: DCI-P wordt een 'terroristische organisatie' genoemd.
In de weken hiervoor heeft Israël verschillende malen de Belgische ambassadeur in Israël op het matje geroepen. Israël is nu dik tevreden over België. Veel Belgen zelf niet.

26 februari
Kolonisten deden weer een nachtelijke inval in Nablus om te 'bidden' bij get graf van Jozef (uit het Oude Testament). Hun gebed werd verhoord: 20 Palestijnen raakten gewond.

27 februari
In het dorpje al-Walaja ten noordwesten van Bethlehem zijn een huis en een werkplaats verwoest door het Israëlische leger onder voorwendsel van het ontbreken van bouwvergunningen (die altijd worden geweigerd door de Israëlische bezettingsautoriteiten).

28 februari
Bij een aangekondigde bestorming van kolonisten op de berg Jabal al-Arma zijn door tussenkomst van het Israëlische leger 40 Palestijnen gewond geraakt.

De Israëlische politie heeft de directeur van de afdeling cartografie van de Arab Studies Society in Oost-Jeruzalem, Khalil Tafakji, gearresteerd. Dit instituut ondersteunt o.a. Palestijnse landeigenaren bij het onderbouwen van claims. Israël is bezig zijn eigen kaarten te maken in het kader van het Plan Trump. Op 17 maart 2017 werd Tafakji ook al eens gearresteerd en werd het instituut voor enige tijd gesloten. Onlangs kreeg het instituut van de Turkse regering gewaarmerkte kopieën van het kadaster uit de Ottomaanse tijd, die een belangrijke rol kunnen spelen bij de vraag of een stuk grond 'staatsgrond' is, wat Israël altijd beweert bij confiscatie.

 
 

 

Agenda
raadpleeg voor (veel) meer informatie de site van het Nederlands-Palestina Komitee

zondag -8 maart, Amsterdam, de Dam 

Women's March


Amsterdam vertrek vanaf de Dam, start 12:30 uur
Groningen vanaf 10 uur (?)
Maastricht vanaf 14 uur op het Vrijthof
  > Lees verder


12 maart Amsterdam, Spui 25,
Israel and Turkey relations in the age of right-wing populism


20 tot 21:30 uur

In collaboration with the Amsterdam Center for European Studies
In and outside the European Union right-wing populist movements share communalities, differences and connections. This evening, Ayhan Kaya and Shoron Pardo shed light on these movements and discuss their impact on EU ...
 > Lees verder


15 maart Amsterdam: Benefietmatinee voor Musicians without Borders

Zaal 100,
De Wittenstraat 100,
van 14 tot 18 uur
Musicians without Borders is al jarenlang actief in de Palestijnse en andere kampen om kinderen door muziek te ondersteunen.
Georganiseerd door Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
 > Lees verder


15 maart Groningen: Free Gaza! Free Palestine!

14:00 u. centrum Groningen
exacte locatie later bekend gemaakt
 > Lees verder18-20 maart Groningen: Israeli Apartheid week

Decolonize Groningen will present a three-day program of public events and workshops from 18 – 20 March.
All public events and workshops will take place in English and are free of charge (donations welcome!)
However, prior registration for the workshops is required via: decolonizegroningen@gmail.com
 > Lees verder
18 t/m 22 maart Amsterdam,  De Zwijger,
Meet-up Week Tegen Racisme

18 t/m 22 maart
 > bekijk de programmering per dag
19 maart Festival: Sta op tegen Racisme in het hele pand
 > blokkenschema festival 19 maart
21 maart Amsterdam, Sta Op Tegen Racisme landelijke demo

14:00-17:00  
Route: Dam - Dokwerker 
 > Lees verder


24-30 Maart 2020wereldwijd: Internationale Actieweek ter ondersteuning van de Grote Mars van de Terugkeer en het Breken van de Blokkade

3 apr. Amsterdam, Symposium: “The question of apartheid in Israel/Palestine”

Organized by docP – The Rights Forum – Students for Justice in Palestine
Venue: UvA-library, Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam

April 3, 2020, 1 – 5 p.m. With:
 • Professor Virginia Tilley, co-author of the UN ESCWA report Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid 2017; and author of The One State Solution,  2003
 • Professor John Dugard, author of Confronting Apartheid. A Personal History of South Africa, Namibia and Palestine, 2018
 • Dr. Mustafa Barghouti, Health Development Information and Policy Institute, Palestine
Registration required
 > Lees verder


 
Doorlopende activiteit:

Als Internationale Vrijwilliger naar Palestina.
De International Solidarity Movement (ISM) is in 2001 opgericht om het Palestijnse maatschappelijke verzet te ondersteunen en te verstevigen door daadwerkelijk naast Palestijnen te staan. Dit hebben we ruim 18 jaar lang met succes gedaan en zullen dat blijven doen.

Meldt je aan voor een oriëntati
egesprek, indien je geïnteresseerd bent om het werk van ISM te steunen en als vrijwilliger naar Palestina te gaan. Meer informatie vindt je op de website van

ISM-Nederland
.

 

Er is weer, lieve vriendinnen en vrienden, veel te doen,
dus kom vrijdag naar onze wake bij de Waag op de Nieuwmarkt!
En blijf helpen, het is zo nodig!

 

Geef een donatie voor Palestinian Medical Relief Society in Gaza  NL47TRIO0786821094 Vrouwen in het Zwart o.v.v. PMRS
Veel dank weer voor al jullie donaties de afgelopen tijd. Wat nog steeds heel erg nodig is voor de duizenden gewonden die sinds het begin van de terugkeermarsen, gevallen zijn. Sinds de enorme verwoestingen van de slachtpartij in 2014, toen volgens de UN 120.000 privé huizen verwoest werden, zijn er slechts 71.000 herbouwd, omdat Israël o.a. de invoer van cement verbiedt. Aan 12.000 huizen wordt gewerkt en er moeten nog zeker 57.000 woonhuizen gebouwd worden. De Gazanen leven 10 jaar korter dan Israëliërs en de babysterfte is hoger dan vòòr 2014. Er zijn constante stroomstoringen: Beit Hanoun Hospital  kan geen patiënten meer behandelen, wegens tekort aan brandstof voor de generatoren. Ook het Al-Durra kinderziekenhuis dreigt gesloten te worden. Voor deze tekorten zijn Israël zowel als de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk. Daarnaast het totaal vervuilde water en de overstromingen. Dit alles maakt het leven voor de mensen in Gaza steeds ondraaglijker.

Nadat ook alle laatste donaties zijn verwerkt is nu in totaal dus al meer dan €12.328,91 euro overgemaakt aan PMRS in Gaza, via de Sticht. Groningen-Jabalya, die al heel lang een goede relatie heeft met de Palestinian Medical Relief Society in Gaza. PMRS is een onafhankelijke seculiere basisorganisatie, opgericht in 1979 door een groep van vrijwillige Palestijnse dokters en gezondheidswerkers  die de - door decennia lange Israëlische militaire bezetting - verwaarloosde gezondheidsinfrastructuur, wilden verbeteren. Het is een van de grootste NGO’s van Palestina. Zie: http://www.pmrs.ps. Blijf geven s.v.p., het is zo nodig, ook door het schandalige westerse zwijgen over de enorme humanitaire crisis in het  totaal verwoeste Gaza, waar honderdduizenden mensen medische zorg nodig hebben en een dak boven hun hoofd [minstens 200.000 mensen nog steeds zonder huis]. 

Willen jullie ook PMRS steunen?  Maak geld over naar Vrouwen in het Zwart: NL47TRIO0786821094 o.v.v. PMRS

        ISRAEL: 
 • Stop de slachtpartijen in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
 • Weg met de annexatie muur - The wall must fall
 • Beëindig de bezetting van de Westoever, Jeruzalem en omsingeling van Gaza
 • Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
 • Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
 • Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

  EU en Nederland:
 • Stop de militaire samenwerking met Israël.  Stel een wapenembargo in:  http://www.stopwapenhandel.org/Israel-Nederland-training
 •  Schort het Europese Associatieverdrag met Israël op
Uw gift is ook heel welkom voor o.a het onderhouden van onze site, het maken van spandoeken en flyers. Maak uw donatie over op Triodos bank nr.NL47TRIO0786821094. t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

Graag al uw mails, reacties sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl  website: www.vrouweninhetzwart.nl.
Het Internationale Netwerk Women in Black, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen Israëlische vrouwen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om samen protestwakes te houden. In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de door Israël bezette Palestijnse Gebieden: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit. In Nederland waren de eerste vrouwen al in januari 1990 op het Spui aanwezig. Meer dan 25 jaar nu al, op één periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam maandelijks wakes, net als in 6 andere Nederlandse steden. [adressen hieronder]. In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats. Kijk op onze site  vrouweninhetzwart.nl en op: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.  
Organisatie Amsterdam:
Sanne van den Bergh
info@vrouweninhetzwart.nl
Iedere 1ste vrijdag van de maand
Tijd: 12.45- 13.45 uur Lokatie vermeld in nieuwsbrief

Organisatie Groningen:
Anja van Zanten
anjavanzanten@hotmail.com 
Iedere zaterdag  in de oneven weken
Tijd: 13-14 uur verzamelen Waagplein
 
Organisatie Haarlem:
Heleen Witte
Haarlem@vrouweninhetzwart.nl
Eerste zondag van de maand 
Tijd: 14-15 uur op de Grote Markt 
Verzamelen voor het Stadhuis.

Organisatie Maastricht:
Frances Scarrott: tel: 06-11307410 
Maastricht@vrouweninhetzwart.nl 
Iedere laatste donderdag v/d maand
(geef je op via e-mail). 
Tijd: 18-19 uur op de markt achter stadhuis
 
Organisatie Utrecht:

Tienta Verlegh tel: 06-439 40 621
 
Informatie over mensenrechten in Israël en de Palestijnse Gebieden:

Vrouwen in het Zwart: www.vrouweninhetzwart.nl
Nederlands Palestina Komitee: www.palestina-komitee.nl
The Rights Forum (NL) https://rightsforum.org/
Boycot Desinvesteren & Sancties: www.bdsmovement.net
Ma'an News Agency: www.maannews.com
Exposing the Israeli occupation industry: www.whoprofits.org
Electronic Intifada: www.electronicintifada.net
Coalition of Women for a Just Peace:  http://www.coalitionofwomen.org
B'tselem Israëlisch mensenrechten comité: https://www.btselem.org
Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel: https://bdsmovement.net/pacbi
Defence for Children Palestina: www.dci-palestine.org
Palestijnse kinderrechten Coalitie: https://palestijnsekinderencoalitie.org
Addameer Prisoner support & Human Rights Association: www.addameer.org
DocP, St. Diensten en Onderzoek Centrum Palestina: www.docp.nl
Een Ander Joods Geluid: www.eajg.nl
Stop the Wall: https://www.stopthewall.org
Amnesty Nederland: www.amnesty.nl
The East Jerusalem YMCA: https://www.ej-ymca.org
YWCA in Palestina: http://www.ywca-palestine.org
Zochrot:  Aandacht voor de Nakba voor Israëliërs. https://zochrot.org/ 
Machsom Watch: Mensenrechtenorganisatie van vrouwelijke vrijwilligers die o.m. dagelijks toezicht houden bij checkpoints : https://machsomwatch.org
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2020 Vrouwen in het zwart, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp